LV/Prabhupada 0962 - Mēs Pieņemam Dievu kā Konkrētu Faktu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Pieņemam Dievu kā Konkrētu Faktu - Prabhupāda 0962


720000 - Lecture BG Introduction - Los Angeles

Es runāšu par Bhagavadgītu Kāda Tā Ir. Iemesls tās stāstīšanai skaidrojams, ka Bhagavad-gītai ir tik daudz izdevumu. Tie tiek skaidroti savā veidā, atmetot Bhagavad-gītas garu. Tādēļ šis konkrētais nosaukums "Kāda Tā Ir" ir ļoti svarīgs, iespējams nav vēl vienas Bhagavad-gītas, kur rakstīts "Kāda Tā Ir". Šajā sakarā Profesors Dimoks no Čikāgas Universitātes rakstījis priekšvārdu, un viņš ļoti atzinīgi novērtē tēmu. Viņš saka: "Svāmī Bhaktivēdānta komentē Gītu no šī skatījuma, un tas ir likumīgi." Viņš pieņem Bhagavad-gītu Kāda Tā Ir kā likumīgu dižās zināšanu grāmatas prezentāciju. Viņš arī saka: "Vēl vairāk, šajā tulkojumā rietumnieku lasītājam ir unikāla iespēja redzēt to, kā Krišnas bhakta skaidro savus Rakstus." Par Krišnu... Bhaktas patiesībā var skaidrot Krišnas grāmatu. Ja citi nav bhaktas, kā gan viņi var skaidrot Krišnu? Kā ģimenes loceklis var ļoti labi pastāstīt par ģimenes galvu, bet kā to var svešinieki? Tas nav iespējams. Līdzīgi par Krišnu ļoti labi var runāt Krišnas bhakta. Ne citi. Citiem nav tiesību runāt par Krišnu, un arī Krišna atzīst Ardžunu kā pareizo Bhagavad-gītas mācekli. Sākumā Krišna saka, ka "Esmu izvēlējies tevi kā savu mācekli, jo tu esi Mans draugs un bhakta." Citiem vārdiem, mēs varam saprast, ka Bhagavad-gītu var saprast tas, kuram ir tuvas attiecības ar Krišnu. Tāpat kā Krišna saka: "Tu esi mans dāgais draugs." Viņam ar Krišnu ir tuvas attiecības. Nebūdams bhakta, neviens nevar būt tuvās attiecībās ar Krišnu. Šie faktori ir jāsaprot.

Šī Bhagavad-gīta tika pavēstīta pirms pieciem tūkstošiem gadu Ardžunam Kurukšetras kaujas laukā. Dieva saprašanas zinātne ir aprakstīta Bhagavad-gītā. Bhagavad-gīta ir Dieva zinātne. Visur ir kāda zinātne, zinātniksa grāmata, lai saprastu kādu konkrētu tematu. Līdzīgi ir dažādas pieejas un jēdzieni par Dievu. Galvenokārt viņi to pieņem kā ideju, bet mēs to kā ideju nepieņemam. Mēs Dievu pieņemam kā konkrētu faktu. Tāpat kā jūs redzat mani, es redzu jūs. Tas ir konkrēts fakts. Līdzīgi Dievu varat redzēt jūs, un Dievs jau redz jūs. Par to nav šaubu. Bet arī jūs varat redzēt Dievu. Šis process mums jāsaprot - kā redzēt Dievu. Tas pieminēts visos Vēdu rakstos. To sauc bhakti-joga, šo procesu. Krišna Bhagavad-gītā saka arī: bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Ja kāds vēlas izzinātu Krišnu tādu, kāds Viņš ir, viņam jāpieņem bhakti-jogas process. Ir dažādi jogas veidi. Joga nozīmē saistīt sevi ar Dieva Augstāko Personību. Tātad spekulācijām pilna joga nums nepalīdzēs. Mums jāpieņem konkrēta joga - Krišnas apziņa.