LV/Prabhupada 0922 - Mēs Visiem Lūdzam: Lūdzu, Skandējite, Skandējiet, Skandējiet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Visiem Lūdzam: Lūdzu, Skandējite, Skandējiet, Skandējiet
- Prabhupāda 0922


730422 - Lecture SB 01.08.30 - Los Angeles

Kādā avīzēm bija karikatūra. iespējams, jūs atceraties. No Montreālas vai šeit, es neatceros. Viena veca dāma ar savu vīru sēž aci pret aci. Dāma lūdz vīram: "Skandē, skandē, skandē." Vūrs atbild: "Nevaru, nevaru, nevaru." Tā tas notiek. Mēs visiem lūdzam: "Lūdzu, skandējiet, skandējiet, skandējiet." Viņi atbild: "Nevaru, nevaru, nevaru." Tā ir viņu nelaime.

Tomēr mūsu pienākums ir šīs nelaimīgās būtnes padarīt laimīgas. Tāda ir mūsu misija. Tādēļ mēs ejam ielās un skandējam. Lai gan viņi saka, ja nespēj, mēs turpinām skandēt. Tāds ir mūsu darbs. Un tā vai citādi mēs viņiem iedodam rokās kādu literatūru. Viņš kļūst veiksmīgs. Viņš arētu izšķēdrēt savu grūti nopelnīto naudu dauzos grēcīgos veidos, un, ja viņš iegādājas vienu grāmatu, neatkarīgi no cenas šī nauda ir pareizi pielietota. Tāds ir sākums Krišnas apziņā. Jo viņš dod naudu, sūri un grūti nopelnīto naudu, Krišnas apziņas kustībai. Tādēļ viņš iegūst garīgu labumu. Viņš nezaudē, bet iegūst garīgu labumu. Tādēļ mūsu pienākums ir tā vai citādi nogādāt visus Krišnas apziņas kustībā. Viņi gūs labumu.

Tā tas notiek ne tikai cilvēku sabiedrībā. Krišnas plāns ir tik varens, ka... Krišna parādījās kā cilvēks, ne visi zināja, ka Viņš ir Dieva Augstākā Personība. Viņš darbojās tāpat kā parasts cilvēks. Ne parasts. Kad bija vajadzība, Viņš Sevi pierādīja kā Dieva Augstāko Personību. Bet galvenokārt Viņi pazina kā parastu cilvēku.

Tādēļ Šukadēva Gosvāmī apraksta Krišnu veidā, kā Viņš spēlējās ar govju ganuzēniem. Šukadēva Gosvāmī norāda, kas ir šis govju ganuzēns. Viņš teica: itthaṁ satām... sukhānubhūtyā (ŠB 10.12.11). Satām, impersonālisti meditē uz bezpersonisko Brahmanu, jūt kādu pārpasaulīgu svētlaimi. Un Šukadēva Gosvāmī saka, ka šīs pārpasaulīgās svētlaimes avots ir Krišna. Ahaṁ sarvasya prabhavaḥ (BG 10.8). Krišba ir visa avots. Tādēļ pārpasaulīgā svētlaime, ko mēģina pieredzēt impersonālisti, medotējot uz bezpersonisko Brahmanu, Šukadēva Gosvāmī saka: itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā (ŠB 10.12.11). Brahma-sukham, pārpasaulīgā Brahmana realizācija. Dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena. Viņš ir pesona, kas ir brahma-sukha un dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena avots. Dāsyaṁ gatānām nozīmē bhaktas. Bhakta vienmēr gatavs kalpot Kungam. Dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena. Dieva Augstākajai Personībai. Viņš ir brahma sukha avots, šeit ir Dieva Augstākā personība. Un māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa. Tiem, kuri ir iluzorās enerģijas ietekmē, Viņš ir parasts zēns. Viņš saskaņā ar uztveri, ir ye yathā māṁ prapadyante (BG 4.11).