LV/Prabhupada 1006 - Mēs Neieviešam Kastu Sistēmu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Mēs Neieviešam Kastu Sistēmu
- Prabhupāda 1006


750713 - Conversation B - Philadelphia

Sendija Niksone: Vai jūs mēģināt atdzīvināt... Es jūtu, ka var uzdot šo jautājumu divējādi. Vispirms es jautāšu vienā veidā, aplamības veidā. Varbūt es to uzdošu šādi un iegūšu jūsu atbildi. Vai jūs mēģināt atdzīvināt Rietumos apziņu... Vai mēģināt atdzīvināt senās Indijas kastu sistēmu Rietumos? Es uzdodu jautājumu, ko esmu...

Prabhupāda: Kur jūs redzat atdzīvinātu kastu sistēmu? Kur jūs redzat? Vispirms ļauujiet man uzzināt, kāpēc jūs uzdodat šo jautājumu? Ja esat redzējuši, ka mēģinām ieviest indiešu kastu sistēmu, tad sakiet. Bet ja šāda mēģinājuma nav, kāpēc uzdodat šo jautājumu?

Sendija Niksone: Ni, tāpēc ka daudzi cilvēki interesējas, un iemesls manam jautājumam...

Prabhupāda: Nē, nē, daudzi cilvēki - jūs arī esat viena no viņiem. Kur jūs redzat, ka mēs mēģinātu ieviest kastu sistēmu? Vispirms noskaidrojiet, kurš to mēģina. Tad jautājiet. Citādi jautājumam nav jēgas.

Sendija Niksone: Gīta runā par kastu sistēmu.

Prabhupāda: Huh?

Sendija Niksone: Gīta piemin kastu sistēmu.

Prabhupāda: Ko piemin Gīta, vai zināt?

Sendija Niksone: četras kastas un nepieksaramos.

Prabhupāda: Kas tie ir? Uz kā pamata?

Sendija Niksone: Es to nevaru noteikt tieši. Bet Brahma...

Prabhupāda: Brahmānanada. Kurš teicis, ka tā ir kastu sistēma? Tānav kastu sistēma. Cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ guṇa-karma-vibhāgaśaḥ (BG 4.13). Saskaņā ar īpašībām un darbu ir četras cilvēku kārtas. Tāpat kā varat saprast, ka ir inženieri un mediķi. Vai uzskatāt tos par kastām? Ak, tam ir inženiera kasta. Tam ir ārsta kasta. Vai jūs tā sakāt?

Sendija Niksone: Es nevēlos teikt, ko domāju, jo es jūs ieraksti.

Prabhupāda: Es jums prasu.

Sendija Niksone: Nu, es domāju, ka kastas bijušas vienmēr. Mēs vienkārši neatzīstam faktu, ka tās pastāv.

Prabhupāda: Atzīt nozīmē tad, ka cilvēks ir kvalificēts mediķis. Tad mēs pieņemam viņu kā ārstu. Un ja cilvēks ir kvalificēts inženieris, mēs viņu pieņemam kā inženieri. Līdzīgi Bgagavad-gīta iesaka - ne iesaka, apgalvo - ir četras cilvēku kārtas: saprātīgākie, vadītāji, ražotāji un parastie strādnieki. Tās jau ir. Bhagavad-gīta saka, kā tos jāiedala. Viens pieder vienei, otrs -otrai. Tas aprakstīts Bhagavad-gītā. Nevis pēc dzimšanas tiek iegūta kasta. nemēģiniet skaidrot citādi. Klasifikācija jau ir pieejama: viena kārta ir ļoti saprātīga. Vai tādi nav cilvēku sabiedrībā? Vai domājat, ka visi cilvēki ir vienlīdz saprātīgi? Vai tā domājat? Ir jābūt vienai kārtai, ļoti saprātīgai kārtai. Kādas ir saprātīgo pazīmes? Tās aprakstītas Bhagavad-gītā. Pirmšķirīgie cilvēki kontrolē savu prātu, jutekļus, ir patiesīgi, ļoti tīri, vienkārši, iecietīgi, ļoti gudri, praktiski pielieto zināšanas, stingri ticībā uz Dievu. Tas ir pirmšķirīgs cilvēks. Tie nav tikai Indijā. Kur vien redzat šādas īpašības, tas ir pirmšķirīgs cilvēks. Mēs mēģinām pastāstīt, ka bez pirmšķirīga cilvēka sabiedrība ir bezjēdzīga. Ir pirmšķirīgi cilvēki. Tos apmāca. Tāpat kā zēns ir saprātīgs, tomēr viņam nepieciešams treniņš skolā, koledžā. Tad viņš uztur savas pirmšķirīgās smadzenes, pirmšķirīgo stāvokli. Tā nu viņš ir pirmšķirīgs cilvēks. Mums viņi jāapmāca pareizi, kā kļūt par prāta kontrolētājiem, kā kontrolēt jutekļus, kā būt patiesīgiem, kā būt iekšēji un ārēji tīriem, kā būt zinošiem, kā mēģināt pielietot zināšanas praktiski, kā apzināties Dievu. Pirmšķirīgs cilvēks to var darīt, tāpat kā to dara visi šie zēni. Viņiem ir pirmšķirīgas smadzenes, un nu viņi tiek apmācīti. Tas ir nepieciešams: apmācīts pirmšķirīgs cilvēks. Tāds treniņš ir nepieciešams. Mēs neieviešam kastu sistēmu, kur jebkurš muļķis, kas dzimiz brāhmanu ģimenē, kļūst par brāhmanu. Mēs to nepieņemam. Mēs pieņemam cilvēku, kurš apmācīts kļūt par pirmšķirīgu brāhmanu. Nav svarīgi, vai viņš ir Indijā, Eiropā vai Amerikā. Tam nav nozīmes. Mēs mēģinām ieviest šādu sistēmu. Tas teikts Bhagavad-gītā. Kastu sistēma nozīmē cilvēku, kurš dzimis brāhmanu ģimenē, un aiz paraduma viņš ir piektās šķiras cilvēks, tomēr viņam piešķir pirmo šķiru pēc dzimšanas. Līdzīgi saprātīgais var tikt apmācīts pirmšķirīgos paradumos, bet tāpēc, ka viņš dzimis šūdras ģimenē, viņš ir šūdra. Mēs vēlamies pārtraukt šādas blēņas. Mēs atlasām pirmšķirīgas smadzenes un apmācām, kā kļūt par pirmšķirīgiem cilvēkiem. Tāds ir mūsu darbs. Nevis iepazīstināt ar šīm muļķībām. Nē, mēs neiepazīstinām. Citādi kā gan lai es viņam piedāvātu svēto auklu? Tikai paskat. Jebkurš Indijā sapratīs, ka viņš ir pirmšķirīgs brāhmans. Mēs mācām tā.