LV/Prabhupada 0879 - Pazemība ir ĻOti Laba Garīgajā Kalpošanā

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Pazemība ir ĻOti Laba Garīgajā Kalpošanā
- Prabhupāda 0879


730412 - Lecture SB 01.08.20 - New York

Šrī Čaitanja Mahāprabhu teicis:

pṛthivīte āche yata nagarādi grāma
sarvatra pracāra haibe mora nāma
(CB Antya-khaṇḍa 4.126)

Katrā pilsētā, pasaules ciematā Viņa kults tiks sludināts. Kas ir šis kults? Vai tas nozīmē, ka eiropieši un amerikāņi nebūs brāhmani? Jo Vaišnavisma kults stāv pāri brāhmanismam.

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(BG 14.26)

Viņš, bhakti-joga... Tas, kurš uzsāk bhakti jogu, tūdaļ nonāk pārpasaulīgā līmenī, brahma-bhūtā (ŠB 4.30.20). Ko tad teikt par brāhmanu? Un šī stereotipa, izkropļotā ideja nogalinājusi vēdusko civilizāciju. Nu mēs atkal atdzīvojamies. Tā domāta visiem. Krišna saka,

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo śūdrās tathā vaiśyās
te 'pi yānti parāṁ gatim
(BG 9.32)

Krišna saka. Lai gan parasti mēs uzskatām strī, sievietes, šūdras un vaišjas par zemākas pakāpes cilvēkiem, bet, kad kļūstam par bhaktām,... Viņš vai viņa vairs nav zemas kārtas. Te 'pi yānti parāṁ gatim. Garīgā kalpošana ir tik jauka, ka ikviens... Parasti sievietes uzskata par mazāk saprātīgām, arī šūdras un vaišjas. Bet ja uzsākam Krišnas apziņu, tad viņi ir paši saprātīgākie. Kṛṣṇa yei bhaje sei baḍa catura. Tāds ir Čaitanjas-čaritāmritas apgalvojums. Ikviens, kurš uzsācis Krišnas apziņu, ir pats saprātīgākais. Un Čaitanja Mahāprabhu saka: guru-kṛṣṇa-kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja (CC Madhya 19.151), kona bhāgyavān jīva. Ei rūpe brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva. Krišnas apziņas kustība nav kroplīgajiem, nelaimīgajiem ļaudīm. Nē. Tā domāta pašiem veiksmīgākajiem. Ikviens, kurš uzsācis Krišnas apziņu, jāuzskata par pašiem veiksmīgākajiem, jo viņam nu ir darbības ceļš, kā viņa dzīve būs pilnīgota. Tādēļ ikvirns Krišnas apziņā, kurš godprātīgi veic savus pienākumus, ir pats veiksmīgākais, pilnīgākais cilvēks. Kuntīdēvī pazemīgi pakļaujas. Lai gan sievietes ķermenī, viņa ir bhakta. Viņa nav parasta sieviete, mazāk saprātīga. Viņa atpazinusi Krišnu, ka Krišna ir Dieva Augstākā Personība. Lai gan Viņš ieradies pie manis, materiāli kā mans brālēns, lai izrādītu man cieņu, Viņš ir Dieva Augstākā Personība." Tādēļ pēdējā pantā viņa saka, alakṣyaṁ sarva-bhūtānām antar bahir avasthitam: (ŠB 1.8.18) "Tevi neredz parasts cilvēks, lai gan Tu esi gan iekšā, gan ārā." Arī citā pantā, na lakṣyase mūḍha-dṛśā: (ŠB 1.8.19) "Muļķi un nelieši Tevi redzēt nevar." Tas nozīmē, Kuntī Viņu redz. Ja viņa neredz Krišnu tādu, kād Viņš ir, kā gan viņa var teikt, mūḍha-dṛśā na lakṣyase? Un viņa saka prakṛteḥ param: "Tu esi pārpasaulīgs šajā materiālajā radītajā." Un šait arī viņa turpina izrādīt pazemību. Pazemība ir ļoti laba garīgajā kalpošanā. Tādēļ Čaitanja, Šrī Krišna Čaitanja Mahāprabhu mūs māca: tṛṇād api sunīcena taror api sahiṣṇunā. Ir jābūt pacietīgākam par koku un pazemīgākam par zāli, lai attīstītos garīgajā dzīvē. Jo būs tik daudz traucēkļu. Jo maija... Mēs dzīvojam... Tāpat kā tad, ka esam okeānā. Jūs nevarat cerēt, ka okeānā būs ļoti mierīgi. Vienmēr tur būs viļņošanās. Pat lieli kuģi nav līdzsvara stāvoklī. Jebkurā brīdī var būt lieli viļņi. Šajā materiālajā pasaulē jums vienmēr jāgaida briesmas. Jūs nevarat gaidīt mierīgu dzīvi šajā materiālajā pasaulē. Padaṁ padaṁ yad vipadām (ŠB 10.14.58.). Šāstras saka, ka briesmas ir uz katra soļa. Bet, ja esat bhakta, tad izbēgsiet no Māyām etāṁ taranti te (BG 7.14).