LV/Prabhupada 0976 - Nav Runas par Pārapdzīvotību. Tā ir Viltus Teorija

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nav Runas par Pārapdzīvotību. Tā ir Viltus Teorija - Prabhupāda 0976


Lecture on BG 4.13 -- New York, April 8, 1973

Nav runas par pārapdzīvotību. Tā ir viltus teorija. Ja Dievs spēj radīt, viņš var arī uzturēt. Un patiesībā tas ir fakt. Es ceļoju pa visu pasauli. Uz zemes ir tik daudz brīvu vietu. Uz tās varētu uzturēt desmitkārt lielāku populāciju kā šobrīd. Bet mēs nezinām, kā to izmantot. Āfrikā, Austrālijā, Amerikā ir gana daudz zemes. Bet tā kā mēs esam piesavinājušies Krišnas zemi, rodas problēmas. Ķīna un Indija ir pārapdzīvotas. Bet ja mēs pieņemam Krišnas apziņu, šīs problēmas beigsies sekundes laikā.

Krišnas apziņa nozīmē pieņemt ko Krišnas visu. Arī es piederu Krišnam. Tā ir Krišnas apziņa. Patiesībā tas ir fakts. Viss... Krišna nozīmē Dievs. Viss pieder Dievam. Arī es iederu Dievam. Īśāvāsyam idaṁ sarvam (ĪŠA mantra 1). Viss pieder Dievam. Tas ir fakts. Bet mēs to nepieņemam. Mēs pieņemam kaut ko iluzoru. Tādēļ to sauc par maiju.

Tāpat kā amerikāņi. Viņi apgalvo, ka šī zeme ir amerikāņiem. Līdzīgi citas tautas domā... Bet zeme patiesībā pieder Dievam. Zeme, debesis, ūdens, zemes produkti, debesīs, ūdenī viss pieder Dievam. Un mēs esam Dieva bērni. Mums ir tiesības dzīvot uz Tēva rēķina. Tāpat kā mēs, mazi bērni. Viņi dzīvo uz tēva rēķina. Līdzīgi arī mēs dzīvojam pēc Dieva iekārtojuma. Kāpēc mums jāapgalvo, ka tas ir mūsu īpašums?

Tā ir garīgā komunisma ideja. Bhāgavata norāda, kā izjust garīgo komunismu. Garīgajā komunismā... Šībrīža komunisti domātikai par cilvēkiem. Un dzīvniekus sūta uz lopkautuvēm. Lai gan cilvēks un dzīvnieks ir dzimuši šajā zemē... Patiesībā viņi arī ir iedzīvotāji. Tauta nozīmē konkrētā zemē dzimušie. Kāpēc tad dzīvnieki nav tauta? Bet tā kā viņiem nav Krišnas apziņas, viņi tik plaši domāt nespēj. Viņi domā, ka nacion Bet kad jūs iegūstat Krišnas apziņu, jūs saprotat, ka koki, augi, reptiļi, ūdens dzīvnieki, cilvēki, zvēri, visi ir neatņemamas Dieva daļiņas.

Saskaņā ar savu karmu tiem ir dažādi ķermeņi, krāsas, kā jau es izskaidroju. Saskaņā ar kāraṇam guṇa-sango 'sya sad-asad-janma-yoniṣu (BG 13.22). Tas aprakstīts Bhagavad-gītā. Saskaņā ar karmu tiek iegūts noteikta veida ķermenis. Karmaṇā daiva netreṇa jantor deha upapattaye (SB 3.31.1). Ar karmu mēs radām nākamo ķermeni. Tā ir dižena zinātne. Cilvēki nezina, kā viss notiek, kā ir tik daudz dzīvo būtņu sugu, kā var būt tā sauktā laime un nelaime. Kāpēc kāds ir bagāts, kāds - nabags. Kāpēc ir tik daudz planētu. Kāpēc daži no mums ir padievi, daži - cilvēki, bet citi - dzīvnieki? Tā ir liela zinātne, bet neviens šīs zināšanas neiegūst. Tas nenotiek mūsdienu universitātēs vai izglītības iestādēs. Iespējams, mēs esam vienīgā cilvēku grupa, kas mēģina sludināt Krišnas apziņas zinātni. Bet saprast savu stāvokli ir pilnīga zinātne.