LV/Prabhupada 0881 - Lai gan Visaugstais Kungs ir Neredzams, nu Viņš ir Parādījies, Krišna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Lai gan Visaugstais Kungs ir Neredzams, nu Viņš ir Parādījies, Krišna
- Prabhupāda 0881


730413 - Lecture SB 01.08.21 - New York

Tulkojums: "Tādēļ es izrādu savus cieņas apliecinājumus Kungam, kurš ir kļuvis par Vasudēvas dēlu, Dēvakī prieka avotu, Nandas dēlu un vrindāvanas govju ganiņu, govju un jutekļu iepriecinātāju."

Prabhupāda: Sākumā Kuntīdēvī teica, ka namasye puruṣaṁ tvādyam īśvaraṁ prakṛteḥ param: (ŠB 1.8.18). "Es izrādu savus cieņas apliecinājumus personai, purušam, kurš ir prakṛteḥ param, pārāks par materiālo izpausmi." Krišna ir pilnīga garīga dvēsele, Virsdvēsele. Viņam nav materiāla ķermeņa. Sākumā Kuntīdēvī deva mums izpratni, ka Dievs, visaugstais puruša... Puruša nozīmē persona. Viņš nav bezpersonisks. Puruša. Bet Viņš nav materiālās pasaules puruša. Tas ir jāsaprot. Impersonālisti ar savām vājajām zināšanām nespēj saprast, kā Visaugstā Absolūtā Patiesība kļuvusi par personu,jo, kad vien es domāju par personu, viņi domā kādu no šīs materiālās pasaules. Tas ir viņu trūkums. Viņiem ir maz zināšanu. Kāpēc Dievam jābūt personai no materiālās pasaules? Tas izskaidrots sākumā.

Prakṛteḥ param, pārākam par materiālo dabu, bet Viņš ir persona. Kā šī persona, lai gan alakṣyam, neredzama, nu ar Kuntī žēlastību, mēr varam saprast. Lai gan Visaugstā Persona ir neredzama, nu Viņš kļuvis redzams, Krišna. Tādēļ viņa saka: kṛṣṇāya vāsudevāya (ŠB 1.8.21). Vāsudevas apzīmējums. Dažkārt impersonālistiem ir vāsudēvas apzīmējums, tas nozīmē, visaptverošs. Kuntīdēvī norāda, ka "Vāsudēva ir Krišna, visaptverošs." Krišna Savā Vāsudēvas izpauzmē ir visaptverošs. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Šī Krišnas iezīme... Krišnam, sākotnējai personai, ir visas trīs izpausmes: kā Dieva Augstākajai Personībai, kā visaptverošajai Paramātmai, Virsdvēselei, un bezpersoniskajam Brahmanam, starojumam. Tos, kuri ieinteresēti bhakti-jogā, neinteresē bezpersoniskais Brahmana starojums. Tas ir vienkāršajiem ļaudīm. Varat mēģināt saprast: saules planētas iedzīvotāji - kāda gan viņiem daļa gar saules gaismu? Tā viņiem ir pati nenozīmīgākā. Līdzīgi tie, kuri attīstīti garīgajā dzīvē, interesējas par personu, purušam, Vāsudēvu, Purušam. Tāda ir realizācija, kā teikts Bhagavad-gītā, pēc daudzām, daudzām dzimšanām. Bahūnāṁ janmanām ante (BG 7.19): Pēc daudzām, daudzām dzimšanām. Šie impersonālisti ļoti pieķērušies Brahmana starojumam, tādi cilvēki tiek saukti par gjānī. Viņi mēģina saprast Absolūto Patiesību ar savām mazajām zināšanām, bet viņi nesaprot, ka to zināšanas ir ierobežotas un ļoti nepilnīgas. Un Krišna, Absolūtā Patiesība, ir neierobežots.