LV/Prabhupada 0923 - Salauz šos Četrus Pīlārus. Tā, lai Grēcīgās Dzīves Jumts Sabruktu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Salauz šos Četrus Pīlārus. Tā, lai Grēcīgās Dzīves Jumts Sabruktu
- Prabhupāda 0923


730422 - Lecture SB 01.08.30 - Los Angeles

Ja Krišnu pieņem kā parastu zēnu, cilvēku, Krišna attieksies kā parasts cilvēks. Ja Krišnu pieņem kā Dieva Augstāko Personību, bhakta baudīs Dieva Augstākās Personības Sabiedrību. Un ja impersonālisti ir pieķērušies Brahmadžoti, Viņš ir tā avots. Tādēļ Viņš ir viss. Brahmeti, paramātmeti, bhagavān iti śabdyate (ŠB 1.2.11). Šie zēni spēlējas ar tik attīstītu Dieva Augstāko Personību. Kā un kāpēc viņi ir tik veiksmīgi, ka spēlējas ar Dieva Augstāko Personību?

itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā
dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena
māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa
sākaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ
(ŠB 10.12.11)

Šie govju ganuzēni, kas nu spēlējas ar Krišnu, nav parasti. Viņiem nu ir augstākā pilnība, jo viņi var spēlēties ar Dieva Augstāko Personību. Kā viņi sasnieguši šo stāvokli? Kṛta-puṇya-puñjāḥ. Daudzas dzīves dievbijīgas darbības. Tā kā šie zēni daudzas dzīves veica askēzes, grēku izpirkšanas, lai sasniegtu augstāko dzīves pilnību. Nu viņiem ir iespēja spēlēties ar Krišnu personīgi, kā vienlīdzīgi. Viņi nezina, ka Krišna ir Dieva Augstākā Personība. Tā ir vṛndāvana-līlā. Govju ganuzēni vienkārši mīl Krišnu. Viņu mīlestība ir bezgalīga. Ikviens Vrindāvanā. Tāpat kā Māmiņa Jašoda vai Nanda Mahārādžs. Viņi ar Krišnu ir vecāku attiecībās. Tā tēvs un māte mīl Krišnu, draugi mīl Krišnu, draudzenes mīl Krišnu, koki mīl Krišnu, ūdens mīl Krišnu, ziedi, govis, teliņi, ikviens mīl Krišnu. Tā ir Vrindāvana. Ja mēs vienkārši iemācāmies mīlēt Krišnu, tad mēs tūdaļ šo pasauli padarām par Vrindāvanu. Tas ir vienīgais centrālais punkts. Kā mīlēt Krišnu. Premā pum-artho mahān.

Tādēļ Čaitanja Mahāprabhu teicis, ka dharma-artha-kāma-mokṣa (ŠB 4.8.41, ČČ Ādi 1.90). Cilvēki tiecas pēc šīm trim lietām. Dharma-artha-kāma-mokṣa. Čaitanja Mahāprabhu to neatbalstīja. "Tas nav sasniegums dzīvē." Protams, cilvēks... Cilvēka dzīve nesākas, ja vien nav reliģijas jēdziena, dharmas. Bet šobrīd Kali-jugā, dharmas nav tikpat kā nemaz. Saskaņā ar Vēdu sistēmu šībrīža cilvēku sabiedrība nav pat cilvēki. Jo nav dharmas. Nav reliģijas. Nav morāles. Nav dievbijīgu darbību, tas nerūp. Visi var darīt visu bezrūpīgi. Agrāk bija morāle, amorālisms, bezdievība, reliģija. Bet, attīstoties Kali-jugai, viss izzuda. Tiek teikts, ka Kali jugā apmēram astoņdesmit procentu cilvēku ir grēcīgi, visi grēcīgi. Un mēs to varam redzēt praktiski. Grēku saraksts, kas dots, četri principi, aizliegta dzimumdzīve, narkotikas, gaļas ēšana, azartspēles. Tie visi ir četru grēcīgas dzīves pīlāri.

Tādēļ mēs saviem audzēkņiem lūdzam vispirms pārtraukt šīs darbības. Lai sabrūk pats grēcīgas dzīves pamats. Tad skandēt Harē Krišna, lai paliktu noturīgi pārpasaulīgajā stāvoklī. Vienkārša metode. Jo nav iespējams apzināties Dievu, ja dzīve ir grēcīga. tas nav iespējams. Tādēļ Krišna saka: yeṣām anta-gataṁ pāpam (BG 7.28). Anta-gatam nozīmē beigusies.