Please join, like or share our Vanipedia Facebook Group
Go to Vaniquotes | Go to Vanisource | Go to Vanimedia


Vanipedia - the essence of Vedic knowledge

LV/Prabhupada 0849 - Mēs Vēlamies Redzēt Dievu, Bet Mēs Nevēlamies Atzīt, Ka Neesam Kvalificēti

From Vanipedia


Mēs Vēlamies Redzēt Dievu, Bet Mēs Nevēlamies Atzīt, Ka Neesam Kvalificēti
- Prabhupāda 0849


731231 - Lecture SB 01.16.03 - Los Angeles

Pradjumna: Tulkojums: "Mahārādža parīkšits, par savu garīgo skolotāju izvēlējies Kripāčārju, veica trīs zirgu ziedošanas Gangas krastā. Ziedošanas tika paveiktas, pienācīgi atalgojot dalībniekus. Visās šajās ziedošanās pat parasts cilvēks varēja redzēt padievus." (ŠB 1.16.3)

Prabhupāda. Cilvēki saka: "Kāpēc mēs neredzam padievus?" Uz to var atbildēt: "Kur ir jūsu ziedošanas, zirgu ziedošanas?" Padievi nav tik lēti. Tāpat kā valdnieks vai prezidents. Vai viņam būtu jānāk visur, pat tur, kur dzīvo parasts vienkāršais iedzīvotājs? Nē. Kur ieradīsies valdnieki, padievi vai diženi viedie kā Nārada Muni, tādai vietai jābūt tā vērtai. Tur bijs starpplanetāra sistēma. Tāpat kā Ardžuna devās uz debesu planētām. Līdzīgi šādas ziedošanas, ka tās organizēja diženi valdnieki, kā Mahārādžs Parīkšits un citi, Mahārādžs Judhištirs, tad padievi, kad ielūgti, ieradās. Ne tikai ieradās, bet viņus varēja redzēt visi vienkāršie iedzīvotāji. Tādēļ šeit ir teikts, yatrākṣi-gocarāḥ, devā yatrākṣi-gocarāḥ. Mēs esam pārāk lepni redzēt visu, bet mums, lai redzētu, jākļūst kvalificētiem. Nevis kaprīzi vēlēties redzēt: "Ak, Dievs, nostājies manā priekšā. Es vēls redzēt." Dievs ir šeit, redzams jūsu acīm. Dievs ir ļoti laipns. Viņš ir šeit, templī. Un jūs varat redzēt. Tad jūs sapratīsiet, ka Viņš ir Dievs. Dievs vai padievs, ikviens var būt akṣi-gocarāḥ, jūsu redzeslokā, ja vien esat kvalificēts. Tāds ir process. Šie muļķi prasa: "Vai varat parādīt man Dievu?" Bet kāda gan redzes spēja jums ir? Vispirms kvalifikācija. Tad redzēsiet. Dievs ir visur. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayān... Viņš ir pat atomā. Tādēļ tam, kurš nav cienīgs redzēt Dievu, iesaka redzēt Dievu citā veidā, Bhagavad-gītā. Tāpat kā Krišna saka, raso 'ham apsu kaunteya prabhāsmi śaśi-sūryayoḥ (BG 7.8): "Mans dārgais Kautnēja, Ardžuna, es esmu ūdens garša." Mēģiniet saskatīt Dievu ūdens garšā. Šobrīd mums ir daudzi jutekļi. Jūs vēlaties redzēt Dievu ar acīm. Sāciet ar savu mēli. Tas arī ir juteklis. Tāpat kā tad, ja ir labs ēdiens, un es saku: "Paskatīsimies." "Paskatīsimies" nozīmē... Jūs jau redzat. Ko vēlaties? "Nē, es vēlos pieskarties ar mēli." Tas ir šis "paskatīsimies". Ne ar acīm. Ja ir gards saldums, halava, tad "paskatīsimies" nozīmē "pagaršosim". Vispirms pagaršo Dievu. Tas ir jūsu jutekļu uztveres robežās, bet mēģiniet praktizēt. Tad evonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ (Bhakti-rasāmrita-sindhu 1.2.234.). Tad jūs apzināsieties. Dievs jums atklās Sevi. Kad sevi uzticat Dievam, ēdot prasādu, jūs Dievu redzēsiet personīgi. Viņš runās ar jums. Tas ir iespējams. Šobrīd mēs vēlamies redzēt Dievu, bet mēs neatzīstam, ka neesam kvalificēti. Kā gan mēs varam redzēt? Ja es nespēju redzēt pat parastu cilvēku... Kaprīzi es vēlos redzēt prezidentu un kādu lielu valstsvīru. Jūs nevarat redzēt, ja neesat kvalificēts. Kā tad jūs varat redzēt Dievu? Tas nav iespējams. Jums jāiegūst kvalifikācija. Tad jūs redzēsiet Dievu. Akṣi-gocaraḥ. Akṣi-gocaraḥ nozīmē es redzu tevi tāpat kā tu mani. Līdzīgi jūs redzēsiet padievus vai Dievu, ja esat kvalificēts.