LV/Prabhupada 0758 - Kalpojiet Cilvēkam, Kurš Veltījis Dzīvi Krišnam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kalpojiet Cilvēkam, Kurš Veltījis Dzīvi Krišnam
- Prabhupāda 0758


760516 - Lecture SB 06.01.16 - Honolulu

Ja kāds velta savu dzīvi Krišnam, yathā kṛṣṇārpita prāṇas tat-puruṣa-niṣevayā (ŠB 6.1.16). Tat-puruṣa, jūs... Nav iespējams savu dzīvi veltīt Krišnam, ja nekalpojam Krišnas bhaktam. Tat-puruṣa-niṣevayā. Jūs pie Krišnas nevarat vērsties tieši. Tas nav iespējams. Jums jāvēršas caur Viņa bhaktu. Tādēļ Krišna sūta Savu bhaktu, "dodies un atbrīvo viņus". Tāpat kā Dhruva Mahārādžs. Viņš nezināja, kā iegūt Dieva Augstākās Personības labvēlību, bet tā kā viņš vēlējās, viņš vēlējās redzēt Dievu. Tā kā viņš bija kšatrijs... Viņa māte teica: "Tev, mans dārgais dēls, var palīdzēt tikai Dievs. Ja vēlies kļūt par valdnieku sava tēva tronī, labākā stāvoklī, tad tikai Dievs var tev palīdzēt. Es nespēju. Tas nav..." Viņš bija nosvērts, "man jāredz Dievs". Viņš devās uz mežu, bet nezināja, kā sasniegt Dievu. Tikai piecgadīgs zēns, bet viņam bija nosvērtība. Krišna redzēja, ka "šis zēns ir ļoti nosvērts". Tādēļ Viņš atsūtīja Savu pārstāvi, Nāradu: "Dodies un apmāci viņu. Viņš ļoti vēlas."

Tādēļ Čaitanja Mahāprabhu saka: guru-kṛṣṇa-kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja (ČČ Madhja 19.151). Jūs varatiegūt darīgo kalpošanu ar dubultu žēlastību. Viena žēlastība ir Krišnas, otra - garīgā skolotāja. Tādēļ ir teikts tas pats, kṛṣṇārpita-prāṇas tat-puruṣa niṣevayā. Nav iespējams būt kṛṣṇārpita prāṇaḥ, nav iespējams veltīt savu dzīvi Krišnam, ja vien nav garīgā skolotāja žēlastības. Tāds ir ceļš. Nav iespējams to iegūt tieši. Tas nav iespējams. Tādēļ Narotama dāsa Thākurs teicis, ir tik daudz viņa dziesmu... Chāḍiyā vaiṣṇava-sevā, nistāra pāyeche kebā: "Nekalpojot vaišnavam, kurš gan ieguvis atbrīvi? Neviens."

tāṅdera caraṇa-sevi bhakta-sane vās
janame janame mora ei abhilāṣ

Narotama dāsa Thākurs saka, ka "man jākalpo guru, Sanātana Gosvāmī, Rūpa Gosvāmī, un jādzīvo bhaktu sabiedrībā." Tāṅdera caraṇa-sevi bhakta-sane vās. Narotama dāsa Thākurs teica, janame janame mora ei abhilāṣ. mūsu ambīcijām jābūt kalpošanai Krišnam guru pēctecībā, garīgajam skolotājam, jādzīvo bhaktu sabiedrībā. Tāds ir process. Mēs atveram tik daudzus centrus visā pasaulē. Tāda ir politika, lai cilvēki izmantotu iespēju biedroties ar bhaktām un kalpot vaišnavam. Tad tas izdosies. Tādēļ šeit ir teikts, bhakti joga nozīmē ne tikai veltīt dzīvi Krišnam, bet arī kalpot vaišnavam, tat-puruṣa. Tat-puruṣa nozīmē kalpot cilvēkam, kurš veltījis dzīvi Krišnam. Divas lietas: ziedošanās Krišnam un sevis veltīšana Krišnas bhaktam. Ja mēs tā atīstāmies, tad ir ļoti viegli atbrīvoties no šī materiālā piesārņojuma. Tas ir teikts. Na tathā hy aghavān rājan pūyeta tapa-ādibhiḥ (ŠB 6.1.16). Tapa-ādibhiḥ, tas ir galvenais process, bet tas ir ļoti grūti, it īpaši šajā laikmetā. Ja mēs vienkārši veltām savu dzīvi Krišnam, veltām dzīvi vaišnavam, tad mūsu dzīve būs veiksmīga.

Liels jums paldies.

Bhaktas: Džaja Šrīla Prabhupāda.