LV/Prabhupada 0850 - Ja jums ir nauda, izdodiet grāmatas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja jums ir nauda, izdodiet grāmatas
- Prabhupāda 0850


750620d - Lecture Arrival - Los Angeles

Tas nav nekas jauns. (smiekli) Mēs neizgudrojam. Tas ir mūsu process. Mēs vienkārši sekojam mūsu priekšteču norādījumiem, tas arī viss. Mūsu kustība ir ļoti vienkārša, jo mums nekas nav jāizgudro. Mēs vienkārši atkārojam vārdus un norādījumus, ko devuši mūsu priekšteči. Krišna deva norādījumus Brahmam, Brahma deva norādījumus Nāradam, Nārada deva norādījumus Vjāsadēvam, Vjāsadēva deva norādījumus Madhvāčārjam, un tādā veidā, tad Mādhavendra Purī, Īsvara Purī, Šrī Čaitanja Mahāprabhu, tad seši Gosvāmī, tad Šrīnivāsa Āčārja, Kavirādža Gosvāmī, Narottama dāsa Thākura, Višvanātha Čakravartī, Džagannātha dāsa Babadžī, Bhaktivinoda Thākurs, Gaurakišora dāsa Babadžī, Bhaktisiddhānta Sarasvatī, mēs tad darām to pašu. Nav atšķirības. Tā ir Krišnas apziņas kustības īpašā darbošanās. Jūs ik dienas dziedat guru-mukha-padma-vākya, cittete koriyā aikya, ār nā koriho mane āśā. ļoti vienkārši. Mēs saņemam pārpasaulīgās zināšanas pa guru paramparas pēctecību. Mums vienkārši jāpilda guru norādījumi, un, ka mēs tos pildām ar visu sirdi un dvēseli, tā ir veiksme. Tas ir praktiski.

Man pašam nav kvalifikācijas, bet es vienkārši mēģinu apmierināt savu guru, tas arī viss. Mans Guru Mahārādžs man teica: "Ja tu dabū kādu naudu, izdod grāmatas." Bija privāta tikšanās, runāšana, daži no maniem svarīgajiem garīgajiem brāļiem arī tur piedalījās. Tas bija pie Rādha-kundas. Guru Mahārādža man teica: "Tā kā mums ir šis Baghbazāra marmora templis, tajā notikušas daudzas nevienprātības, un ikviens domā par to, kurš aizņems to vai šo istabu. Es vēlos tādēļ pārdot šo templi un marmoru, izdot grāmatas." Jā. Tā nu es sapratu no viņa vārdiem, ka viņam grāmatas ir ļoti mīļas. Un viņš man personīgi teica: "Ja tev ir nauda, izdod grāmatas." Tādēļ es uzsveru šo punktu: "Kur ir grāmatas?" Tādēļ laipni palīdziet man. Tāds ir mans lūgums.' Izdodiet tik daudz grāmatu dažādās valodās un izplatiet visā pasaulē. Tad Krišnas apziņas kustība palielināsies automātiski. Nu izglītotie, mācītie gudrie novērtē mūsu kustību, lasa grāmatas, iegūst praktiskus rezultātus. Dr. Stillsons Judahs sarakstījis vienu grāmatu, iespējams, jūs zināt Krišnas apziņā... Harē Krišna un Kontrkultūra, ļoti jauka grāmata par mūsu kustību, viņš piešķir nozīmīgumu. Viņš atzinis, ka "Svāmīdžī, jūs darāt brīnišķīgu lietu, jo esat pārvērtis narkomānus hipijus Krišnas bhaktās, viņi ir gatavi kalpot cilvēcei."