LV/Prabhupada 0904 - Tu Esi Nozadzis Dieva Īpašumu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tu Esi Nozadzis Dieva Īpašumu - Prabhupāda 0904


730418 - Lecture SB 01.08.26 - Los Angeles

Kuntī saka, ka šis narkotiskais stāvoklis, madaḥ, edhamāna-madaḥ (ŠB 1.8.26), pieaug, pumān, tāds cilvēks, naivārhati, viņi nevar izjusti vērsties: "Džaja Rādha-Mādhava." Viņi to darīt nevar izjusti. Tas nav iespējams. Viņu sajūta, garīgā sajūta, ir zudusi. Viņi nespēj izjusti vērsties, jo nezina. "Ak, šis Dievs ir nabags. Viņiem nav gana daudz ēdiena. Lai viņi dodas uz baznīcu un prasa: "Ak, Dievs, dod mums dienišķo maini." Mums ir maizes gana. Kāpēc jādodas uz baznīcu?" Tāds ir viņu viedoklis. Tādēļ mūsdienās ekonomiskās attīstības apstākļos nevienu neinteresē došanās uz baznīcu vai templi. "Kas tās par blēņām? Kāpēc man doties uz baznīcu prasīt maizi? Mums jāattīstās ekonomiski, un būs gana daudz maizes."

Tāpat kā komunistu valstī. Komunistu valstī tiek ciematos propagandēts. Viņi prasa cilvēkiem doties uz baznīcu un prasīt maizi. Nevainīgie ļaudis kā parasti domā: "Ak, Dievs, dod mums dienišķo maizi." Kad viņi iznāk no baznīcas, šie Komunisti prasa: "Vai jums ir maize?" Viņi saka: "Nē, kungs." "Labi, prasiet mums." Un tad viņi prasa: "Ak, komunistu draugs, dod mums maizi." Un komunisti pieved maizes kravu: "Ņemiet, cik vēlaties. Kurš ir labāks? Vai mēs esam labāki vai jūsu Dievs?" Viņi saka: "Nē, jūs esat labāki." Jo viņiem nav saprāta. Viņi neprasa: "Nelieti, no kurienes tev šī maize? Vai tu esi to saražojis savā rūpnīcā, cehā?" Jo viņiem nav saprāta. Šūdras, viņus sauc par šūdrām. Šūdra nozīmē to, kuram nav saprāta. Viņi visu pieņem, kā ir. Bet brāhmans, kam ir attīstītas zināšanas, viņš jautās tūdaļ. "Tu, nelieti, no kurienes esi dabūjis maizi?" Tāds ir brāhmana jautājums. Jūs nevarat saražot maizi. Jūs tikai esat pārveidojuši Dieva graudus... Graudi, kviešus devis Dievs, jūs esat tikai pārveidojis. Bet, pārveidojot kaut ko par kaut ko, tas nekļūst jūsu īpašums. Tāpat kā galdniekam esmu iedevis mazliet koksnes, kādus ieguldījumus, maksu. Viņš izveidojis ļoti skaistu skapi. Kam šis skapis pieder? Galdniekam vai cilvēkam, kurš nodrošinājis sastāvdļas? Kam tas pieder? Galdnieks nevar teikt, ka "tāpēc, ka esmu pārveidojis šo koksni tik jaukā skapī, tas ir mans." Nē, tas nav tavs. Līdzīgi, kurš devis sastāvdaļas, nelieti? Tas ir Krišna. Krišna saka: bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṁ mano buddhir eva... (BG 7.4). "Tas ir mans īpašums." Jūs neesat radījuši šo jūru, zemi, debesis, uguni, gaisu. Tas nav jūsu radītais. Jūs varat pārveidot šīs materiālās lietas, tejo-vāri-mṛdāṁ vinimayaḥ, jaucit un pārveidojot. Jūs ņemat zemi no zemes, jūs ņemat ūdeni no jūras, sajaucat un ieliekat ugunī. Tas kļūst par ķieģeli. Tad jūs sakraujat šos ķieģeļus un uzbūvējat debesskrāpi. Bet no kurienes jums šīs sastāvdaļas, nelieti? Ka tu vari apgalvot, ka debesskrāpis ir tavs? Tas ir saprātīgs jautājums. Jūs esat nozaguši Dieva īpašumu, un jūs apgalvojat, ka tas ir jūsu īpašums. Tās ir zināšanas.