LV/Prabhupada 0961 - Mūsu Stāvoklis ir Noteikts, Dievs ir Noteicējs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mūsu Stāvoklis ir Noteikts, Dievs ir Noteicējs - Prabhupāda 0961


740707 - Lecture Festival Ratha-yatra - San Francisco

Šo kustību aizsāka Kungs Čaitanja Mahāprabhu pirms 500 gadiem... ...pirms piectūkstoš gadiem Kungs Krišna Kurukšetras kaujas laukā Viņš teica diženo Bhagavad-gītu. Lielākā daķa dzirdējusi vārdu un... (neskaidri) mēs arī esam publicējuši "Bhagavad-gīta Kāda Tā Ir". Šīs Krišnas apziņas kustības pamats ir "Bhagavad-gīta Kāda Tā Ir." Bhagavad-gīta... Bhagavad-gītas mērķis ir jums atgādināt, ka visi esat... Jūs nozīmē visas dzīvās būtnes, ne tikai cilvēki, bet arī citi. Dzīvnieki, koki, putni, ūdensdzīvnieki. Visur jūs atradīsiet dzīvības spēku, kas ir neatņemama Dieva daļiņa. Arī Dievs ir dzīvā būtne, bet, kā apraksta Vēdas, galvenā dzīvā būtne. Katha Upanišadā teikts, Nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām. Dievs ir viena no dzīvajām būtnēm, līdzīgi mums, bet atšķirība ir šāda: Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān. Šī viena dzīvā būtne nodrošina, uztur visas dzīvās būtnes. Mūsu stāvoklis ir tikt Dieva uzturētiem, un Dievs ir uzturētājs. Mūsu stāvoklis ir būt kontrolētiem, un Dievs ir kontrolētājs. Šajā materiālajā pasaulē dzīvā būtne, šīs dzīvās būtnes, kas vēlējās kļūt līdzīgas Dievam...

Cilvēka dzīves forma ir iespēja atbrīvoties no dzīvības un nāves cikla, slimībām un vecuma. Un Šī Krišnas apziņas kustība domāta, lai izglītotu cilvēkus šajā dižajā zinātnē. Mēs jau esam izdevuši divdesmit grāmatas, katrā četrsimt lapaspuses, lai apcerētu šo Krišnas apziņas zinātni. Zinātnieki, filozofi arī var saprast, lasot grāmatas, un būs vēl vairāk grāmatu.