LV/Prabhupada 0875 - Skandējiet Paši Sava Dieva Vārdu. Kur ir Iebildumi - Bet Skandējiet Dieva Svēto Vērdu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Skandējiet Paši Sava Dieva Vārdu. Kur ir Iebildumi - Bet Skandējiet Dieva Svēto Vērdu
- Prabhupāda 0875


750519 - Lecture SB - Melbourne

Mēs nevaram redzēt Dievu. Mēs varam redzēt, bet ne tūdaļ. Kad esam attīstīti, mēs varam redzēt Dievu, runāt ar Viņu. Bet tā kā mēs tagad neesam kvalificēti, ja zinām, ka šis ir Dieva vārds, skandēsim to. tas arī viss. Vai tas ir ļoti grūti? Sakiet, vai tas ir ļoti grūti? Skandējiet Dieva svēto vārdu. Kas tad notiks? Ceto-darpaṇa-mārjanam (ČČ Antja 20.12). Ja sknadēsiet Dieva svēto vārdu, tad jūsu sirds, ko uzskata par spohuli... Tāpat kā jūs spogulī redzat savu seju, līdzīgi jūs varat redzēt sirds spogulī savu stāvokli. Jūs varat redzēt. To sauc par meditāciju.

Šobrīd mūsu sirds pārklāta ar putekļiem no materiālajiem apzīmējumiem: "Esmu indietis", "esmu amerikānis", "esmu šis", "esmu tas". Tie visi ir putekļi. Jums tie jānoslauka. Tāpat kā ja uz spoguļa ir putekļu kārta, jūs to notīrāt. Tad jūs redzat savu īsto seju. Čaitanja Mahāprabhu saka ceto-darpaṇa-mārjanam: "Skandējot Kunga svēto vārdu, jūs pakāpeniski attīrīsiet putekļus, kas klāj jūsu sirds dziļākos nostūrus." Ļoti vienkārši. Turpiniet skandēt. Un kāds tad būs stāvoklis? Bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam: "Degošā materiālās eksistences ciešanu liesma tūdaļ apdzisīs." Vienkārši ar skandēšanas paņēmienu. Ja jums ir kāds vārds, ja jūs iebilstat skandēt Harē Krišna, skandējiet to, kādu Dieva vārdu jūs zināt, skandējiet šo vārdu. Tāda ir mūsu kustība. Mēs nesakām, ka jums jā... Bet to pieņēma Čaitanja Mahāprabhu, ka harer nāma (ČČ Ādi 17.21). Ja jums nav iebildumu, varat skandēt Harē Krišna. Ja jūs domājat, ka "Harē Krišna nācis no Indijas. Mēs neskandēsim", labi, skandējiet savu Dieva vārdu. Kur ir iebildumi? Bet skandējiet Dieva svēto vārdu. Tāda ir mūsu propaganda.

Ceto-darpaṇa-mārjanam bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam (ČČ Antja 20.12). Tiklīdz jūs attīrāt savu sirdi, tad ciešanas... Na śocati na kāṅkṣati (BG 12.17). Jūs pakāpeniski attīstīsieties. Tad jūs sapratīsiet, ka neesat ne amerikāņi, ne indieši, ne kaķi, ne suņi, ka esat neatņemamas Visaugstā Kunga daļiņas." Tad, ja jūs saprotat, ka esat Augstākā Kunga neatņemamas daļiņas, jūs sapratīsiet savu darbību, Tāpat kā jūsu ķermenī jums ir tik daudz dažādu daļu un daļiņu. Jums ir rokas, kājas, galva, pirksti, auss, deguns, tik daudz kas. Un kāds ir katras šīs daļas pienākums? Ķermeņa pienākums ir pareizi uzturēt ķermeni, kalpot ķermenim. Tāpat kā ir pirksts. Es jūtu neērtības, tūdaļ mans pirksts man palīdz un kalpo, automātiski. Tādēļ secinājums ir, ka šis neatņemamās Dieva daļiņas darbs ir Viņam kalpot. Tas ir mūsu vienīgais, dabiskais pienākums. Kad darbojaties kalpošanā Kungam, jo saprotat - skandējot Kunga svēto vārdu, jūs sapratīsiet, kas ir Kungs, kāds ir Viņa padoms, ko Viņš vēlas, kādu manu kalpošanu - tad jūs tiksiet nodarbināts kalpošanā. Tāda ir jūsu dzīves pilnība. Tā ir Krišnas apziņas kustība. Ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaṁ śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇam. Tiklīdz jūs no visa attīrāties, tad sākas jūsu dzīves patiesais progress.