LV/Prabhupada 0898 - Tā Kā Esmu Kļuvis par Bhaktu, Nebūs Briesmi, Nebūs Ciešanu. Nē!

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tā Kā Esmu Kļuvis par Bhaktu, Nebūs Briesmi, Nebūs Ciešanu. Nē!
- Prabhupāda 0898


730417 - Lecture SB 01.08.25 - Los Angeles

Prabhupāda: Krišnas apziņu nevar traucēt nekādos apstākļos. Pat šeit ir smagas ciešanas. Tādas ir Kuntīdēvī ciešanas. Kuntīdēvī aicina: vipadaḥ santu tāḥ tatra ta... Jo pirms uzvaras Kurukšetras kaujā, visi šie Pāndavi atradās tik daudzās bīstamās situācijās. Tas jau ir aprakstīts iepriekšējos pantos. Dažkārt viņiem tika piedāvāta inde, reiz viņi atradās vaska mājā, tai tika pielaista uguns. Dažkārt lieli dēmoni, cilvēkēdāji un lieli cīnītāji. Katru reizi... Viņi zaudēja savu karaļvalsti, zaudēja savi sievu, savi godu. Viņi tika ievietoti mežā, kas pilns briesmu. Bet visās šajās briesmās Krišna bija klāt visās šajās briesmās. Kad Draupadī tika izģērbta, Krišna nodrošināja viņai bezgalīgu audumu. Krišna vienmēr ir līdzās.

Tādēļ Bhīšmadēva savā nāves brīdī... Viņš bija Pāndavu vectēvs. Un kad Pāndavi ieradās apmeklēt viņu uz nāves gultas, viņš raudāka, ka: "Šie zēni, mani mazdēli visi ir dievbijīgi. Mahārādžs Judištirs bija visdievbijīgākais cilvēks. Viņu sauc par Dharmarādžu, reliģijas valdnieku. Viņš ir vecākais brālis. Un Bhīma un Ardžuna ir bhaktas un diženi varoņi. Viņi var nogalināt tūkstošiem vīru. Viņi ir tik spēcīgi. Judištirs un Bhīma ir tur. Ardžuna ir tur, Draupadī ir īsta laimes dieviete. Bija teikts, ka tur, kur ir Draupadī, nekad netrūkst ēdiena. Šādā veidā kombinācija bija tik jauka, turklāt Krišna vienmēr ir ar viņiem, tomēr viņi cieš." Tad viņš sāka raudāt, ka: "Es nezinu, kāds ir Krišnas plāns, ka tik dievbijīgi cilvēki arī cieš."

Tādēļ nedomājiet, ka: "Tā kā es esmu kļuvis par bhaktu, nebūs briesmu, ciešanu." Prahlāda Mahārādža tik daudz tika cietusi. Pāndavi tik ļoti cieta. Haridāsa Thākurs tik daudz pārdzīvoja. Bet mūs nedrīkst ietekmēt šīs ciešanas. Mums jābūt stingrai ticībai, ka: "Tur ir Krišna. Viņš mani aizsargās." Kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati (BG 9.31). Nemēģiniet gūt labumu citur, ne Krišnas patvērumā. Vienmēr vērsieties pie Krišnas.

Krišna saka: kaunteya pratijānīhi na me bhaktaḥ praṇaśyati. "Mans dārgais Ardžuna, jums jāpazino droši, ka Mani bhaktas nekad neiet bojā." Kāpēc Ardžunam bija teikts paziņot ko tādu? Kāpēc Viņš to nepateica Pats? Tam ir kāds nolūks. Tāpēc, ka ja šo paziņojumu izsaka pats Krišna, tas var tikt pārkāpts, jo reizēm Viņš pārkāpa Savu solījumu. Bet ja to apsola Viņa bhakta, tas nekad netika pārkāpts. Tā ir Krišnas darīšana. "Ak, Mana bhakta to ir paziņojis. Man jāuzrauga, lai tas vienmēr tā notiktu." Tāds ir Krišnas stāvoklis. Viņš tik ļoti pieķēries Savam bhaktam. Tādēļ Viņš teicis, ka: "Paziņo tu. Ja to darīšu Es, cilvēki var tam neticēt. Bet ja to paziņo tu, tad viņi ticēs. Jo Tavs paziņojums nekad nevar tikt..."

Yasya prasādād bhagavat-prasādaḥ. Krišna vēlas redzēt, ka: "Mana Bhaktas solījums tiek piepildīts. Mans solījums var netikt piepildīts, var tikt pārkāpts." Tā ir Krišnas apziņa. Mums jāpieturas pie Krišnas apziņas visos apstākļos, pat ja tas ir pats bīstamākais stāvoklis. Mums jātic Krišnas lotospēdēm, un tas nemainīsies. Liels jums paldies.

Bhakta: Džaja Šrīla Prabhupāda!