LV/Prabhupada 1005 - Bez Krišnas Apziņas Jūsu Vēlmes ir Muļķīgas

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bez Krišnas Apziņas Jūsu Vēlmes ir Muļķīgas
- Prabhupāda 1005


750713 - Conversation B - Philadelphia

Sendija Niksone: Šo jautājumu man uzdot ir grūti, jo no manas puses tas parāda neziņu. Bet es to nejautāju nezinot. Es vēlos, lai Jūs uz to atbildētu ierakstā, labi? Vai visām vēlmēm galu galā jāpazūd, tostarp vēlmei iegūt Krišnas apziņu?

Prabhupāda: Bez Krišnas apziņas jums vienkārši būs muļķīgas vēlmes. Un kad esat Krišnas apziņā, jūs vēlēsieties pareizi.

Sendija Niksone: MDaudzu garīgo ceļu mērķis ir atrast guru sevī.

Prabhupāda: Sevī?

Sendija Niksone: Guru sevī. Vai tas atšķiras no...?

Prabhupāda: Kurš saka atrast guru sevī?

Sendija Niksone: Um...

Džajatīrtha: Kirpals Singhs tā saka.

Sendija Niksone: Atvainojiet?

Džajatīrtha: Kirpals Singhs ir viens no tiem, kas tā saka.

Gurudāsa: Arī Krišnamurti tā saka.

Prabhupāda: Tad kāpēc viņš atnācis mācīt? Šis muļķis, kādēļ gan viņam jāmāca? Tā ir atbilde. To teikuši muļķi. Viņš ieradies mācīt un saka, lai atrodam guru sevī. Kāpēc tad viņam jāmāca? Cilvēki nav saprātīgi, viņi nespēj to aptvert. Viņš runā blēņas, viņi klausās, tas arī viss.

Gurudāsa: Viņš arī sarakstījis grāmatu par to, ka grāmatas nav vajadzīgas.

Prabhupāda: Tad varat redzēt, kas viņš par muļķi. Vai to atzīstat? Viņš saraksta grāmatu un saka, ka grāmatas nevajag. Viņš ieradies mācīt, bet saka, ka skolotājs nav vajadzīgs. Skolotājs ir sevī. Vai viņš nav muļķis?

Sendija Niksone: Nu, viņi saka... Šie cilvēki...

Prabhupāda: Nē, vispirms atbildiet uz manu jautājumu. Ja viņš runā pretrunīgi, vai viņš nav muļķis?

Sendija Niksone: Nu, viņš ir pretrunā ar sevi.

Prabhupāda: Tādēļ viņš ir muļķis. Viņš nezina, kā lai aizstāvas.

Sendija Niksone: Vai Vēdas var pieņemt simboliski un lierāri?

Prabhupāda: Tādas, kādas tās ir. Mēs pasniedzam Bahagavad-gītu, kāda tā ir, nevis simboliski.