LV/Prabhupada 0921 - Vai Jutīsieties Ļoti Lepni, Biedrojoties ar Augstāko Niksonu?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vai Jutīsieties Ļoti Lepni, Biedrojoties ar Augstāko Niksonu?
- Prabhupāda 0921


730422 - Lecture SB 01.08.30 - Los Angeles

Ja varat darboties no vienas puses... Tas arī nav pilnīgi. Pieņemsim, jūs varat izveidot ko daudz lielāku. Es nedomāju, ka mūsdienu laikmetā viņi saražojuši ko lielāku. Mums ir Bhāgavatam informācija. Kardama Muni, Kapiladēvas tēvs, radīja lidmašīnu, lielu pilsētu. Lielu pilsētu ar ezeriem, dārziem, lielām mājām, ielām. Visa pilsēta lidoja pāri visam Visumam. Un Kardama Muni rādīja savai sievai visas planētas, visas planētas. Viņš bija dižs jogs, viņa sieva Dēvahūti bija Vaivasvata Manu meita, liela valdnieka meita. Kardama Muni vēlējās precēties. Nekavējoties Vaivasmata Manu... Viņa meita Dēvahūti arī teica: "Mans dārgais tēvs, es vēlos apprecēt to viedo." Viņš atveda meitu. "Kungs, šeit ir mana meita. Pieņem viņu kā savu sievu." Viņa bija valdnieka meita, ļoti varena, bet, izejot pie vīra, viņai nācās tik daudz kalpot, ka viņa kļuva ļoti kārna, nebija gana daudz ēdiena, viņi strādāja dienu un nakti.

Kardama Muni izjuta līdzūtību, ka "Šī sieviete ir izgājusi pie manis. Viņa ir valdnieka meita, manā aizsardzībā viņai nav nekādu ērtību. Man viņai jādod kādas ērtības." Viņš prasīja sievai: "Kā tu jutīsies ērti?" Sievietes dabā ir laba māja, labs ēdiens, labs apģērbs, labi bērni un vīrs. Tāda ir sievietes ambīcija. Lai pierādītu sevi kā labāko vīru, viņš vispirms deva tai visas pilnības, lielu māju, kalpones. Un tad šī lidmašīna, ko viņš radīja jogas ceļā. Kardama Muni bija cilvēks. Ja viņš varēja veikt ko tādu ar jogu... Un Krišna ir jogēšvara, visas jogas mistisko spēju saimnieks. Krišna. Bhagavadgītā Viņš minēts kā Jogēšvara. Kad mums ir mazliet mistisko spēju, mēs kļūtam tik svarīgi cilvēki. Un nu Viņš ir visu jogas mistisko spēju saimnieks. Yatra yogeśvaro hariḥ (BG 18.78). Bhagavad-gītā tiek teikts, ka kad vien Jogēšvara-Hari, Krišna, Dieva Augstākā Personīna, visu mistisko spēju valdnieks, ir klāt, kur ir Dhanurdhara Ardžuna, Pārtha, tur ir viss. Viss ir tur.

Mums tas būtu jāatceras. Ja jūs vienmēr varat uzturēties Krišnas sabiedrībā, tur ir visas pilnības. Yatra yogeśvaro hariḥ. Tur ir visas pilnības. Un Krišna īpaši šajā laikā ir piekritis. Nāma-rūpe kali-kāle kṛṣṇa-avatāra, Krišna šajā laikmetā piedzimis kā svētais vārds. Tādēļ Čaitanja Mahāprabhu saka, ka: "Mans dārgais Kungs, Tu esi tik laipns, ka dod Man Savu sabiedrību Sava svētā vārda veidolā." Nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ (ČČ Antja 20.16., Śikšāštaka 2). "Un šis svētais vārds jāskandē jebkurā situācijā. Nav stingru noteikumu." Jūs varat skandēt Harē Krišna it visur.

Tāpat kā šie bērni. Arī viņi skandē, dejo. Tas itin nemaz nav grūti. Kamēr staigājam, tāpat kā mūsu mācekļi, viņi pieņem krelles. Viņi staigā pa jūras pludmali, joprojām skandē. Kur ir zaudējums? Bet ieguvums ir tik liels, ka mēs personīgi biedrojamies ar Krišnu. Tik liels ir ieguvums. Ja jūtaties ļoti lepni... Ja personīgi biedrojaties ar prezidentu Niksonu, cik lepni jūs esat? "Ak, es esmu ar prezidentu Niksonu." Kā gan nejutīsieties lepni, biedrojoties ar Augstāko Niksonu? Kurš var radīt miljoniem Niksonu?

Tā ir jūsu iespēja. Tādēļ Čaitanja Mahāprabhu saka: etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi (ČČ Antja 20.16., Śikšāštaka 2). "Mans dārgais Kungs, Tu esi tik laipns pret Mani, ka dod man vienmēr Savu sabiedrību. Tu esi gatavs. Tu dod. Durdaivam īdṛśam ihājani nānurāgaḥ. Bet es esmu tik nelaimīgs, ka to neizmantoju." Durdaiva. Nelaime. Šī Krišnas apziņas kustība cilvēkiem vienkārši lūdz: "Skandējiet Harē Krišna."