LV/Prabhupada 0836 - Esiet Gatavi Ziedot Visu Šīs Cilvēka Dzīves Pilnīgošanai

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Esiet Gatavi Ziedot Visu Šīs Cilvēka Dzīves Pilnīgošanai
- Prabhupāda 0836


Lecture on CC Madhya-lila 20.100-108 -- New York, November 22, 1966

Sādhu, viedais vai bhakta, lai gan viņš zina visu, tomēr vienmēr saka, ka nezina neko. Viņš nekad nesaka, ka zina visu. Bet patiesībā zināt visu nav iespējams. Tas nav iespējams. Tāpat kā Sers Īzaks Ņūtons piekrīt, ka "cilvēki saka, esmu ļoti mācīts, bet es nezinu, cik mācīts es esmu. Es vienkārši savācu pāris oļus jūras krastā." Tāds ir stāvoklis. Ja cilvēks patiesi ir mācīts, viņš nekad neteiks, ka ir mācīts. Viņš vienkārši teiks, ka ir vislielākais muļķis, kurš nezina.

Čaitanja Mahāprabhu ir novērtējis viņa pazemību, jo patiesi bijis ļoti mācīts sabiedrības acīs. Kas attiecas uz etiķeti, viņš arī pieņēma, "nē, tu neesi pagrimis. Nezaudē dūšu. Tas vienkārši ir katra mācītā cilvēka pienākums sevi tā novietot. Bet tu neesi muļķis." Kṛṣṇa śakti dhara tumi: (ČČ Madhja 20.105) "Jo tu jau esi bhakta." Pirms atvaļinājuma, pirms došanās pie Čaitanjas Mahāprabhu šie Gosvāmī, kā jums jau teicu, ir ļoti mācīti sanskrita zinātāji. Viņi mēdza lasīt Bhāgavatu. Kad viņš deva viltus ziņojumu Navabam Šāham, ka nejūtas labi un nevar ierasties birojā, tad Navabs Šāhs personīgi devās uz viņa māju, ka "šis džentlmenis neapmeklē biroju un iesniedz tikai ziņojumu. Kā tad tā?" Kad Navabs Šāhs redzēja, ka mājās palicējs tiekas ar mācītiem panditiem un lasa Šrīmad-Bhāgavatam, tad viņš saprata, "ak, tā ir tava slimība. Tevi pārņēmusi Šrīmad-Bhāgavatam." Patiesībā viņš bija ļoti mācīts, bet savā pazemībā viņš šajā maigajā veidā pasniedz sevi Kungam Čaitanjam.

Čaitanja Mahāprabhu saka,

sad-dharmasyāvabodhāya
yeṣāṁ nirbandhinī matiḥ
acirād eva sarvārthaḥ
sidhyaty eṣām abhīpsitaḥ
(ČČ Madhja 24.170)

Viņš saka, ka "tava vēlme ir sasniegt pilnību, tādēļ tu esi tik pazemīgs." Tad viņš citē vienu pantu no Nāradīja Purānas, ka ikviens, kurš ir nopietns, tas kurš ir nopietns sevis paša pilnīgā izpētē, tas, kurš sādi meklē, viņam pilnība ir garantēta. Vienīgais noteikums ir būt patiesi nopietnam. Skaidrojums šim panta ir sad-dharmasyāvabodhāya yeṣāṁ nirbandhinī matiḥ. Nirbandhinī matiḥ nozīmē, ka viņš jau nolēmis šajā dzīvē padarīt savu dzīvi pilnīgu. Viņam pilnība ir nodrošināta. Garantēta. Ja viņš domā, "ak, ļaujiet man mēģināt. Ļaujiet man pārbaudīt šo Krišnas apziņas virzienu, tajā pašā laikā pārbaudīt pārējos. Iesim šādi..." Nē. Ir jābūt ļoti nopietnam, lai dzīvē sasniegtu pilnību. Cilvēkam jābūt nopietnam kā Sanātanam Gosvāmī. Šī iemesla dēļ viņš ziedoja visu, kļuva par lūdzēju. Mums jābūt gataviem ziedot visu šai cilvēka dzīvei. Tad pilnība ir nodrošināta. Mums vienkārši jābūt ļoti nopietniem, tas arī viss.