LV/Prabhupada 0878 - Vēdiskās Civilizācijas Pagrimums Indijā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vēdiskās Civilizācijas Pagrimums Indijā
- Prabhupāda 0878


730412 - Lecture SB 01.08.20 - New York

Pradjumna: Tulkojums: "Tu Pats ierodies, lai sludinātu pārpasaulīgo garīgās kalpošanas zinātni attīstītu pārpasaulnieku sirīs, un materiālo spekulētāju apziņā, kas tiek attīrīta, ļaujot atšķirt garu no matērijas. Kā gan lai mēs, sievietes, Tevi izprastu pilnīgi?"

Prabhupāda: Kuntīdēvī padevīgi... Tā ir Vaišnava pazīme. Kungs, Krišna, ieradies pie Kuntīdēvī, lai paņemtu viņas pēdu putekļus. Jo Krišna uzskata Kuntīdēvī par savu tanti, lai izrādītu viņai cieņu. Krišna mēdza pieskarties Kuntūdēvī pēdām. Bet Kuntīdēvī, lai gan tik augstā stāvoklī, praktiski Jašodamājī līmenī, tik dižena bhakta... Viņa pazemīgi saka: "Krišna, Tu esi domāts paramhamsām, kā gan mēs varam Tevi redzēt? Mēs esam sievietes."

Kā teikts Bhagavad-gītā: striyo vaiśyās tathā śūdrāḥ (BG 9.32). Citviet Bhāgavatā teikts, strī-śūdra-dvijabandhūnām. Śūdra, strī un dvijabandhu. Dvijabandhu nozīmē brāhmana vai kšatrija ģimenē dzimušais, augstas kastas... Saskaņā ar Vēdu sistēmu, ir četri iedalījumi: cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma... (BG 4.13). Saskaņā ar īpašībām un darbu pirmās kārtas pārstāvis ir brāhmans, saprātīgais. Nākamais ir kšatrijs, tad vaišjas un visbeidzot šūdras. Saskaņā ar šo iedalījumu sievietes, šūdras un dvidžabandhu, dvijabandhu, pieder pie vienas un tās pašas grupas. Dvijabandhu nozīmē brāhmana ģimenē, kšatrija ģimenē dzimušais, kam nav kvalifikāciju. Kas tāds jāizvērtē pēc īpašībām. Tas ir ļoti prkatiski. Pieņemsim, Augstākās Tiesas tiesnesim piedzimis bērns. Tas nenozīmē ka viņam kā Augstākās Tiesas tiesneša atvasei arī būs jāieņem šis amats. Taču tas notiek. Jo viņš dzimis brāhmana ģimenē bez atbilstošām īpašībām, tomēr apgalvo, ka ir brāhmans. Tāds ir Vēdu civilizācijas noriets Indijā. Muļķis numur viens apgalvo ka ir brāhmans - bez kvalifikācijas. Viņam ir zemāka kvalifikācija kā šūdram, tomēr viņš joprojām to apgalvi. Un to pieņem.

Tiek skaidri teikts: guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). Bez kvalifikācijas... Brāhmans nozīmē kvalifikācijas. Tas nav šis ķermenis. Ir tik daudz iebildumu, bet viņi neklausās. Viņi ir pret manu kustību, jo es gatavoju brāhmanus no Eiropas un ASV. Viņi ir pret mani. Bet mums viņi nerūp. Ne arī kāds saprātīgais pievērsīs viņiem uzmanību. Jo pret mani vērsta propaganda. Pat starp maniem Garīgajiem brāļiem, viņi veido... Tā kā viņi ko tādu nespēj, viņi meklē trūkumus. Tikai paskat.