LV/Prabhupada 0755 - Cietējs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Cietējs - Prabhupāda 0755


Lecture on SB 6.1.7 -- Honolulu, May 8, 1976

Prabhupāda: Jūs esat lasījis Bhagavad-gītu. Sarva-yoniṣu: visi dzimšanas veidi. Sarva-yoniṣu sambhavanti mūrtayo yaḥ (BG 14.4). Ir dažādas dzīvības formas, 8 400 000. Viņi visi ir dzīvās būtnes, bet saskaņā ar karmu viņiem ir dažādi ķermeņi. Tāda ir atšķirība. Tāpat kā mums pēc savas izvēles ir dažādi tērpi. Līdzīgi mums pēc izvēles ir dažādi ķermeņi. Šorīt mēs runājām par cietējiem... Kā tos sauc? "Jūras cietējiem"?

Bhaktas: Sēroftājiem.

Prabhupāda: Sāerotājiem, jā. Sērfotājus es saucu par jūras cietējiem. Jūras cietēji, tas ir praktiski, jo mēs radām situāciju, kurā varam kļūt par zivi. Jā. Piesārņojums. Tāpat kā jūs mērķtiecīgi iegūstat kādu slimību, no tās jums jācieš. Kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya sad-asad janma-yoniṣu (BG 13.22) Bhagavad-gītā Kāpēc ir dažādas dzīvības formas? Kāds ir iemesls? Iemesls ir kāranam. Krišna bhagavad-gītā saka... Kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya sad-asad janma-yoniṣu. Prakṛteḥ kriyamāṇāni (BG 3.27). Prakṛti-stho 'pi puruṣaḥ bhuñjante tad-guṇān (BG 13.22). Iemesls ir... Un mēs inficējam... Dabas likums ir tik pilnīgs, ka, ja jūs kaut ko inficējat, kādu slimību, tad jums no šī piesārņojuma jācieš. Dabas likums darbojas automātiski. Kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya.

Šeit ir trīs materiālās dabas īpašības - labestība, kailsība, neziņa. Kamēr mēs esam šajā materiālajā pasaulē, puruṣaḥ prakṛti-stho 'pi bhuñjante tad-guṇān. Ja mēs uzturamies noteiktā vietā, mūs ietekmē attiecīgās vietas īpašības. It trīs īpašības: sattva-guna, radža guna... Mums jābiedrojas vai nu ar labestību, vai kailsību, vai neziņu. Trīs reiz trīs ir deviņi, deviņi reiz deviņi ir astoņdesmit viens. Tātad mikstūra. Kā krāsa. Ir trīs krāsas: zila, sarkana un dzeltena. Lietpratīgi grāsu ražotāji, mākslinieki, viņi sajauc šīs trīs krāsas dažādos veidos un attēlo. Līdzīgi, saskaņā ar mikstūru jeb gunām, saistību - kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya - mēs iegūstam dažādu veidu ķermeņus. Tādēļ mēs redzam tik daudz dažādu ķermeņu veidus. Kāraṇaṁ guṇa-saṅgo 'sya (BG 13.22). Cilvēks, kurš priecājas, dejo jūrā kā zivs, viņu piesārņo šīs materiālās dabas īpašības, lai nākamajā dzīvē viņš kļūtu par zivi. Viņš brīvi varēs dejot okeānā. Tas atkal prasīs miljoniem gadu, lai nonāktu cilvēka ķermenī. Jalajā nava-lakṣāṇi sthāvarā lakṣa-viṁśati. Viņam jāiziet cauri zivs dzīvei. Ir 900 000 dažādu dzīvo sugu. Tad atkal nonāk uz sauszemes - kļūst par kokiem, augiem, un tā tālāk. Divi miljoni dzīvības sugu. Tā ir evolūcija. Darvina evolūcijas teorija nav pilnīgi izskaidrota. Tā izskaidrota Vēdu literatūrā. Koks stāv desmit tūkstošus gadu, mums jāizdzīvo šāda dzīve. Bet nav pilnīgu zināšanu. Mēs domājam, ka nu mums ir ļoti labs amerikāņa vai indieša ķermenis. Nē. Lai iegūtu šo dzīvi, vajadzēja daudzus gadus. Tādēļ šāstras saka: labdhvā sudurlābhaṁ idaṁ bahu-sambhavānte (ŠB 11.9.29): "Jums šī cilvēka dzīves forma iegūta pēc daudziem, daudziem miljoniem gadu ilgas gaidīšanas." Neizšķērdējiet to. Tā ir vēdiskā civilizācija - neizšķērdēt cilvēka dzīvi.