LV/Prabhupada 0935 - Īstā Dzīves Vajadzība ir Nodrošināt Dvēseles Vajadzības

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Īstā Dzīves Vajadzība ir Nodrošināt Dvēseles Vajadzības
- Prabhupāda 0935


730425 - Lecture SB 01.08.33 - Los Angeles

Nu es izskaidroju šo pantu. Dharmasya glānir bhavati. Tā ir dharmasya glāniḥ, dvēseles piesārņojums. Dharma nozīmē pienākums. Dharma nav ticības paveids. Angļu vārdnīcā ir teikts: "Reliģija nozīmē ticība." Nē, nē. Tā nav. Dharma nozīmē patieso sākotnējo pienākumu. Tā ir dharma. Ja nezināt par dvēseli, ja nezināt, kādas ir dvēseles vajadzības, ja vienkārši darbojaties ķermenisko vajadzību dēļ, ķermeniskās ērtības... Ķermeniskās ērtības jums nepalīdzēs.

Pieņemsim, ka cilvēkam ir lielas ērtības. Vai tas nozīmē, ka viņš nemirs? Viņš mirs. Ar ķermeniskajām ērtībām vien jūs neizdzīvosiet. Izdzīvošana pielāgojoties. Cīņa par izdzīvošanu. Kad mēs vienkārši rūpējamies par ķermeni, to sauc par dharmasja glānih, piesārņojums. Ir jāzina, kādas ir ķermeņa vajadzības un kādas ir dvēseles vajadzības. īstās dzīves vajadzības ir nodrošināt dvēseles ērtības. Un dvēseli nevar apmierināt, materiāli pielāgojoties. Tā kā dvēselei ir atšķirīga identitāte, dvēselei ir jādod garīgs ēdiens. Garīgs ēdiens ir šī Krišnas apziņa. Ja dodat garīgu ēdienu...

Slimniekam jāievēro noteikta diēta, jālieto noteiktas zāles. Vajadzīgas divas lietas. Ja vienkārši dodat zāles, tas diez ko nepalīdzēs. Abas lietas. Krišnas apziņas kustība domāta, lai dotu ēdienu, tas ir, diētu un zāles dvēselei. Zāles ir Harē Krišna maha-mantra. Bhavauṣadhāc chrotra-mano-'bhirāmāt ka uttamaśloka-guṇānuvādāt pumān virajyeta vinā paśughnāt (ŠB 10.1.4). Parīkšits Mahārādžs teica Šukadēvam Gosvāmī, ka "Šis Bhāgavatam stāsts, ko man gatavojaties sniegt, nav ka sparasts." Nivṛtta-tarṣair upagīyamānāt. Šī Bhāgavata saruna ir baudāma tiem, kas ir nivṛtta-tṛṣṇā. Tṛṣṇā, tṛṣṇā nozīmē tiekties. Ikviens materiālajā pasaulē pēc kaut kā tiecas. Tas, kurš ir brīvs no šīs tieksmes, viņš var baudīt Bhāgavatam. Tas ir kas tāds. Nivṛtta-tarṣaiḥ... Arī Harē Krišna mantra ir Bhāgavata. Bhāgavata nozīmē visu saistībā ar Visaugsto Kungu. To sauc par Bhāgavatu. Visaugsto Kungu sauc par Bhagavānu. Bhāgavata-śabda, un attiecībās ar Viņu, bhāgavata-śabda kļūst par bhāgavata-śabdu.

Parīkšir Mahārādzs teica, ka Bhāgavatu var baudīt tas, kurš vairs netiecas pēs kaut kā materiāla. Nivṛtta-tarṣair upagīyamānāt. Un kāpēc kas tāds būtu jābauda? Bhavauṣadhi. Bhavauṣadhi, zāles pret atkārtotu dzimšanu. Bhavau nozīmē "kļūt".