LV/Prabhupada 0979 - Indijas Stāvoklis ir tik Haotisks

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Indijas Stāvoklis ir tik Haotisks - Prabhupāda 0979


730408 - Lecture BG 04.13 - New York

Prabhupāda: Šī Krišnas apziņas kustīna rada cilvēku sabiedrībā smadzenes. Brāhmani. Un šīs smadzenes... Brāhmana darbs ir... Brāhmans - pats vārds radies no:

namo brahmaṇya-devāya
go-brāhmaṇa-hitāya ca
jagad-dhitāya kṛṣṇāya
govindāya namo namaḥ
(ČČ Madhja 13.77, Viṣṇu Purāṇa 1.19.65)

Brāhmans nozīmē tas, kurš zina Dievu. Tas ir brāhmans. Paturot prātā Dievu, viņi citus māca apzināties Dievu. Neiegūstot Dieva apziņu, cilvēku sabiedrība ir vien dzīvnieku sabiedrība. Tā kā dzīvnieki nespēj apzināties Dievu, jūs nevarat doties sludināt starp dzīvniekiem. Tiem nav smadzeņu, lai saprastu, kas ir Dievs. Ja cilvēku sabiedrībā nav brāhmanu, kas spētu mācīt par Dievu, kas spētu pacelt cilvēkus līdz Dieva apziņai, tad arī tā ir dzīvnieku sabiedrība. Vienkārši ēd, guļ, kopojas un aizsargājas. To dara arī dzīvnieki. Arī dzīvnieki zina, kā ēst, gulēt, kopoties un aizsargāties. Viņi to prot pa savam. Šādas darbības vēl nenorāda uz cilvēku. Cilvēka misija tad netiks piepildīta. Ir jābūt četrām cilvēku kārtām, kā iesaka Krišna: cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam (BG 4.13.). Ir jābūt brāhmaniem, kšatrijiem, vaišjām... Tādi jau ir. Bet viņi nav zinātniski nostiprināti, kā tas teikts Bhagavad-gītā. Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam (BG 4.13.). Tie ir guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. Guna nozīmē pēc īpašībām. Indijā šīs četras cilvēku kārtas jau pastāv, bet tās nosauktas vārdā. Patiesībā arī tās ir haotiskas. Jo neviens neseko norādījumiem, kā teikts Bhagavad-gītā, guṇa-karma-vibhāgaśaḥ. Indijā, lai gan cilvēks dzimis brāhmana ģimenē, viņa gunas, īpašības, zemākas kā šūdrām, tomēr joprojām tiek pieņemtas kā brāhmanam. Tāda ir problēma. Tādēļ Indijas stāvoklis ir tik haotisks. Bet tas ir zinātnisks process. Jums, rietumnieki, tas jāmēģina saprast. Un mūsu zēni un meitenes, kas pievienojušies, mēģina saprast un izpildīt principus. Ja pieņemat Krišnas apziņas kustību, kas domāta brāhmaniem, ja iegūstat brāhmana īpašības, tad jūs, rietumnieku tautas, būsiet... Īpaši amerikāņi būs pirmšķirīga tauta. Jums ir saprāts. Jums ir resursi. Jūs arī esat ziņkārīgi. Jūs varat pieņemt labo. Jums ir labas īpašības. Pieņemiet Krišnas apziņas kustību nopietni, un jūs būsiet pirmšķirīga tauta. Tāds ir mans lūgums.

Liels jums paldies. Harē Krišna.

Bhaktas: Džaja, visa slava Šrīlam Prabhupādam!