LV/Prabhupada 0992 - Oportūnistiem Krišnas Apziņas Nav

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Oportūnistiem Krišnas Apziņas Nav - Prabhupāda 0992


740724 - Lecture SB 01.02.20 - New York

Garīgajā kalpošanā ir viss. Bhakti Nektārā, Kunga Čaitanjas Mācībās, Šrīmad-Bhāgavatam, Bhagavad-gītā mēs to publicējam. Ja nesaprotat, ja domājat, ka šīs grāmatas ir pārdošanā, ka visi esam mācīti. Mēs esam visu apguvuši. Pabeiguši. Mūsu darbs ir beidzies. Tāda attieksme stāvokli neuzlabos.

evaṁ prasanna-manaso
bhagavad-bhakti-yoga
bhagavat-tattva-vijñānaṁ
(ŠB 1.2.20)

Tā ir zinātne. Mācoties zinātni... Tāpat kā mūsu Svarūpa Dāmodara, ārsts - viņš tagad ir ārsts. Mums ir vēl viens ārsts Jaunvrindāvanā, arī viņš ir zinātnieks. Ja vēlaties doktora titulu, arī tā ir sevis uzticēšana. Ir komitejas, trīs, cētru cilvēku komitejas. Kad viņi apliecina, ka viss kārtībā. Šo darbu prezentējis tāds un tāds, tas pieņemts. Tikai tad jūs saņemat titulu. Viss tur ir tad vijñānārthaṁ sa gurum eva abhigacchet (MU 1.2.12.). Ja neesam nopietni nolēmuši saprast Krišnas zinātni, ja izmantojat iespēju tādi kļūt, pelnīt kādu naudu, tas un šis, tad viss beidzies. Iespēju meklētājiem Krišnas apziņas nav. Īstai sevi uzticējušai dvēselei: mad-āśrayaḥ.

Tātad bhagavat-tattva-vijñānaṁ. Visi tie, vismaz kas ir šeit, ir ierindojuši sevi bhagavat-tattva-vijñānaṁ absolventu sarakstā. Tāds ir process. Krišna saka: Mad-āśrayaḥ. Mad-āśrayaḥ nozīmē yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ. Pakļauties Krišnam vai... Tas nav iespējams, jo, nepieņemot Krišnas kalpa patvērumu.... Gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ (CC Madhya 13.80, Padyāvalī 74) ... Mums jākļūst par Krišnas kalpa kalpa kalpa kalpa kalpu. Nevis tiekties klūt par tiešu Krišnas kalpu. Tā ir Mājāvāda. Mūsu process ir būt kalpam... Čaitanja Mahāprabhu māca kļūt par kalpa kalpa... Jo vairāk esam kļuvuši par kalpiem tūkstošiem paaudžu uz leju, jo pilnīgāki esam.

Mēģiniet saprast.

bhagavat-tattva-vijñānaṁ
mukta-saṅgasya jāyate
(ŠB 1.2.20)

Bhagavat-tattva-vijñānaṁ. Kas var saprast šo zinātni? Mukta-saṅgasya. Mukta nozīmē "atbrīvotais", un sanga nozīmē "sabiedrība". Sabiedrība nozīmē, ka vienmēr esam... Mūs piesārņojusi materiālā daba. Dažkārt esam labi, citkārt kaislīgi, vēl citreiz liekuļi. Tās ir trīs gunas. Dažas ir ļoti labas. Citas ir kaislīgas, vēl citas ir neziņā. Mums jāpaceļas uz tā sauktās labestības līmeni. To sauc par mukta-sangu. Jo materiālajā dzīvē mēs vienmēr darbojamies ar trim gunām, trim īpašībām, guna-mayī, maiju. Daivī hy eṣā guṇa-mayī. Guna-mayī. Guna, šīs trīs gunas. Tas ir ļoti grūti. Dažkārt mēs esam labestības līmenī, tad pagrimstam uz kaislībām, tad- uz neziņu. Vai no neziņas paceļamies uz labestību un atkal pagrimstam. Tā tas notiek. Tādēļ jums jākļūst par mukta-saṅgasya, jāpaceļas pāri šīm trim īpašībām. Pāri visam. Ka esat labi cilvēki, vadītāji vai kas cits. Jums jāpārkāpj arī tas. To sauc mukta-saṅgasya.

Bet šī mukta-saṅgasya iespējama, ja patiesi kalpojam garīgā noskaņā. Kā Dievību godināšana. Dievību godināšana nozīmē pakāpeniski kļūt par mukta-sangu. Tādēļ Dievību godināšana ir būtiska. Tāds ir process: Jums jāceļas agri no rīta, jāmazgājas, jāpiedāvā mangala ārati. Pēc tam ģērbšana, rotāšana ar ziediem. Ja vienmēr esat šādi, tad pakāpeniski kļūsiet par mukta-sangām.