LV/Prabhupada 0880 - Uzsākt Krišnas Apziņu, lai Traucētu Krišnu vai būt Patiesi Nopietnam

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 0879
Next Page - Video 0881 Go-next.png

Uzsākt Krišnas Apziņu, lai Traucētu Krišnu vai būt Patiesi Nopietnam
- Prabhupāda 0880


730412 - Lecture SB 01.08.20 - New York

Prabhupāda: Tātad sākumā, uzsākot Krišnas apziņu, maija radīs daudzus šķēršļus. Maija jūs pārbaudīs, cik nosvērti esat. Viņa jūs pārbaudīs. Arī Viņa ir Krišnas pārstāve. Viņa neļaus nevienam traucēt Krišnu. Tādēļ viņa stingri pārbauda, vai esat uzsācis Krišnas apziņu, lai traucētu Krišnu, vai esat patiesi nopietns. Tas ir maijas darbs. Maijas pārbaudes sākumā jūs izjutīsiet tik daudz traucēkļu Krišnas apziņas attīstīšanas ceļā. Bet ja paliekat nosvērti... Nosvērti nozīmē sekot likumiem un noteikumiem, skandēt sešpadsmit apļus, tad paliksiet nosvērti. Ja noraidāt, tad maija jūs tūdaļ notvers. Maija ir vienmēr gatava. Mēs esam okeānām. Jebkurā brīdī mēs tiksim traucēti. Tādēļ tas, kurš ir pavisam nosvērts, tiek saukts par paramhamsu.

Tādēļ Kuntīdēvī saka: tathā paramahaṁsānām (ŠB 1.8.20). Parama nozīmē augstākais. Hamsa nozīmē gulbis. Paramhamsa ir pilnīgs hamsa. Hamsa. Hamsa ir gulbis. Ja dosiet gulbim pienu, sajauktu ar ūdeni, tas tūdaļ izdzers pienu, atstādams udeni. Līdzīgi tas, kurš zina, kas ir šī materiālā pasaule... Materiālajai pasaulei ir divas dabas - zemākā un augstākā daba. Augstākā daba nozīmē garīgā dzīve, zemākā daba ir materiālā dzīve. Cilvēk, kurš atsakās no šīs pasaules materiālās daļas un pieņem tikai garīgo daļu, tiek saukts par paramhamsu. Garīgā daļa nozīmē zināt, ka viss, kas darbojas šajā materiālajā... Tāpat kā šis ķermenis - mans, jūsu. Ikviens, kurš zina, ka šī kustība, šī ķermeņa darbības ierosina dvēsele, kas ir šajā ķermenī... Tas ir īsts fakts. Šis ir tikai ārējais pārklājs. Līdzīgi tas, kurš zina, ka Krišna ir visu šo darbību centrā, ir paramhamsa. Viņš ir paramhamsa. Viņš zina faktu.

Bhakti-joga ir paramhamsām, tiem, kuri zina, ka Krišna ir centrā. Aham ādir hi devānām (BG 10.2). Mattaḥ sarvaṁ pravartate (BG 10.8.). Tas, kurš zina, ka Krišna ir visu cēloņu cēlonis, ne tikai teorētiski, bet arī praktiski, pārliecināts, viņš ir paramhamsa. Kuntīdēvī saka, ka "Tu esi paramhamsām, ne muļķiem un neliešiem. Tu esi domāts paramhamsām." Tathā paramahaṁsānāṁ munīnām (ŠB 1.8.20). Munīnām nozīmē apdomīgajiem. Arī domājošos spekulētājus sauc par muni. Munīnām amalātmanām. Amala. Viņu sirdīs nav piesārņojuma. Materiālists nozīmē pilns piesārņojuma sirdī. Kas ir šis piesārņojums? Iekāre un alkatība. Tas arī viss. Tā ir netīrās lietas. Visi materiālisti ir alkatīgi un iekāres pilni. Tādēļ viņu sirdis ir piesārņotas. Un amalātmanām nozīmē tos, kas brīvi no šiem diviem - iekāres un...

Bhaktas: Alkatības.

Prabhupāsa: Eh? Alkatības. Amalātmanām. Viņiem bhakti joga. Šī bhakti-joga domāta tīrām sirdīm, ne alkatīgajiem un iekāres pilnajiem. Tas nav... Viņi var mēģināt. Tad viņi pakāpeniski attīstīsies. Bet reiz, ja reiz atrodas bhakti jogas līmenī, nav vairs iekāres vai alkatības. Viraktir anyatra syāt. Tāds ir pārbaudījums, vai būtne atbrivojusies no iekāres un alkatības. Tad viņš atrodas bhakti jogā. Kuntīdēvī pazemīgā pakļāvībā saka, ka "Tu esi domāts paramhamsām, amalātmanām, munīnām, kas darbojas bhakti-jogā. Un kas esam mēs? Tikai sievietes. Zemākā kārta. Kā gan mēs Tevi varam saprast? Tā ir pazemība. Lai gan viņa saprot visu, tomēr ieņem parastas sievietes stāvokli, ka "Kā gan es Tevi varu saprast?" Liels jums paldies, Harē Krišna.

Bhaktas: Džaja, visa slava Šrīlam Prabhupādam.