LV/Prabhupada 0874 - Ikviens, kurš Atrodas Garīgā Līmenī, ir Prasannātma. Viņš ir priecīgs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ikviens, kurš Atrodas Garīgā Līmenī, ir Prasannātma. Viņš ir priecīgs
- Prabhupāda 0874


750519 - Lecture SB - Melbourne

Prabhupāda: Vidyā-vinaya, kāds džentlmenis, ļoti mācīts cilvēks, vidyā-vinaya-sampanne brāhmaṇe gavi, un govs, un hasti, zilonis, vidyā-vinaya-sampanne brāhmaṇe gavi hastini, un śuni - śuni nozīmē suns - un śvapāk... Śvapāk nozīmē suņu ēdājs. Ir daudzi cilvēki, kas vēlas ēst dažāda veida gaļu. Bet tas, kurš ēd suņa gaļu, tiek uzskatīts par zemas kārtas cilvēku. Tātad śuni caiva śva-pāke ca paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ (BG 5.18). Tas, kurš ir pandits, mācīts, visus redz vienā līmenī. Kas ir viens līmenis? Garīga dvēsele. Viņš neredz ārējo ķermeni. To sauc par brahma-darśina. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ. Un ja kāds atrodas tādā stāvoklī,

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām
(BG 18.54)

Kad būtne ir apzinājusies sevi, ka tā nav šis ķermenis, ka ir garīga dvēsele, brahma-bhūtaḥ, kādas tad ir pazīmes? Prasannātmā: viņš kļūst ļoti priecīgs. Kamēs esam materiālā ķermenī, ķermeniskajā dzīves izpratnē, ciešanas būs vienmēr. Tāda ir pārbaude. Ikviens, kurš cieš, atrodas materiālā līmenī. Un ikviens, kurš ir garīgi attīstīts, garīgā līmenī, ir prasannātmā. Viņš ir priecīgs. Kāda ir prasannātmā nozīme? Na śocati na kāṅkṣati: Viņš nevēlas neko, un ja viņam kas ir, ja ir pazudis, viņš pēc tā neraud. tas arī viss. Šeit materiālajā pasaulē mēs tiecamies pēc kaut kā, kas mums nepieder. Un ja mums kas pieder, ja tas ir pazudis, mēs raudam. Divas darbības: śocana un ākāṅkṣa. Visi mēģina kļūt par ietekmīgiem ļaudīm. To sauc par ākāṅkṣa. Un ja viņam nekas vairs nepieder no tā, kas bija, viņš raud. Šīs divas lietas beigsies, ja kļūsiet garīgi attīstīts.

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu...
(BG 18.54)

Ja neesam garīgi apzinājušies, visus vienādi neredzam. Tad samaḥ sarveṣu bhūteṣu mad-bhaktiṁ labhate parām. Tad iespējams kļūt par īstu Kunga bhaktu, paugstinoties līdz brahma-bhūtah pakāpei.

Tātad šis bhakti ceļš nav viegls. Bet ar Čaitanjas Mahāprabhu žēlastību mēs esam uzstādījuši Dievību šeit jūsu valstī. Jūs esat ļoti veiksmīgi, ka Čaitanja Mahāprabhu ienācis jūsu valstī, lai mācītu jūs, kā atbrīvoties no ciešanām. Tāda ir Čaitanjas Mahāprabhu misija. Visi cieš, bet visi no ciešanām var atbrīvoties, ja seko Šrī Čaitanja Mahāprabhu noteiktajam ceļam. Un kāds ir Šrī Čaitanjas Mahāprabhu norādījums? Ļoti vienkāršs.

harer nāma harer nāma harer nāma eva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā
(ČČ Ādi 17.21)

Tā nav Čaitanjas Mahāprabhu personīgā versija. Tas ir Svētajis rakstos, Vēdu rakstos, Brihan-Nāradīja-Purānā. Tādi norādījumi atrodami tur. Tā kā cilvēki šajā laikmetā ir pagrimuši, arī metodi piedāvā ļoti vienkāršu. Viņi nespēj ievērot nekādas spēcīgas vai smagas askēzes. Tas nav iespējams. Viņi vienkārši ieteikuši skandēt Dieva svēto vārdu. Tas arī viss. Visi to var. Tas nemaz nav grūti. Tad ja jūs sakāt, ka "jūs esat no Indijas. Jūsu Čaitanja ir indietis, Viņš iesaka Harē Krišna. Kāpēc man jāskandē? Man ir savs paša Dievs." Labi, ja jums ir savs paša Dievs, tad skandējiet Viņa vārdu. Čaitanja Mahāprabhu nesaka, ka jums jāskandē tikai Krišnas vārds. Ja jums ir kādas attiecības ar Dievu, ja zināt Viņa vārdu un adresi, tad skandējiet Viņa vārdu. Diemžēl jūs nezināt, kas ir Dievs, ne arī Viņa adresi, ne arī darbības. Tādēļ pieņemiet šo Krišnu. Šeit ir konkrēts vārds. Un mēs dosim jums Viņa adresi, Viņa tēva vārdu, Viņa mātes vārdu, visu. Ja vēlaties savu paša Dieva vārdu, Čaitanja Mahāprabhu teica, ka varat skandēt. Vai jums ir kāds Dieva vārds, kādam? Neviens nezina?

Bhakta: Jehova.

Prabhupāda: Jehova. Labi, skandē Jehova. To ieteicis Čaitanja Mahāprabhu, ja domājat, ka šis ir Dieva vārds, skandējiet. Nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktiḥ tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ (ČČ Antja 20.16, Śikšāštaka 2). Tāds ir Čaitanjas Mahāprabhu norādījums, ka Dieva svētais vārds ir tāds pats kā Dievs.