LV/Prabhupada 0932 - Krišna Nedzimst, bet Dažiem Muļķiem tā Izksatās

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krišna Nedzimst, bet Dažiem Muļķiem tā Izksatās
- Prabhupāda 0932


730424 - Lecture SB 01.08.32 - Los Angeles

Kuntī saka: kaścid, kecid āhur ajaṁ jātam (SB 1.8.32). Adžam, mūžīgais, nedzimušais, nu ir piedzimis. Protams, mēs varam teikt, ka Krišna dzimst, jā, Krišna piedzimst, bet Viņa dzimšana nav tāda, kā mūsējā. Tas mums jāzina. Bhagavad-gītā teikts: janma karma ca me divyaṁ yo jānāti tattvataḥ (BG 4.9). Krišna piedzimst kā Dēvakī vai Māmiņas Jašodas dēls, bet Viņš nepiedzimst kā mēs. Tas aprakstīts Šrīmad-Bhāgavatam. Kad parādījās Krišna, Viņš nepiedzima no Dēvakī klēpja. Viņš vispirms parādījās. Jūs esat redzējuši attēlu. Un tad Viņš kļuva par mazu bērnu klēpī.

Tādēļ Krišnas dzimšana ir pārpasaulīga. Mūsu dzimšana notiek ar varu, pēc dabas likumiem. Viņš nav pakļauts dabas likumiem. Dabas likumi pakļaujas Viņam. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram (BG 9.10). Prakriti, daba, strādā pēc Krišnas pavēles. Mēs strādājam pēc dabas likumiem. Tāda ir atšķirība. Krišna ir dabas saimnieks, mēs esam dabas kalpi. Tāda ir atšķirība. Mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate. Tādēļ Kuntīdēvī saka kecid āhur: "Kāds saka šādi." Kāds saka šādi, ka nedzimušais ir piedzimis. Kā gan nedzimušais var piedzimt? Tā izskatās, bet tas nenotiek. Izskatās, ka Viņš piedzimis, kā mēs. Bet nē.

Tādēļ tiek skaidri teikts: kecid āhur. "Tā saka daži muļķi." Un Krišna Bhagavad-ītā ir teicis: avajānanti māṁ mūḍhāḥ. "Muļķi domā, ka esmu parasts cilvēks." Avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam (BG 9.11). "Jo esmu parādījies kā cilvēks. Tādēļ daži muļķi domā, ka esmu viens no cilvēkiem." Nē. Paraṁ bhāvam ajānantaḥ. Viņš nezina, kāds ir noslēpums aiz Dieva piedzimšanas cilvēka izskatā. Paraṁ bhāvam ajānantaḥ. Līdzīgi Krišna ir adža. Viņš it kā piedzimst, bet ne tieši. Viņš ir visur.

Tāpat kā Krišna, ir teikts: īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati (BG 18.61). Īšvara, Kungs atrodas ikviena sirdī. Ja Krišna ir jūsu sirdī, jūsos, ja Viņš tūdaļ parādās, kādas gan grūtības tas var Viņam sagādāt? Viņš jau ir iekšā, Viņš ir visvarens. Tāpat kā piemērā ar Druvu Mahārādžu. Kad Druva Mahārādža meditēja uz četrroku Višnu veidolu, pēkšņi viņa meditācija pārtrūka, un viņš tūdaļ ieraudzīja to pašu veidolu savā priekšā. Vai tas Krišnam ir ļoti grūti? Viņš jau ir jūsos, un ja Viņš parādās ārēji...

Līdzīgi, ja Krišna ir ikviena sirdī, arī Dēvakī, ja Viņš parādās Dēvakī tajā pašā četrroku veidolā, vai tas Krišnam ir kas grūts? Cilvēki to nezina. Tādēļ Krišna saka, ka "jums jāsaprot: janma karma me divyam (BG 4.9). Pārpasaulīga dzimšana. Manas darbības. Mana dzimšana." Tādēļ Kuntīdēvī zina, ka Krišna ir nedzimis. Krišna nepiedzimst, bet tā tikai dažiem muļķiem izskatās. Tādēļ viņi saka, ka piedzimis Krišna. Bet kādēļ Krišna piedzimst? Tāds būs nākamais jautājums. Uz to atbild: puṇya-ślokasya kīrtaye, puṇya-ślokasya (SB 1.8.32). Lai cildinātu dievbijīgos, kas attīstīti garīgajās zināšanās.