LV/Prabhupada 0737 - Pirmās Garīgās Zināšanas ir – „Es Neesmu Šis Ķermenis”

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Pirmās Garīgās Zināšanas ir – „Es Neesmu Šis Ķermenis”
- Prabhupāda 0737


Lecture on BG 4.1 -- Bombay, March 21, 1974

Prabhupāda: Ķermenis ir veidots atšķirīgi. Garīgā dvēsele ir tāda pati. Jūsu garīgā dvēsele un manējā neatšķiras. Bet jūsu ķermeni sauc par amerikāņa ķermeni, manu - par indieša. Tāda ir atšķirība. Tāpat kā jums ir atšķirīgs ietērps. Man ir atšķirīgs apģērbs. Vāsāṁsi jīrṇāni yathā vi... Ķermenis ir kā drēbes. Vispirms garīgās zināšanas ir saprast, ka es neesmu šis ķermenis. Tad sākas garīgās zināšanas. Citādi iegūt garīgas zināšanas nav iespējams. Yasyātma-buddhiḥ kuṇape tri-dhātuke sva-dhīḥ kalatrādiṣu bhauma ijya-dhīḥ (ŠB 10.84.13). Tas, kurš domā, ka ir šis ķermenis, ir muļķis, dzīvnieks. Tas arī viss. Šis muļķa animālisms sastopams visā pasaulē. "Esmu amerikānis", "Esmu indietis", "Esmu brāhmans", "Esmu kšatrijs". Tā ir muļķība. Jums jāpaceļas tam pāri. Tad būs garīgās zināšanas, tā būs bhakti-joga.

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(BG 14.26)

Ahaṁ brahmāsmi. Tas ir vajadzīgs. Lai saprastu šo jogas sistēmu, bhakti-jogu... Jo tikai ar bhakti jogu var pacelties garīgā līmenī. Ahaṁ brahmāsmi. Nāhaṁ vipro... Kā teica Čaitanja Mahāprabhu, nāhaṁ vipro na kṣatriya... Kāda ir tā šloka?

Bhakta: Kibā vipra kibā nyāsī...

Prabhupāda: "Es neesmu brāhmans, kšatrijs, vaišja, šūdra. Es neesmu brahmačārī, grihastha, vānaprastha..." Jo mūsu vēdiskā civilizācija balstīta uz varnām un āšramiem. Čaitanja Mahāprabhu to visu noliedza: "Es nepiederu ne pie viena no tiem." Kāds ir Jūsu stāvoklis? Gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ: (ČČ Madhja 13.80) "Es mūžīgi esmu gopī uzturētāja kalps." Tas nozīmē Krišna. Un Viņš sludināja: jīvera svarūpa haya nitya-kṛṣṇa-dāsa (ČČ Madhja 20.108-109). Tāda ir mūsu identitāte. Mēs esam mūžīgi Krišnas kalpi. Tādēļ kalpi, kas sacēlušies pret Krišnu, nonākuši šajā materiālajā pasaulē. Lai atgūtu šos kalpus, ierodas Krišna. Un Krišna saka:

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
dharma-saṁsthāpanārthāya
sambhavāmi yuge yuge
(BG 4.8)

Krišna ierodas. Viņš ir tik laipns. Izmantosim Krišnas ierašanos, ka Viņš atstāja šo Bhagavadgītu, lasīsim to rūpīgi un padarīsim dzīvi pilnīgu. Tāda ir Krišnas apziņas kustība. Tā nav viltus kustība. Tā ir pati zinātniskākā kustība. Ārpus Indijas šie eiropieši, amerikāņi to izmanto. Kāpēc ne indiešu jaunatne? Kas gan tur slikts? Tas nav labi. Apvienosimies, sāksim šo Krišnas apziņas kutību ļoti nopietni, atbrīvosim ciešano pārņamto cilvēci. Tāds ir mūsu mērķis. Viņi cieš, vēloties zināšanas. Viss ir tajā, pilnīgi. Vienkārši, nepareizi izmantojot... Vienkārši ar... To vada laupītāji un zagļi. Ņemiet. Pilnīgojiet sevi Krišnas apziņā un izmantojiet šo vadību, padarot savu dzīvi veiksmīgu. Liels jums paldies. Harē Krišna.