LV/Prabhupada 0959 - Pat Dievam ir Šī Noteiktība. Ir Slikti Objekti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Pat Dievam ir Šī Noteiktība. Ir Slikti Objekti - Prabhupāda 0959


750624 - Conversation - Los Angeles

Prabhupāda: To ieteicis Šukadēva Gosvāmī: "Esmu aprakstījis tik daudz Kali trūkumus, bet ir viens liels ieguvums." Kāds tas ir? "Vienkārši skandējot Harē Krišna, var atbrīvotoes no visām materiālajām važām." Tā ir īpaša šī laikmeta priekšrocība.

Dr. Volfe: Vai to var saukt par mūsu laiku īsto jogu?

Prabhupāda: Hmm. Jā. Tā ir bhakti-joga. Bhakti-joga sākas ar skandēšanu. Śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ (ŠB 7.5.23). Un jo vairāk jūs skandējat un klausāties, jo vairāk attīrāties. Es domāju, ka jums, savas valsts līderi, šī kustība jāuztver ļoti nopietni. Tā jums jāpieņem. Tas nav ļoti grūti. Skandēšana. Varat skandēt skolā, koledžā, rūpnīcā, uz ielas. Nav vajadzīga īpaša kvalifikācija. Bet ja mēs ieviešam šo skandēšanu, ieguvums būs milzīgs. Zaudējumu nav, bet ir liels ieguvums.

Dr. Volfe: Šrīla Prabhupāda, jūs zināt, ka viņi izvirza argumentu pret skandēšanu kā hipnozi. Tā dara psihologi.

Prabhupāda: Tas ir labi. Ja varat tā hipnotizēt, tas... Nu Dr.Džudah atzinis, ka varat nohipnotizēt narkomānus-hipijus, iesaistīt viņus Krišnas apziņā, ka tas ir liels sasniegums. Jā.

Dr. Volfe: Tā nav hipnoze, protams.

Prabhupāda: Lai kas tas arī būtu. Dr.Džudah ir piebildis. Ja hipnoze domāta labam nolūkam, kāpēc to nepieņemt? Ja sliktam, tas ir kas cits. Ja tā dara labu, kāpēc to nepieņemt? Hmm? Kā jūs domājat, profesor?

Dr. Orr: Es nezinu, kā reaģēt. Es domāju, ka jums piekrītu.

Prabhupāda: Ja tas ir labi... Viss labais ir jāpieņem.

Dr.Orr: Viena problēma... Redzat, es brīnos, kā jūs esat tik pārliecināts, kas ir labs, it īpaši attiecībā uz karu. Es būtu vairāk uztraukts, es domāju, ka...

Prabhupāda: Kas ir šis karš?

Dr. Orr: Nu, kad jūs apgalvojat - dažreiz karš ir nepieciešams. Es domāju, ir svarīgi zināt, kad izlemt...

Prabhupāda: Nē, nē, nepieciešams nozīmē šajā materiālajā pasaulē jūs nevarat gaidīt tikai svētos. Ir arī slikti paraugi. Ja sliktie piemēri jums uzbrūk, vai tad jūsu pienākums nav cīnīties un aizsargāties?

Dr. Orr: Varbūt, ka man ir tas sliktais, un es domāju, ka citi ir sliktie.

Prabhupāda: Nē. Pat Dievs spēj atšķirt. Viņš saka: paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtām (BG 4.8). Ja Dievs uzskata kādu par labu vai sliktu... Mēs esam neatņemamas Dieva daļiņas. Mums arī jābūt tādām pašām jūtām. Mēs no tā nevaram izvairīties.

Džajatīrtha: Mūsdienās deviņdesmit deviņi procenti ir slikti. Kari ir vien starp diviem sliktajiem.

Prabhupāda: Jā.

Džajatīrtha: Tas nu ir kas atšķirīgs.

Prabhupāda: Jūs nevarat apturēt karu starp sliktajiem. Padariet tos par labiem. Tad jūs varēsiet izvairīties. Jūs nespējat pārtraukt cīņu starp suņiem. Tas nav iespējams. Ja mēģināsiet pārtraukt suņu cīņu - neiespējami. Vai iespējams? Tas ir bezjēdzīgi. Jūs uzturat cilvēkus kā suņus un vēlaties, lai tie pārstātu cīnīties. Tas nav iespējams. Nepraktiski.