LV/Prabhupada 0738 - Krišna & Balarāma Atkal Ieradušies Kā Čaitanja & Nitjānanda

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišna & Balarāma Atkal Ieradušies Kā Čaitanja & Nitjānanda - Prabhupāda 0738


Lecture on CC Adi-lila 1.2 -- Mayapur, March 26, 1975

Šeit Krišna Čaitanjas un Nitjānandas identitātes ir Kungs Krišna un Balarāma. Nu Krišnas inkarnācijā šie divi brāļi darbojās kā govju ganuzēni, gopī draugi, Māmiņas Jašodas un Nandas Maharādža bērni. Tāda ir patiesā Vrindāvanas dzīve. Krišna un Balarāma ir ciemata govju ganuzēni. Tā ir agrāko laiku vēsture Krišnam un Balarāmam. Un vēl viena Viņu darbība bija došanās uz Mathuru. Viņi nogalināja Kamsu un cīkstoņus, tad atkal Viņi devās uz Dvāraku, cīnījās ar daudziem dēmoniem. Bet Viņu bērnība līdz sešpadsmit gadiem bija Vrindāvanā, laimīga dzīve, vienkārši mīlestība. Tas ir paritrāṇāya sādhūnām (BG 4.8). Sadhu, bhaktas vienmēr vēlas redzēt Krišnu, Balarāmu un Viņu pavadoņus. Viņi vienmēr izjūt atšķirtības sāpes. Lai dotu tiem atspirgumu, Krišna un Balarāma spēlē Savas bērnības rotaļas Vrindāvanā. Ārpus Vrindāvanas, sākot ar Mathuru līdz Dvārakai un citām vietām, darbība bija vināśāya ca duṣkṛtām: nogalināšana. Tātad Viņiem ir divi darbi: viens - apmierināt bhaktas un otrs - nogalināt dēmonus. Protams, Krišna un Balarāma ir Absolūtā Patiesība. Nav atšķirības starp nogalināšanu un mīlēšanu. Viņi... Absolūti. Nogalinātie, zināt, arī tika atbrīvoti no materiālajām važām.

Nu šie divi brāļi atkal ieradušies kā Šrī Čaitanja-Nitjānanda. Sahoditau: Abi parādījušies vienlaicīgi. Nevis viens ir, bet otrs nav. Nē. Abi, sahoditau. Un Viņus salīdzina ar sauli un mēnesi. Saules un mēness uzdevums ir izklīdināt tumsu. Saule aust dienā, mēness - naktī. Bet saule un mēness, brīnišķīgie gaismekļi, čitrau, parādījušies kopā. Bet darbs ir tas pats, tamo-nudau. Darbs ir izkliedēt tumsu, jo mēs esam tumsā. Visi materiālajā pasaulē dzīvojošie ir tumsā. Tumsa nozīmē neziņu. Lielākoties viņi ir dzīvnieki. "Kāpēc civilizētie ļaudis ir kā dzīvnieki, tik labi ģērbušies un ar augstskolu diplomiem? Kāpēc viņi ir tumsā?" Jā, viņi ir tumsā. "Kur ir pierādījumi?" Pierādījums ir, ka viņi nav Krišnas apziņā. Tas ir pierādījums. Tā ir viņu tumsa. Jautājiet ikvienam, ka... Jautājiet, ko viņi zina par Krišnu. Visi ir neziņā. Tāds ir pierādījums. Kā tas var būt pierādījums? Krišna saka, mēs ne, Krišna saka. Kā Viņš saka? Na māṁ duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ, māyayāpahṛta-jñānā (BG 7.15). Apahṛta-jñānā nozīmē tumsu. Lai gan viņiem ir universitāšu diplomi, lai gan viņus sauc par civilizētiem, attīstītiem materiālā civilizācijā, bet māyayāpahṛta-jñānā. Viņu grādi... Tā kā viņi nezina Krišnu, tādēļ neuztic sevi Krišnam, ko Krišna aģitē personīgi: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja... (BG 18.66). Viņš aģitē personīgi. Tā kā šie muļķi un nelieši ir tumsā - viņi nezina, kāds ir dzīves mērķis - Krišna ir tik laipns un aģitē: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja. Tāda ir filozofija. Tomēr viņi tā nedara. Kāpēc? Narādhamāḥ. Jo viņi ir zemākie no cilvēkiem, narādhama. Kā viņi kļuvuši par narādhamām? Duṣkṛtina, vienmēr grēcīga dzīve. Kāda ir grēcīga dzīve? Aizliegts sekss, gaļas ēšana, intoksikācijas un azartspēļu spēlēšana. Tā kā viņi pieķērušies kam tādam, viņi ir duṣkṛtina un narādhama, zemākie no cilvēkiem. Lai arī kādas būtu viņu zināšanas, kas iegūtas, tā sauktajā, izglītībā, tās ir viltus zināšanas. Māyayāpahṛta-jñānā. Tāds ir stāvoklis.