LV/Prabhupada 0886 - Persona Bhāgavata vai Grāmata Bhāgavata, Jūs Vienmēr Kalpojat. Tad Jūs Būsiet Nosvērts

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Persona Bhāgavata vai Grāmata Bhāgavata, Jūs Vienmēr Kalpojat. Tad Jūs Būsiet Nosvērts
- Prabhupāda 0886


730413 - Lecture SB 01.08.21 - New York

Prabhupāda: Tādēļ mums jāpieņem šī Krišnas apziņas kustība saskaņā ar šāstrām. Esmu ļoti priecīgs, ka jums labi klājas, ka jūs tik jauki ietērpjat Dievību. Vairāk un vairāk. Šādā veidā piedāvājiet Krišnam labu prasādu, tērpu. Uzturiet templi ļoti tīru. Śrī-mandira-mārjanādiṣu. Mārjana nozīmē tīrīt. Vai nu jūs ģērbjat Krišnu vai tīrāt templi, efekts ir tāds pats. Nedomājiet, ka "es esmu tīrītājs, cun viņš ir ģērbējs." Nē. Ģērbējs un tīrītājs ir vienlīdzīgi. Krišna ir absolūts. Jebkādā veidā esiet nodarbināti kalpošanā Krišnam. Jūsu dzīve būs veiksmīga. Tāda ir Krišnas apziņas kustība.

Ar Kuntīdēvī žēlastību mēs varam saprast, ka Krišna, Dieva Augstākā Personība, Vāsudēva. Vēl viena vārda Vāsudēva nozīme ir nonākt Vāsudēvas līmenī. Sattvaṁ viśuddhaṁ vasudeva-śabditam. Sattvam. Sattva, labestība. Mums vispirms jānokļūst labestības līmenī. Bet šeit, materiālajā pasaulē, labestība dažkārt piesārņota ar citām zemām īpašībām, kā neziņu un kaslību. Klausoties par Krišnu, śṛṇvatāṁ sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ (ŠB 1.2.17). Tāpat kā jūs kausāties par Krišnu. Līdzīgi mēģiniet vienmēr klausīties par Krišnu, skandēt par Viņu divdesmit četras stundas dienā. Šādā veidā tiks attīrīts piesārņojums. Naṣṭa-prāyeṣv abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā (ŠB 1.2.18). Nityam nozīmē vienmēr. Nevis bhāgavata-saptāha, oficiāli. Nē, ne tā. Tā ir vēl kāda izmantošana. Bhāgavatā ir teikts, nityaṁ bhāgavata-sevayā. Nityam nozīmē ik dienas, divdesmit-četras stundas. Vai nu jūs lasāt Šrīmad-Bhāgavatam vei pildiet sava garīgā sklotāja pavēles. Arī tā ir pavēle. Bhāgavata nozīmē garīgais skolotājs. Arī vaišnavs ir bhāgavata. Āčārjas, bhāgavata. Grantha-bhāgavata un cilvēks bhāgavata. Persona bhāgavata un grāmata bhāgavata, jūs vienmēr kalpojat. Nityaṁ bhāgavata-sevayā (ŠB 1.2.18). Bhagavaty uttama-śloke bhaktir bhavati naiṣṭhikī. Tad jūs būsiet nosvērts. Naiṣṭhikī. Neviens nevar jūs padarīt svārstīgu. Bhagavaty uttama-śloke, zem Dieva Augstākās Personības.

Tādā veidā jums jārealizē Krišnas apziņas kustība, ar noteikto procesu, mēģināt to sniegt cilvēkiem. Tās ir dižākās labdarības darbības pasaulē, atmodināt Krišnas apziņu, snaudošo Krišnas apziņu. Tas ir, protams, praktiski jūs redzat, pirms četriem vai pieciem gadiem, neviens no jums nebija Krišnas apziņā, bet tā ir atmodusies. Nu jūs esat Krišnas apziņā. Arī citi var atmosties. Nav grūtību. Tas pats process. Sekojot tādas bhaktas kā Kuntī pēdās, mēs spēsim saprast to, uz ko norāda viņa. kṛṣṇāya vāsudevāya devakī-nandanāya ca, nanda-gopa-kumārāya (ŠB 1.8.21). Tā atpazīstams Krišna. Tāpat kā mēs atpazīstam personu. "Kāds ir jūsu tēva vārds?" Mēs doda, stāstām par Dievu ar Viņa tēva vārdu, mātes vārdu un adresi. Mēs neesam impersonālisti, vispārīga ideja. Nē. Viss pabeigts. Pilnīgs. Identifikācija. Ja izmantojat Krišnas apziņas sludināšanas priekšrocību, jūs noteikti gūsiet labumu. Liels jums paldies.

Bhaktas: Džaja Šrīla Prabhupāda.