LV/Prabhupada 0810 - Lai Jūs Nesatrauc Materiālās Pasaules Bīstamais Stāvoklis

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Lai Jūs Nesatrauc Materiālās Pasaules Bīstamais Stāvoklis - Prabhupāda 0810


741003 - Lecture SB 01.08.23 - Mayapur

Šeit minēta konkrēti viena lieta, ka muhur vipad-gaṇāt. Muhuḥ nozīmē divdesmit četras stundas, vai gandrīz divdesmit četras stundas. Muhuḥ. Muhuḥ nozīmē "atkal un atkal." Vipat. Vipat nozīmē "briesmas". Un gaṇa, gaṇa nozīmē "daudz", ne viena veida briesmas, bet dažādas. Tātad muhur vipad-gaṇāt, kurš cieš? Nu, Kuntī. Kurš vēl cieš? Dēvakī. Dēvakī ir Krišnas māte, Kuntī ir Krišnas tante. Viņas abas nav parastas sievietes. Kļūt par Krišnas māti vai tanti nav kas parasts. Tam vajadzīgas daudzas dzīves, tapasja. Tad var kļūt par Krišnas māti. Arī viņas cieta, muhur vipad-gaṇāt, vienmēr vipat. Lai gan Krišna bija ļoti viegli pieejams, pāte, tomēr... Devakī dzemdēja Krišnu, bet briesmas bija tādas, ka viņa nespēja paturēt savu dēlu. Viņu tūdaļ vajadzēja nogādāt citur. Tikap paskat, cik daudz vipat. Krišnas māte nevarēja turēt Krišnu savā klēpī. Ikviena māte to vēlas, bet tā kā bija Kaṁsa khalena, viņa to darīt nevarēja. Un Pāndavām Krišna bija pastāvīgs pavadonis. Lai arī kur būtu Pāndavi, Krišna ir tur. Krišna. Draupadī bija priesmās. Viņu grasījās izģērbt Kuru, Durjodhans, Dušāsans. Krišna nodrošināja apģērbu. Tātad sievietei tik daudzu vīriešu klātbūtne, ja viņa jāizģērbj, tās ir lielākās briesmas. Tās ir vislielākās briesmas, un Krišna izglāba. Kungi tika izglābta... Briesmas aprakstītas tālākajos pantos. Viņa saka, vimocitāha ca sahātmajā vibho: "Mani atbrīvoja no tik daudzām bīstamām situācijām, Ne tikai mani, bet arī manis dēlus."

Faktiski pat Kungi vai Dēvakī, tik cieši saistītas ar Krišnu, Tomēr viņām nācās piedzīvot tik daudzas briesmas, ko tad teiktpar citiem? Ko teikt par citiem, pašiem? Kad esam briesmās, esam briesmās, bet mums navajag zaudēt drosmi. Mums jāņem drosme no tā, ka Kungi, Vāsudēva un Dēvakī, Viņi bija briesmās, lai gan ļoti cieši bija saistīti ar Krišnu. Tādēļ mums nevajag pievērst uzmanību šīs materiālās pasaules briesmām. Ja mēs patiesība esam Krišnas apziņā, mums jāsaskaras ar briesmām, jāpaļaujas uz Krišnu. Avaśya rakhibe kṛṣṇa viśvāsa pālana. To sauc par sevis uzticēšanu, ka es varu būt briesmās, bet Krišna... Esmu sevi uzticējis Viņam. Viņš mani izglāba." Ticiet tam. Neuztraucieties, ja esat briesmās, jo šī pasaule ir tik... Pašam pašam vipadām. Briesmas ir uz katra soļa. Tāpat kā ejot pa ielu. Tūdaļ ir kāda veida ērkšķi. Un ar šādu ērkšķi var veidoties augonis, tas var kļūt bīstami. Pat staigājot pa ielu, runājis uz ielas, ēdot savu ēdienu, tur... Un angļu valodā ir teikts, "pat starp kruziti un lūpām ir tik daudz briesmu." Jums tādēļ vienmēr jāatceras, ka šajā materiālajā pasaulē ir pilns ar briesmām. Ja jūs domājat, ka "esam drošība, zinām, ko darām; Mēs šo pasauli esam padarījuši labāku," tad jūs esat liels muļķis. Padaṁ padaṁ yad vipadām (ŠB 10.14.58). Bet, ja pieņemat Krišnas patvērumu, tādas briesmas ir nieks. Ka Kuntī teiks, vimočita. Vimočita nozīmē brīvs no briesmām. Aham. Sahātmajā: "Ar manu..."

Tāda ir mācība, ko dod Krišna, un, ja iegūstot Krišnas apziņu, patiess Krišnas kalps, Nesatraucieties par šīs materiālas pasaules bīstamajām situācijām. Vienkārši paļaujieties uz Krišnu, un Viņš jūs izglābs.