LV/Prabhupada 0882 - Krišna Ļoti Vēlas Nogādāt Jūs Atpakaļ Mājās pie Viņa, bet Mēs Esam Stūrgalvīgi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišna Ļoti Vēlas Nogādāt Jūs Atpakaļ Mājās pie Viņa, bet Mēs Esam Stūrgalvīgi
- Prabhupāda 0882


730413 - Lecture SB 01.08.21 - New York

Jūs nevarat vērsties pie neierobežotā ar savām ierobežotajām zināšanām. Tas nav iespējams. Ar tādu bhaktu kā Kuntīdēvī palīdzību mēs varam saprast, ka šeit ir Vāsudēva. Visaptverošā Absolūtā Patiesība, Paramātma, Vāsudēva. Kṛṣṇāya vāsudevāya (ŠB 1.8.21). Šī vāsudēvas apzināšanās iespējama impersonālistiem pēc daudzām, daudzām dzimšanām. Ne ļoti viegli.

bahūnāṁ janmanām ante
jñānavān māṁ prapadyate
vāsudevaḥ sarvam iti
sa mahātmā sudurlabhaḥ
(BG 7.19)

Sudurlabhaḥ, "ļoti reti", mahātmā, "plašs prāts". Bet tas, kurš nespēj saprast Krišnu, ir ar kroplīgu prātu. Viņi nespēj domāt plaši. Ja iegūstam spēju plaši domāt, ar Krišnas žēlastību Krišnu iespējams saprast.

Sevonmukhe hi jihvādau (Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.234.). Process ir sevonmukha, kalpošana. Kalpošana sākas ar mēli, iespējams apzināties vāsudēvu. Kalpošana, pirmā kalpošana ir śravaṇaṁ kīrtanam (ŠB 7.5.23). Skandējiet Harē Krišna un atkārtoti klausieties, ēdiet prasādu. Mēlei ir divi darbu. Jūs apzināsieties. Ļoti vienkārša metode. Sevonmukhe hi jihvādau svayam... Krišna atklās, ka ne jau ar savām pūlēm varat saprast Krišnu, bet gan ar mīlestības pilnām pūlēm, tas jūs padarīs kvalificētu. Krišna atklās. Svayam eva sphuraty adaḥ. Krišna ļoti vēlas, lai jūs atgrieztos mājās atpakaļ pie Viņa. Bet mēs esam stūrgalvīgi. Mēs to nevēlamies. Viņiem vienmēr meklē iespējas, kā varam atgriezties mājās pie Dieva. Kā mīlošs tēvs. Muļķa dēls atstājis savu tēvu, blandās pa ielām bez patvēruma, ēdiena, tik daudz cieš. Tēvs ļoti vēlas, lai dēls atgrieztos mājās. Līdzīgi Krišna ir augstākais tēvs. Visas šīs dzīvās būtnes šajā materiālajā pasaulē ir gluži kā nomaldījušies bagātnieka bērni, kas klaiņo pa ielām. Lielākais ieguvums cilvēku sabiedrībai ir dot viņiem Krišnas apziņu. Lielākais... Jūs nevarat dot nekādu labumu, nekāds materiāls ieguvums neapmierinās dzīvo būtni. Ja viņam tiek dota Krišnas apziņa... Tas pats process. Apmulsis zēns klaiņo pa ielām. Ja viņam atgādina: "Manu dārgo zēn, kādēļ tu tik ļoti ciet? Tu esi tāda un tāda bagātnieka dēls. Tavam tēvam ir tik liels īpašums. Kādēļ tu blandies pa ielām?" Ja viņš sāk apzināties: "Jā, es esmu tāda un tāda ietekmība vīra dēls. Kāpēc man blandīties pa ielām?" Viņš atgriezīsies mājās. Yad gatvā na nivartante (BG 15.6).

Tādēļ labākā kalpošana ir viņam pateikt, ka "tu esi Krišnas neatņemama daļiņa. Tu esi Krišnas dēls. Krišna ir visvarens, sešas dažādas pilnības. Kāpēc tu ceļo, trūdi šajā materiālajā pasaulē?" Tā ir dižākā kalpošana, Krišnas apziņa. Bet maija ir ļoti spēcīga. Tomēs jebkuras krišna-bhaktas pienākums ir mēģināt visus apgaismot Krišnas apziņā. Tāpat kā to norāda Kuntīdēvī. Vispirms viņa teica, alakṣyaṁ sarva-bhūtānām antar bahir avasthi (ŠB 1.8.18)... Lai gan Krišna, Visaugstākā Persona ir gan iekšā, gan ārā, tomēr muļķiem un neliešiem Viņš ir neredzams. Tādēļ viņa norāda: "Šeit ir Kungs, kṛṣṇāya vāsudevāya (ŠB 1.8.21)." Viņš ir visaptveroša Dieva Augstākā Personība, bet Viņu ļoti iepriecina iespēja kļūt par Dēvakī dēlu. Devakī-nandanāya. Devakī-nandanāya. Devakī-nandana pieminēts arī Atharva vēdā. Krišna ierodas kā Devakī-nandana, un viņa audžutēbs ir Nanda-gopa, Nanda Mahārādžs.