LV/Prabhupada 0856 - Garīgā dvēsele ir personība tikpat daudz, cik Dievs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Garīgā dvēsele ir personība tikpat daudz, cik Dievs
- Prabhupāda 0856


740327 - Conversation - Bombay

Prabhupāda: Tātad pirms radīšanas pastāvēja Dievs; pēc radīšanas, kad radītais tiek iznīcināts, Viņš pastāvēs. To sauc par pārpasaulīgu stāvokli.

Pamčadravida: Skaidrojums: Kunga stāvoklis vienmēr ir pārpasaulīgs, jo sākotnējās un darbības enerģijas, kas nepieciešamas radīšanai...

Prabhupāda:...pirms šī krekla radīšanas, tas bija bezpersonisks. Tam nebija roku, kakla, ķermeņa. Tas pats audums. Bet drēbnieks saskaņā ar ķermeni radīja šai rokai pārklāju, kas izskatās kā roka. Krūšu pārklājs līdzinās krūtīm. Tādēļ bezpersonisks nozīmē materiāls pārklājs. Citādi garīgā dvēsele ir persona. Tāpat kā jūs dodaties pie drēbnieka, un pēc jūsu ķermeņa mēriem drēbnieks izgriezīs mēteli. Mētelis, mēteļa sastāvdaļas, audums - tas viss ir bezpersonisks. Bet tas izveidots kā cilvēks, cilvēka pārklājs. Citiem vārdiem, garīgā dvēsele ir persona tikpat, cik Dievs ir personība. Bezpersonisms nozīmē pārklāju. Mēģiniet saprast. Pārklājs ir bezpersonisks, ne jau dzīvā būtne. Viņš ir pārklāts. Viņš nav bezpersonisks. Viņš ir persona. ļoti vienkāršs piemērs. Mētelis, krekls ir bezpersoniski, bet cilvēks, kas velk vilnu, nav bezpersonisks. Viņš ir persona. Kā gan Dievs var būt bezpersonisks? Materiālā enerģija ir bezpersoniska. Tas ir izskaidrots... ...tas izskaidrots Bhagavad-gītā,

mayā tatam idaṁ sarvaṁ
jagad avyakta-mūrtinā
(BG 9.4)

Šī jagad ir avyakta, bezpersoniska. Tā arī ir Krišnas enerģija. Tādēļ Viņš saka: "Esmu izvērsies bezpersoniskā veidolā." Šī bezpersoniskā izpausme ir Krišnas enerģija. Tātad materiālais pārklājs ir bezpersonisks, bet garīgā dvēsele jeb Virsdvēsele ir personība. Jebkurš jautājums par to, tas ir ļoti sarežģīts, kurš? Vai ir kādas grūtības saprats?

Bhava-bhūti: ... jo ir dzirdēts tik daudz par tā sauktajiem jogiem angļu valodā, kuri stāsta Gītu, šo un to, bet nespēj izskaidrot, viņiem nav pat nojausmas...

Prabhupāda: Nē, nē, kā viņi var izskaidrot?

Bhava-bhūti: Viņiem nav ne jausmas.

Prabhupāda: Viņi nespēj pat pieskarties Bhagavad-gītai. Viņiem nav kvalifikācijas.

Bhava-bhūti: Viņi nesaprot.

Prabhupāda: Viņu runas par Bhagavad-gītu ir mākslīgas.

Bhava-bhūti: Jā.

Prabhupāda: Viņi nespēj runāt, jo nav īstas kvalifikācijas, kā tas teikts Bhagavadgītā, bhakto 'si. Ir jābūt bhaktam, tad viņš var saprast, kas ir Bhagavad-gīta.

Bhava-bhūti: Pat Majapūrā, kad tolaik devāmies apskatīt Šrīdhāra svāmī āšramu, un viņš kaut ko teica angļu valodā, kāds cits runāja angliski. Viņi nespēj izskaidrot tā, kā Jūs, Šrīla Prabhupāda. Jūs esat vienīgais, kurš, runājot par šīm zināšanām, panāk to, ka tās tūdaļ nokļūst ausīs un sirdī, kur tās tiek apzinātas.

Prabhupāda: Varbūt.

Indietis: Džaja.

Prabhupāda: Harē Krišna. Višākha, vai tu tam piekrīti?

Višākha: Bez šaubām.

Prabhupāda: Harē Krišna!