LV/Prabhupada 0872 - Svarīgi, lai Cilvēku Sabiedrība būtu Iedalīta Četrās Daļās

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Svarīgi, lai Cilvēku Sabiedrība būtu Iedalīta Četrās Daļās
- Prabhupāda 0872


750519 - Lecture SB - Melbourne

Tātad Šobrīd praktiski nav brāhmanu, nav kšātriju, nav vaišju, tikai šūdras, ceturtās kārtas cilvēki. Tātad jūs nevarat gaidīt nekādu laimi, ko dod ceturtās kārtas cilvēki. Tas nav iespējams. Tādēļ visā pasaulē ir haotisks stāvoklis. Neviens nav laimīgs. Ir svarīgi, lai cilvēku sabiedrība tiktu iedalīta četrās daļās. Brāhmanu kārta nozīmē pirmšķirīgi, ideāli cilvēki, lai, redzot viņu raksturu, uzvedību, citi mēģinātu sekot. Yad yad ācarati śreṣṭhaḥ (BG 3.21). Šī Krišnas apziņas kustība nozīmē, ka mēs mēģinām radīt pirmšķirīgus cilvēkus. Tā ir Krišnas apziņas kustība. Tādēļ mums ir šie likumi un niteikumi: nav aizliegta seksa, gaļas ēšanas, narkotiku, azartspēļu. Tāds ir sākotnējais noteikums pirmšķirīgam cilvēkam. Mēs mēģinām no savas puses radīt pāris pirmšķirīgus cilvēkus. Bet agrāk tādi bija. Catur... Joprojām ir. Nedomājiet, ka visi cilvēki ir ar vienādu saprātu unādā līmenī. Nē. Joprojām ir inteliģence. Tāpat kā zinātnieki vai filozofi, reliģiju pārstāvji, viņiem būtu jābūt pirmšķirīgiem. Bet diemžēl nu neviens nespēj noteikt, kurš ir pirmās kārtas, kurš pēdējās. Pareizai visas sabiedrības vadībai ir jābūt pirmās kārtas, trešās kārtas un otrās kārtascilvēkiem. Tāpat kā jūsu ķermenī ir dažādas ķermeņa daļas: ga;va, roka, vēders un kājas. Tas ir dabiski. Bez galvas mums būtu tikai rokas, vēders un kājas, tas būtu miris ķermenis. Ja jūs nevada, cilvēku sabiedrību nevara pirmšķirīgi cilvēki, visa sabiedrība ir mirusi. Ir jābūd iedalījumam saskaņā ar cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma... (BG 4.13). Ne pēc dzimšanas, bet pēc īpašībām. Ikvienu var apmācīt pirmajā, otrajā kārtā pēc paša patikas. To sauc par civilizāciju. Kādiem cilvēkiem jābūt apmācītiem kā pirmšķirīgiem, kādiem jābūt otrās kārtas pārstāvjiem, kādus jāapmāca kā trešās kārtas pārstāvjus, jābūt līdzsvaram. Tie, kurus nevar apmācīt, var palīdzēt trim pārējām kārtām. Tos sauc par šūdrām. Tātad... ...tas nav iespējams. Pareizi apmācīts cilvēks, ja viņš vēlas pieņemt noteikumus, viņš var kļūt par pirmšķirīgu cilvēku. Lai nu paliek. Pēc dzimšanas kāds var būt dzimis zemā kārtā, tam nav nozīmes. Bet pēc apmācības viņš var kļūt pirmšķirīgs. Tādi ir Bhagavad-gītas norādījumi.

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyaḥ śūdrāḥ tathā vaiśyā
te 'pi yānti parāṁ gatim
(BG 9.32)

Parāṁ gatim. Parāṁ gatim nozīmē atgriezties mājās atpakaļ pie Dieva - tās ir mūsu īstās mājas, garīgā pasaule - undzīvot tur mūžīgi, svētlaimīgi, zināšanām pilnu dzīvi. Tāds ir mūsu īstais stāvoklis. Mēs šeit, materiālajā pasaulē, esam ieradušies materiālo baudu dēļ. Un jo vairāk mēs plānojam materiālās baudas, jo vairāk sapinamies. To mēs nezonām. Viņi domā, ka materiālās baudas ir dzīves mērķis. Nē, tas nav dzīves mērķis. Tas ir veids, kā arvien vairāk sapīties.