LV/Prabhupada 0931 - Ja Kāds nav Dzimis, kā Viņš var Mirt? Nevar Būt ne Runas par Nāvi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Kāds nav Dzimis, kā Viņš var Mirt
- Prabhupāda 0931


730424 - Lecture SB 01.08.32 - Los Angeles

Tā kā mēs esam neatņemama Krišnas daļiņa. Krišna ir Adža. Adža nozīmē tas kurš nav ne dzimis, ne miris. Arī mēs esam adža. Kā gan var būt citādi? Es esmu neatņemama Krišnas daļiņa. Mēs varam redzēt to pašu piemēru. Ja mans tēvs ir laimīgs, es esmu sava tēva dēls. Kāpēc lai es būtu nelaimīgs? Tāds ir dabisks secinājums. Jo es baudu sava tēva īpašumus tāpat kā mans tēvs. Līdzīgi Dievs ir visvarens. Krišna ir visvarens, visskaistākais, viszinošākais, vispilnīgākais. Es varbūt neesmu pilnīgs, bet tā kā esmu neatņemama daļiņa, arī man kā daļiņai piemīt visas Dieva īpašības. Dievs nemirst. Viņš ir adža. Un es arī nemiršu. Tāds ir mans stāvoklis. Bhagavad-gītā teikts: na jāyate na mriyate vā kadācit. Kad Viņš raksturo dvēseli, Krišna saka, ka dvēsele nekad nedzimst, na jāyate, na mriyate. Un ja būtne nav dzimusi, kā gan tā var mirt? Nevar būt ne runas par nāvi. Nāve ir tam, kas piedzimis. Ja kāds ir nedzimis, nevar būt runas par nāvi. Na jāyate na mriyate vā. Mēs esam neatņemama Krišnas daļiņa. Tāpat kā Krišna ir adža, tādi esam arī mēs. To mēs nezinām. Tā ir neziņa.

Viņi veic zinātniskus pētījumus, bet viņi nezina, ka katra dzīvā būtne ir dvēsele. Viņš ir nedzimis. Viņš nemirst. Viņš ir mūžīgs. Nityaḥ śāśvato 'yam, everlasting, purāṇaḥ, although oldest, na hanyate. Secinājums: na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Pēc šī ķermeņa iznīcināšanas dvēsele nemirst. Tā pieņem citu ķermeni. Tā ir mūsu slimība. To sauc par bhava-rogu. Bhava-roga nozīmē materiālā slimība. Krišna kā Augstākā Dzīvā Būtne, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Katha Upanišada 2.2.13.) Krišna ir tieši kā mēs. Jeb mēs esam Krišnas imitācija. Atšķirība ir, ka Krišna ir vibhu, neierobežots, un mēs esam anu, ierobežoti. Tāda ir atšķirība. Kvalitatīvi mēs esam kā Krišna. Tādēļ lai arī kādas tieksmes būtu Krišnam, tādas ir arī mums. Krišnam ir tieksme mīlēt pretējo dzimumu. Tādēļ arī mums ir šāda tieksme. Mīlestības sākums ir Rādha un Krišna, mūžīgā mīlestība starp Rādhu un Krišnu. Arī mēs meklējam mūžīgo mīlestību, jo mūs saista materiālās dabas likumi, tādēļ tā neizpaužas. Tā ir izkropļota.

Ja mēs izkļūstam no šīs materiālās ietekmes, tad iegūstam līdzīgas mīlestības rotaļas kā Krišnam un Rādharānī. Mūsu darbs būtu atgriezties mājās atpakaļ pie Krišnas. Jo doties pie Krišnas nozīmē, ka Krišna ir mūžīgs, bet mums būs mūžīgs ķermenis. Tāpat kā kļūt pat par Prezidenta Niksona kalpu vai sekretāru - arī viņš ir ietekmīgs. Arī viņš ir ietekmīgs. Jo ja vien viņam nav kāda unikāla īpašība, viņš nevar būt personīgs prezidenta Niksona kalps vai sekretārs. Tas nav iespējams. Parasts cilvēks nevar kļūt par Prezidenta Niksona kalpu vai sekretāru. Līdzīgi atgriezties mājās pie Dieva nozīmē iegūt tādu pašu ķermeni kā Krišnam. Jūs kļūstat Adža. Ajo nityaḥ śāśvato 'yam. Mūsu ķermeņu maiņa ir slimība. Krišna ir Adža.