LV/Prabhupada 0731 - Bhāgavata-dharma Nav Domāta Skauģiem

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bhāgavata-dharma Nav Domāta Skauģiem - Prabhupāda 0731


Departure Lecture -- London, March 12, 1975

Bhaktām labi sarakstīta, tā sauktā, literatūra ar izpušķotiem vārdiem, metaforām un tā tālāk... Tad-vāg-visargo, na tad vacaś citra-padam, ļoti jauki, literāri izrotāta, na tad vacaś citra-padaṁ harer yaśo na pragṛṇīta karhicit, bet tā nepiemin Krišnu un Viņa slavu... Tāpat kā īpāši Rietumu valstīs jums ir avīze, liels daudzums avīžu, bet neviena vārda par Krišnu. Neviena. Bhaktām tāda literatūra ir tas pats kas atkritumi. Tad vāyasaṁ tīrtham. Tāpat kā vāyasam, vārnas. Kur vārnas pulcējas? Kur samesti atkritumi. Tās būs tur. Tāda ir daba starp šiem putniem. Kur viss pretīgais tiek aizmests, pulcējas vārnas. Citi putni, gulbji, tur nedosies. Gulbji pulcēsies jaukā dārzā ar dzidru ūdeni, lotosziediem, putniem un vīterošanu. Tie pulcēsies tur. Pēc dabas ir dažādas dzīvnieku sugas, pat starp putniem, zvēriem. "Tāds tādu atrod." Kur dosies vārnas, nedosies gulbji. Kud būs gulbji, tur vārnas nepulcēsies. Līdzīgi Krišnas apziņas kustība domāta gulbjiem, ne vārnām. Mēģiniet būt gulbji, rāja-haṁsa vai paramahaṁsa. Haṁsa nozīmē gulbis. Pat ja mums ir šī mazā vieta, neejiet pie vārnām. Tā saukajos klubos, restorānos, bordeļos, deju klubos un... Cilvēki ir... Īpaši Rietumvalstīs viņi uzturas šādās vietās. Bet nepalieciet vārnas. Kļūstiet par gulbjiem ar šo procesu vien, skandējiet un klausieties par Krišnu. Tāds ir process - būt paramhamsām. Dharma-projjhita-kaitava atra nirmatsarāṇām. Dharma-projjhita-kaitava atra paramo nirmatsarāṇām (ŠB 1.1.2). Šī Bhāgavata-dharma, šī Krišnas apziņa domāta paramo nirmatsarāṇām. Matsara, matsarata. Matsara nozīmē skaudība. Es tevi apskaužu, tu apskaud mani. Tāda ir materiālā pasaule. Tāpat kā daudzas skaudīgas personas ir šeit, vienkārši iesniedz par mums sūdzības. Mums tajā ir pieredze. Bhāgavata-dharma domāta paramo nirmatsarāṇām. Matsarata nozīmē to, kurš nespēj izturēt, paciest cita attīstību. To sauc matsarata. Tāda ir ikviena daba. Visi mēģina attīstīties vairāk. Kaimiņš apskauž: "Ak, viņš attīstās. Es nevaru." Tas ir... Pat brālis, dēls, tāda ir viņu daba... Tādēļ šī Bhāgavata-dharma nav domāta skauģiem. Tā domāta paramo nirmatsarāṇām, kas galu galā atteikušies no skaudības. Kā tas iespējams? Tas ir iespējams, ja esat iemācījušies mīlēt Krišnu. Tad tas ir iespējams. Tad jūs redzēsiet, ka visi ir Krišnas neatņemamas daļiņas. Viņš cieš, vēloties šo Krišnas apziņu. Ļaujiet man runāt par Viņu, Krišnu. Ļaujiet man dot viņam literatūru par Krišnu, lai kāu dienu viņš pieņemtu Krišnas apziņu un kļūtu laimīgs." Tas ir šravanam un kīrtanam - smaranam process. Mums arī pašiem nemitīgi jāklausās autoritatīvu literatūras avotu rakstītais, arī autoritāšu teiktais, pastāvīgi jāskandē, atkārtoti. Tas arī viss. Tad viss notiks laimīgā gaisotnē. Ciotādi vārnu bars mēslainē turpinās dzīvoties, bet laimīgs nebūs neviens.

Liels jums paldies.

Bhaktas: Visa slava Šrīlam Prabhupādam!