LV/Prabhupada 0838 - Bez Dieva Nebūs Nekā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bez Dieva Nebūs Nekā
- Prabhupāda 0838


731201 - Lecture SB 01.15.21 - Los Angeles

Pradjumna: Tulkojums: "Man ir pats Bandavas loks, tās pašas bultas, tā pati kariete, ko velk tie paši zirgi, un es tos izmantoju kā tas pats Ardžuna, kuram cieņu izrādīja visi valdnieki. Bet Kunga Krišnas prombūtnes laikā visi no tiem vienā mirklī ir izgaisuši. Tas ir tāpat kā piedāvāt attīrītu sviestu pelniem, uzkrāt naudu ar burvju zizli vai sēt sēklas neauglīgā zemē (ŠB 1.15.21).“

Prabhupāda: Ļoti svarīgs pants, hm? Tad abhūd asad īśa-riktam. Viss būs zudis un tukšs, ja nebūs Dieva. Tas arī viss. Mūsdienu civilizācijai ir viss, bet bez Dieva apziņas ikviens mirklis ir pazudis. Un ir pazīmes... Jebkurā mirklī. Šobrīd šī bezdievībā civilizācija, dzirdot paziņojumu par karu, Amerika ir gatava nomest atombumbu, Krievija ir... Pirmā tauta, kas nometis atombumbu, uzvarēs. Neviens neuzvarēs, jo tās abas gatavas uzbrukt. Amerikai pienāks gals gluži tāpat kā Krievijai. Tāds ir stāvoklis. Jūs varat attīstīt civilizāciju, veikt zinātniskus uzlabojumus, ekonomiski attīstīties, bet ja nav Dieva, kuru katru brīdi viss var beigties. Kuru katru brīdi.

Tāpat kā Rāvana. Rāvana, Hiranjakašipu bija dēmoni-ateisti. Rāvana bija ļoti mācīts gudrais Vēdu zinībās un materiāli ļoti spēcīgs. Viņš pārvērta savu valsti zeltā, visas ēkas un pārējais tika celts no zelta. Tiek pieņemts, ka Rāvanas brālis bija valdnieks... Otrā zemeslodes pusē. Mans ieteikums ir... Es nesaki, ka tas ir zinātnisks pieradījums. Otrpus zemeslodei... Rāvana bija Ceilonā, Otrā zemes pusē, ja dodas ar metro, nonāksiet Brazīlijā. Un Brazīlijai, kā uzskata, pieder zelta raktuves. Rāmājanā teikts, ka Rāvanas brālis dzīvoja otrā zemeslodes pusē, un Rāmačandra šķērsoja zemūdens ceļu. Ņemot to vērā, mēs varam pieņemt, ka Rāvana no Brazīlijas importēja lielu zelta daudzumu, ka viņš to pārvērta lielās, lielās ēkās. Rāvana bija tik spēcīgs, ka savu galvaspilsētu padarīja par Svarṇa-laṅkā jeb zelta galvaspilsētu. Tāpat kā cilvēks ierodas no neattīstitajām. Valstīm uz jūsu valsti, Ņujorkā vai jebkurā citā pilsēta viņi redz lielus, lielus debesskrāpjos un brīnās. Lai gan debesskrāpji mūsdienās ir visur, agrāk tie bija ļoti vareni. Mēs varam radīt visu brīnišķīgu, bet mēs varam ņemt piemēru no Rāvanas. Ragana materiāli bija ļoti attīstīts, un viņam bija gana daudz Vēdu zināšanu. Viņš bija Brāhmana dēls. Viņam bija viss. Bet vienīga vaina bija tā, ka viņam nerūpeja Rāma. Tā bija vienīgā vaina. "Ak, kas ir Rāma? Man Viņš nerūp. Nav vajadzības veikt jagjas un ritualistiskās ceremonijas, lai paceltos uz debesu karaļvalsti." Rāvana teica: "Es celšu kāpnes, lai dotos uz mēness planētu. Kāpēc jūs mēģināt šādi vai tā? Es to darīšu." Svargesari. (?) Tādi cilvēki mēģina kā Rāvana, bet viņiem jāmēģina mācīties no Rāvanas, ka bezdievībā viņu pazudināja. Viņš zaudēja visu.

Un šie Ardžunas norādījumi... Viņš teica, ka so'ha dhanus tā iṣavaḥ. Viņu sakāva govju gani. Viņš nespēja aizsargāt Krišnas valdnieces, un viņas aizveda govju gani. Viņš sēro. "Man ir šis loks un bulta, ar kuru es cinījos Kurukšetras kaujā, Es uzvarēju, jo Krišna sēdēja manā karietē. Tas ir vienīgais iemesls. Nu man ir šis loks un bultas, tas pats, ar ko cīnījos Kurukšetras kaujā, bet šobrīd Krišnas vairs nav. Tādēļ tas ir bezjēdzīgi." Īśa-rikta, asad abhūt. Asat nozīmē tas, kurš nedarbojas, tas neeksistē. "Manas bultas ir tās pašas, bet tās vairs nav derīgas. Mums jāpieņem tā mācībstunda, ka bez Dieva, bez gara, es vēlos teikt, šai materiālajai burvībai nav jēgas."