LV/Prabhupada 0757 - Viņš Aizmirsis Dievu. Atjaunojiet Viņa Apziņu – Tas ir Īsts Labums

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Viņš Aizmirsis Dievu. Atjaunojiet Viņa Apziņu – Tas ir Īsts Labums
- Prabhupāda 0757


750515 - Morning Walk - Perth

Prabhupāda: Ir stāsts. Kāds vīrs bija sarakstījis grāmatu, kā aprūpēt govis. "Govju aprūpe." Zvanīja kāds vīrs: "Kādu grāmatu jūs pārdodat?" "Kā aprūpēt govis". Labāk nogādājiet šo grāmatu savai mātei. Viņa apgūs, kā parūpēties par tevi." Visi zina par govju aprūpi, un viņš ir sarakstījis grāmatu. "Labāk... Tu esi muļķa givs. Dod to savai mātei, viņa iemācīsies par tevi parūpēties." Tādā veidā. Ja viss ir kārtībā, kāds pieņem: "Tas ir prieks." Kāds... Kāda gan tad jēga rakstīt grāmatu? Viss kārtībā. Viņi var izvēlēties, kas patīk. "Kāpēc tu kļuvi par lielu sludinātāju?" Lai viņi pieņem, kas vien tiem patīk.

Paramhamsa: Bet dažiem cilvēkiem grūti dabūt to, kas patīk. Tādēļ mēs vēlamies viņiem palīdzēt. Mēs jūtam, ka viņiem palīdzēt ir mūsu kā cilvēku pienākums.

Prabhupāda: Tātad šis pienākums ir labāk doties pie savas mātes. Visas bezjēdzīgas teorijas. Tai nav nozīmes.

Šrutakīrti: Ja viss ir kārtībā, tad ar manu sludināšanu arī ir viss kārtībā. Ja viss ir kārtībā, kas gan tur slikts ar manu sludināšanu?

Prabhupāda: Ar tavu sludināšanu viss ir kārtībā, ja vien sludini kaut ko labu. Bet jad viss ir kārtībā, kur gan vajadzīga tava sludināšana? Jūs kaut ko sludināt. Tāpat kā mēs. Mēs sludinām. Tas patiesībā ir labi, viņam jāzina, kas viņš ir, kāds ir augstākais dzīves mērķis. Tas ir nepieciešams. Materiālajai sludināšanai nav vērtības. Tas teikts Čaitanja-Čaritāmritā. ei bhāla ei manda, saba manodharma (ČČ Antja 4.176). "Tas ir labi, tas ir slikti" - tas viss patiesībā ir prāta izgudrojums. Patiesi labi ir: "Viņš aizmirsis Dievu. Atdzīviniet viņa apziņu." Tas ir patiesi labi. Tad viņš tiks izglābts no tā sauktā labā un sliktā, un visa pārējā. Tas ir vēlami. Materiāli viss ir viena vīra ēdiens, cita vīra inde. Tādēļ nav atšķirības - "tas ir labs, tas ir slikts". Mēsli ir ļoti slikti, slikta smaka, bet tas ir cūkas ēdiens. Tas ir pierādījums - "kas vienam ēdiens, citam inde". Tas ir tikai prāta sagudrojums: "Tas ir labs, tas ir slikts." Viss ir labs un slikts materiālā ziņā. Īstais labums viņam: viņš ir aizmirsis savu garīgo stāvokli, atdzīviniet viņa apziņu. Tas ir īsteni labs. Kāds atnes pilnu ūdens spaini, bet, ja viņš ierosina, ka samērcēs mani, "nē, nē, nedari to." Bet pīles, tiklīdz tās... tūdaļ ielec ūdenī. Vai ūdens ir labs vai slikts? Tas viss ir relatīvi. Neņemiet galvā šo labo vai slikto. Tas viss ir tikai prāta sagudrojums.