LV/Prabhupada 0891 - Krišna Šajā Visumā Rotē Pēc Tik Daudziem Gadiem

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišna Šajā Visumā Rotē Pēc Tik Daudziem Gadiem
- Prabhupāda 0891


750522 - Lecture SB 06.01.01-2 - Melbourne

Prabhupāda: Jā.

Bhakta: Cik ilgi jūs sakāt tas ir, pirms Krišna atkal ierodas šajā planētā fiziski..., cilvēka veidolā?

Prabhupāda: Kā aprēķināt. Es jau esmu devis vienas Brahmas dienas, divpadsmit stundu ilgumu. Tas ir 4 300 000 gadu pareizināti ar vienu tūkstoti. Kad tas notiek? 4 300 000 gadi pareizināti ar vienu tūkstoti.

Bhaktas: Četri tūkstoši, trissimt miljoni.

Prabhupāda: Nē, nē.

Paramhamsa: Četri miljardi, trīssimt miljoni.

Prabhupāda: Ak, atšķirība viedokļos.

Madhuvīša: Austrālinā viņi rēķina atšķirīgi.

Prabhupāda: Lai nu kā, kā rēķina Austrālijā? Pastāstiet man.

Madhuvīša: Tā ir patiesība. Viņu miljards ir kaut kas cits.

Prabhupāda: Ak, lai nu kā, es jums došu pateizus skaitļus, četrus miljonus saskaņā ar amerikāņu vai angļu aprēķiniem, 4 300 000 gadi pareizināti ar vienu tūkstoti. Tad kas sanāk saskaņā ar angļu aprēķiniem?

Paramhamsa: 4 300 000 000.

Prabhupāda: Huh?

Paramhamsa: 4 300 000 000.

Prabhupāda: Tās ir divpadsmit stundas. Un pievienojiet divpadsmit nakts stundas. Tad astoņi miljardi...?

Paramhamsa: 600 000 000.

Prabhupāda: Krišna tad ierodas pēc šī laika posma. Viņš parādās vienu dienu, vienu Brahmas dienu.

Bhakta (8): Šrīla Prabhupāda, vai Kungs Čaitanja Mahāprabhu arī pārādās katru Brahmas dienu?

Prabhupāda: Jā, seko Krišnam. Krišna ierodas Dvāpara jugā. Ir četras jugas: Satja, Tretja, Dvāpara, Kali. Krišna ierodas Dvāpara jugā, Čaitanja Mahāprbahu - kali jugā. Gandrīz tajā pašā gadā, tā paša aprite. Tāpat kā saule parādās pēc tik daudzām stundām. Tas ir tā. Saule nepazūd. Saule jau ir debesīs. Tā var neuzskatīt Austrālijā, bet tā var uzskatīt citas valstis. Saule nav zudusi. Līdzīgi Krišna parādās šajā Visumā rotējoši pēc tik daudziem gadiem, astoņiem un deviņiem miljardiem gadu. Tālāk Viņš dodas uz citu Visumu. Tāpat kā saule, nozūdod no Austrālijas, viņš dodas uz citu valsti. Līdzīgi Krišna, pabeidzot Savu darbu šajā Visumā, dodas uz nākamo. Tādā veidā rotēšana aizņem astoņus... deviņus miljardus gadu. Tikai iedomājieties, cik daudz visumu pastāv. Viņš vienā Visumā uzturas 125 gadus. Viss ir aprēķināts šāstrās. Nu mēs varam iedomāties, cik daudz visumu pastāv. Tas ir kopā materiālajā pasaulē. Tas teikts...

athavā bahunaitena
kiṁ jñātena tavārjuna
viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam
ekāṁśena sthito jagat
(BG 10.42)

Materiāli radītais ir viena ceturtdaļa no visa Dieva īpašuma. Un trīs ceturtdaļas ir garīgā pasaule. Tas ir Dievs. Nevis lētais Dievs, "Es esmu Dievs", šis Dievs. Mēs nepieņemam šādu lētu Dievu.