LV/Prabhupada 0736 - Atmetiet Visas Tā Sauktās Krāpnieciskās Reliģiskās Sistēmas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Atmetiet Visas Tā Sauktās Krāpnieciskās Reliģiskās Sistēmas - Prabhupāda 0736


Arrival Lecture -- Calcutta, March 20, 1975

Šrīmad-Bhāgavatam nenosauc konkrētu reliģijas veidu. Tā saka: "Šī reliģiskā sistēma ir pirmšķirīga." sa vai puṁsāṁ paro dharmaḥ, "pārpasaulīga". Šis hinduisms, islāms, kristietība ir prākrita, parasta. Bet mums jāpaceļas pār šo prākritu, parasto reliģijas izpratni - "Mēs esam hindu", "Mēs esam musulmaņi", "Mēs esam kristieši". Kā zelts. Zelts ir zelts. Zelts nevar būt hindu zelts, kristiešu vai musulmaņu zelts. Neviens... Tāpēc, ka zelta gabals ir hindu vai musulmaņa rokās, neviens neteiks, ka tas ir musulmaņu vai hindu zelts. Visi teiks: "Tas ir zelts." Mums jāatdala zelts no hindu, musulmaņu vai kristiešu zelta. Kad Kungs Krišna teica: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66), Viņš nedomāja hindu vai musulmaņu reliģiju. Tie ir apzīmējumi. Mums jānonāk tīrības līmenī, kur nav apzīmējumu. Ahaṁ brahmāsmi: "Esmu neatņemama Krišnas daļiņa." Tā ir īsta reliģija. Bez šīs sapratnes jebkāda veida apzīmējumu reliģija ir prākrita. Tā nav pārpasaulīga.

Mūsu Krišnas apziņas kustība ir pārpasaulīga, paro dharmaḥ. Sa vai puṁsāṁ paro dharmaḥ. Para ir virs, pāri, tā sauktajām, reliģiskajām sistēmām. Tas nav kas sagudrots. Tas teikts Šrīmad-Bhāgavatam sākumā, dharmaḥ projjhita-kaitavaḥ atra: "Jebkāda kaitavah, viltus, iluzora", kaitavaḥ. Kaitavaḥ nozīmē krāpšana. 'Krāpjoša reliģija tiek noraidīta, atmesta", projjhita. Prākṛṣṭa-rūpeṇa ujjhita. Tāpat kā mēs slaukām grīdu. Mēs saslaukām putekļus un tos aizmetam. Tāpat būt Krišnas apziņā nozīmē atmest visas, tā sauktās, krāpjošās reliģiskās sistēmas. Jo pieredze rāda, ka sekojot tik daudz apzīmējumu pilnajām reliģiskajām sistēmām, neviens nav sasniedzis Dieva mīlesības pakāpi. Neviens nav sasniedzis. Tā ir praktiska pieredze. Šrī Krišna Čaitanja Mahāprabhu ieviesa. Bet Kungs Krišna deva pavedienu, ka ""Tā ir īsta reliģija, mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. Tā ir reliģija." Jebkāda cita reliģiskā sistēma, kas nemāca sekotājiem, kā iemīlēt Dievu, ir krāpjoša reliģija. Čaitanja Mahāprabhu saka: premā pum-artho mahān. Un Bhāgavata arī saka to pašu. Īsti un patiesi panākumi dzīvē ir iemīlēt Dievu, Krišnu. Tāda ir augstākā dzīves pilnība.