LV/Prabhupada 0920 - Dzīvības Spēka, Dvēseles, Iekekmē Darbojas Viss Ķermenis

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Dzīvības Spēka, Dvēseles, Iekekmē Darbojas Viss Ķermenis - Prabhupāda 0920


730422 - Lecture SB 01.08.30 - Los Angeles

Tulkojums: "Protams, tas ir mulsinoši, ak Visuma Dvēsele, ka Tu darbojies, lai gan Esi pasīvs, ka dzimsti, lai gan esi dzīvības spēks un nedzimis. Tu Pats ierodies starp dzīvniekiem, cilvēkiem, viedajiem, ūdensdzīvniekiem. Tas tiešām ir ļoti mulsinoši."

Prabhupāda: Pie Krišnas šeit vēršas kā Višvātmana, Visuma dzīvības spēka. Tāpat kā manā un jūsu ķermenī ir dzīvības spēks. Dzīvības spēks ir ātma, dzīvā būtne jeb dvēsele. Tā kā dzīvības spēks un dvēsele ir klāt, darbojas viss ķermenis. Līdzīgi ir arī augstākais dzīvības spēks. Augstākais dzīvības spēks ir Krišna jeb Dieva Augstākā personība. Tādēļ kur gan ir runa par Viņa dzimšanu, parādīšanos un aiziešanu? Bhagavad-gītā tiek teikts: janma karma ca me divyam (BG 4.9). Divyam nozīmē garīgs. Ajo 'pi sann avyayātmā. Aja nozīmē nedzimis. Avyayātmā, neiznīcināms. Pastāv krišna, kā šīs stotras sākumā... Kuntī vērsās pie Krišnas: 'Tu esi iekšā, ārā - tomēr neredzams." Krišna ir gan iekšā, gan ārā. Tas ir paskaidrots. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭaḥ (BG 15.15). Krišna atrodas ikviena sirdī. Tādēļ Viņš ir it visā. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham (BS 5.35.). Viņš ir pat atomā. Un arī ārā.

Višvarūpa, kā parādīja Krišna, ir ārējā izpausme. Gigantiskā Visuma izpausme. Tas ir Krišnas ārējais Ķermenis. Tas aprakstīts Šrīmad-Bhāgavatam. Kalni raksturoti kā kauli. Tāpat kā mums ir savs ķermenis, tajā daļa ir kauli, arī šie lielie kalni aprakstīti kā kauli. Un lieli okeāni raksturoti kā dažādi ķermeņa caurumi augšā un lejā. Līdzīgi Brahmaloka ir galvaskauss. Tas, kurš nevar redzēt Dievu, viņam ieteikts saskatīt Dievu tik daudzos veidos. Vēdu literatūrā doti norādījumi. Tā kā jūs vienkārši uztverat Dievu, varenība... Jūs arī nezināt, cik varens Viņš ir. Jūsu priekšstats par varenību... Tāpat kā ļoti augsti kalni, debesis, lielas planētas. Apraksts ir dots. Jūs varat iedomāties. Tā arī ir Krišnas apziņa. Ja domājat, ka " Šis kalns ir Krišnas kauls", arī tā ir Krišnas apziņa. Patiesībā tā tas ir. Ja domājat, ka šis lielais Klusais Okeāns ir Krišnas naba. Šie lielie koki, augi ir Krišnas ķermeņa mati. Tad Krišnas galvaskauss ir Brahmaloka. Papēži ir Pātālaloka. Līdzīgi... Tas ir mahato mahīyān. Kad domājat par Krišnu kā dižāko no diženajiem, jūs varat domāt tā. Un ja jūs domājat, ka Krišna ir abi, mazāki par mazākajiem. Tad arī tā ir varenība. Krišna var izveidot šo gigantiski kosmisko izpausmi, Viņš var radīt arī mazu kukaini, mazāku par punktiņu.

Jūs reizēm varat novērot kādu kukaini skrienam pār grāmatu. Tā izmērs ir mazāks par pildspalvas punktu. Tā ir Krišnas meistarība. Aṇor aṇīyān mahato mahīyān. Viņš var radīt lielāko no lielākajiem un mazāko no mazākajiem. Saskaņā ar cilvēku izpratni viņi radījuši 747 lidmašīnu, kas uzskatāma par ļoti lielu. Labi. Saskaņā ar jūsu apziņu, jūs esat radījuši kaut ko lielu. bet vai avart radīt sīku lidmašīnu kā kukainīti? Tas nav iespējams. Tādēļ varenība nozīmē to, kurš var kļūt lielākais no lielākajiem un mazākais no mazākajiem. Tā ir varenība.