LV/Prabhupada 0911 - Ja Jūs Ticat Dievam, Jums Jābūt Vienlīdz Laipniem un Žēlsirdīgiem pret Visām Dzīvajām Būtnēm

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Jūs Ticat Dievam, Jums Jābūt Vienlīdz Laipniem un Žēlsirdīgiem pret Visām Dzīvajām Būtnēm
- Prabhupāda 0911


730420 - Lecture SB 01.08.28 - Los Angeles

Tulkojums: "Mans Kungs, es uzskatu Jūs par mūžīgo laiku, Augstāko Kontrolētāju, bez sākuma un gala, visaptevrošo. Tu vienlīdzīgi dāvā visiem Savu žēlastību. Neatbilstības starp dzīvajām būtnēm ir sabiedrības attiecību dēļ."

Prabhupāda: Bhagavad-gītā Krišna saka tieši to pašu. To izskaidro Kuntī, bhakta. To pašu saka Pats Kungs. Samo 'haṁ sarva-bhūteṣu na me dveṣyo 'sti na priyaḥ, ye tu bhajanti māṁ bhaktyā teṣu te mayi (BG 9.29). Dievs nav neobjektīvs. Tas nav iespējams. Ikviens ir Dieva dēls. Kā gan Dievs var būt neobjektīvs pret vienu dēlu un objektīvs pret otru? Tas nav iespējams. Tā ir mūsu kļūda. Mēs rakstām, ka "Mēs ticam Dievam", bet diskriminējam. Ja jūs ticat Duevam, tad jums jābūt vienlīdz laipniem un žēlsirdīgiem pret visām dzīvajām būtnēm. Tāda ir Dieva apziņa. Krišna saka: "Man nav ienaidnieku, ne arī draugu." Na me dveṣyo 'sti na priyaḥ.

Dveṣya nozīmē ienaidnieks. Mēs apskaužam savu ienaidnieku un draudzējamies ar drauguem. Krišna ir pilnīgs. Pat ja Viņš izliekas par kāda dēmona ienaidnieku, patiesībā Viņš ir draugs. Kad tiek nogalināts dēmons, tad nozīmē ka nogalinātas tiek viņa dēmoniskās īpašības. Viņš tūdaļ kļūst svēts. Citādi kā gan viņš var nokļūt brahmadžotitūlīt? Visi šie dēmoni, ko nogalināja Krišna, tūdaļ saplūst ar brahmajyoti-nirviśeṣa. Vienīgā atšķirība ir, protams, brahmadžotu, Paramātma un Bhagavāns. Viņi ir viens. Vadanti tat tattva-vidas tattvam (ŠB 1.2.11). Tā ir viena patiesība, Absolūtā Patiesība, tikai dažādās izpausmēs. Brahmeti paramātmeti bhagavān iti śabdyate (ŠB 1.2.11). Sākotnēji Bhagavāns, Viņa izvērsums ir Paramātma, kas atrodas ikviena sirdī. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Izvērsums ir Kšīrodakašājī Visņu, Viņš ir ikviena sirdī. Tā ir Paramātma. Un Brahmans, paramātma un Bhagavāns. Augstākā izpausme ir Bhagavāns. ye yathā māṁ prapadyante (BG 4.11). Viņš ir vienlīdzīgs pret visiem. Tas ir bhaktu ziņā vai to, kuri mēģina saprast Augstāko Absolūto Patiesību. Saskaņā ar savām sapratnes spējām tiek atklāta Absolūtā Patiesība, Dievs, vai nu kā bezpersoniskais Brahmans, lokalizētā Paramātma, vai Bhagavāns. tas atkarīgs no manis.

Tas pats piemērs, ko esmu atkārtojis daudzas reizes. Tā kā mēs reizēm no savas iztabas redzam kalnus. Šeit, Losandželosā, ir daudz kalnu. Bet tie nav tālu. Kad skatāties uz kalniem no attāluma, tie izskatās pēc kaut kā mākoņaina. Bet, pieejot tuvāk kalniem, jūs redzēsiet skaidri, ka tur ir kalni. Ja pieejat pie kalna, jūs redzēsiet tur darbojamies tik daudz cilvēku. Tur ir ielas, automašīnas, viskautkas. Līdzīgi, kad būtne vēlas iepazīt Absolūto Patiesību ar savām niecīgajām smadzenēm, "es pētīšu, kā atklāt Absolūto Patiesību", tad jums ir vispārīga, bezpersoniska ideja. Ja kļūstat par meditētāju, atklāsiet, ka Dievs ir jūsu sirdī. Dhyānāvasthita-tad-gatena manasā paśyanti yaṁ yoginaḥ (ŠB 12.13.1). Jogi, īsti jogi ar meditācijas palīdzību redz savā sirdī višnu-mūrti. Un tie, kas ir bhaktas, teikas ar Dieva Augstāko Personību aci pret aci, tāpat kā mēs tiekamies aci-pret-aci, runājam tieši, kalpojam tieši. Dieva Augstākā Personība pavēl: "Dodiet Man šo!" Viņi dod. Tāda ir atšķirība.