LV/Prabhupada 0799 - Pilnīga Brīvība - Mīžība, Svētlaime, Zināšanas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Pilnīga Brīvība - Mīžība, Svētlaime, Zināšanas
- Prabhupāda 0799


Arrival Speech -- Stockholm, September 5, 1973

Liels jums paldies par laipno manis uzņemšanu. Tā ir pirmā reize, ka esmu ieradies šajā valstī, Zviedrijā. Šī Krišnas apziņas kustība pakāpeniski izplatās visā pasaulē. Ir mazliet grūti saprast šīs kustības skaidrojumu, jo tā ir pilnīgi garīgā līmenī. Galvenokārt cilvēki nesaprot, kas ir garīgais līmenis. Kā mēs varam saprast, ka esam divu lietu kombinācija... Ikviens no mums, dzīvā būtne, šobrīd ir matērijas un gara kombinācija. Matēriju mēs varam saprast, bet, tā kā esam ilgu laiku bijuši saistīti ar matēriju, mēs nespējam saprast, kas ir šis gars. Tomēr mēs varam iedomāties, ka ir kaut kas, kas atšķir mirušu ķermeni no dzīva. To mēs varam saprats. Kad cilvēks ir miris... Pieņemsim, mans tēvs ir miris, vai kāds radinieks, mēs sērojam, ka "mans tēvs ir aizgājis". Bet kur gan viņš aizgājis? Tēvs guļ uz gultas. Kāpēc jūs sakāt, ka viņš ir aizgājis? Ja kāds saka, ka "tavs tēvs guļ šajā gultā. Kāpēc tu raudi, ka viņš ir aizgājis? Viņš nav aizgājis. Viņš šeit guļ. Bet šis miegs nav parasts, ikdienas miegs. Tas miegs nozīmē mūžīgo miegu. Patiesībā mums nav acu, lai redzētu, kas ir mūsu tēvs. Šajā tēva dzīves laikā es nezināju, kas ir mans tēvs, tādēļ, kad patiesais tēvs aiziet, mēs raudam, ka "mans tēvs ir aizgājis". Tas ir gars. Kurš aizgājis no tā ķermeņa? Tā ir garīgā dvēsele, citādi kāpēc gan lai viņš teiktu, ka "mans tēvs ir aizgājis"? Ķermenis ir šeit.

Vispirms mums jāsaprot šī atšķirība starp garīgo dvēseli un materiālo ķermeni. Ja mēs saprotam, kas ir garīgā dvēsele, tad mēs varam saprast, kas ir šī garīgā kustība. Citādi mums ir tikai materiālā izpratne. Ir ļoti grūti saprast, kas ir garīgā dzīve garīgajā līmenī. Bet tāda ir. Mēs vienkārši tā šobrīd jūtam. Tomēr ir garīgā pasaule, garīgā dzīve. Un kas ir šī garīgā dzīve? Pilnīga brīvība. Pilnīga brīvība. Mūžība, svētlaime un pilnīgas zināšanas. Tāda ir garīgā dzīve. Pilnīgi atšķirīga no ķermeniskās dzīves izpratnes. Garīgā dzīve nozīmē mūžību, svētlaimīgu, zināšanām pilnu dzīvi. Un šī materiālā dzīve ir īslaicīga, pilna neziņas un ciešanu. Šis ķermenis ir nepastāvīgs, tas vienmēr sagādā ciešanas. Un nav svētlaimes.