LV/Prabhupada 0993 - Redzat, Ka Viņš Negavē Bez Ēdiea. Tas ir Garīgais Komunisms

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Redzat, Ka Viņš Negavē Bez Ēdiea. Tas ir Garīgais Komunisms - Prabhupāda 0993


730407 - Lecture SB 01.14.43 - New York

Tulkojums: "Vai esat parūpējies par vecajiem vīriem un zēniem, kas pelnījuši pusdienot kopā ar jums? Vai esat atstājis viņus un ēdat viens? Vai esat pieļāvis kādu nepiedodamu kļūdu, ko varētu nosodīt?

Prabhupāda: ""Vai esat parūpējies par vecajiem vīriem un zēniem, kas pelnījuši pusdienot kopā ar jums?" Tā ir vēdiskā kultūra. Kad tiek izplatīts ēdiens, pirmais ir dot to bērniem. Mēs atceramies, lai gan mums jau ir septiņdesmit pieci, kad bijām bērni, piecgadīgie, mēs atceramies. Daži no jums to redzējuši (neskaidri), vai visi ir šeit? Jūs esat redzējuši. Pirmā gavēšana ir bērniem. Dažkārt es biju mazliet stūrgalvīgs, es nesēdēšu, nē, ņemšu ar jums, vecākie." Bet tāda bija sistēma. Vispirms sātīgi jāpabaro bērni, tad brāhmani, bērni un vecākie. Ģimenē bērni un vecākie vīri... Kā Mahārādžš Judišthirs tik ļoti vēlējās rūpēties oar Dhritarāštru. Lai gan viņš pilnībā bija pieņēmis ienaidnieka lomu, tomēr ģimenes cilvēkam ir pienākums rūpēties par vecākajiem. Kad Dhritarāštra pameta mājas pēc sava jaunākā brāļa Viduras pārmetumiem: "Mans dārgais brāli, tu joprojām esi pieķēries ģimenes dzīvei, tev nav kauna. Tu ēd pie tiem, kurus uzskatīji par saviem ienaidniekiem. Tu vēlējies sākumā viņš nogalināt. Tu aizdedzināji viņu mājas, tu padzini viņus uz mežu. Tu vērtp intrigas viņu dzīvē, bet nu, kad viss beidzies, visi tavi dēli, mazdēli un znoti, brāļi, tēvi, onkuļi..." Bhišma bija viņa tēvs. Visa ģimene tātad. Kurukšetras kaujas laukā nogalināja visus, izņemot šos piecis brāļus: Judišthiru, Bhīmu, Ardžunu, Nakulu, Sahadēvu. Visis pārējis vīrus kaujā nogalināja. Vienīgais pēctecis bija Mahārādžs Parīkšits. Viņš atradās savas mātes klēpī. Un viņa tēvs nomira, Ardžunas dēls, Abhimanju. Viņam bija sešpadsmit. Laimīgā kārtā viņa sieva bija stāvoklī. Citādu kuru dinastijai būtu gals. Vidura pārmeta, ka "Tu tomer sēdi šeit, viena ēdiena kumosa dēļ. Tev nav kauna, mans dārgais brāli."

Viņš to uztvēra ļoti nopietni: "Jā, jā mans dārgais brāli,tu to saki pareizi." "Ko tu vēlies, lai es darītu?" "Tūda "Tūdaļ dodies prom uz mežu." Viņš piekrita un devās uz turieni.

Mahārādžš Judišthirs pirmais no rīta pēc mazgāšanās, godināšanas devās pie vecajiem, jo tāds bija viņa pirmais pienākums: "Mans dārgais onkuli, vai tev ir ērti? Vai viss ir kārtībā?" Kādu laiku parunāties, lai viņu iepriecinātu. Pirmais ģimenes cilvēka pieākums ir parūpēties par vecajiem, pat par ķirzaku vai čūsku mājā. Tādu norādījumu mēs redzam Šrīmad-Bhāgavatam, cik grihasthām pienākumu. Tiek teikts, ka pat čūska... Neviens nevēlas rūpēties par čūsku. Visi vēlas čūsku nogalināt, nevienam tās nav žēl. Prahlāda Mahārādžs teica: modeta sādhur api vṛścika-sarpa-hatyā (ŠB 7.9.14). Vi's teica: "Mans tēvs bija kā čūska, vṛścika, skorpions. Nogalinot čūsku vai skorpionu, neviens nebēdājas. Tā, Mans Kungs, nedusmojies. Viss nu beidzies, manam tēvam pienācis gals. Tā tas bija. Tomēr šāstras saka, ka pat jūsu mājās ir čūska, arī viņš negavē bez ēdiena. Tas ir garīgais komunisms. Viņi nu tiecas pēc komunisma, bet viņi nezina, kas komunisms ir. Par visiem parūpēsies. Tas ir īsts komunisms. Nevienam nevajag badoties. Nevienam neko valstī nekārtotu. Tas ir komunisms.