LV/Prabhupada 1007 - Kas Attiecas uz Krišnas Apziņu, Mēs To Izplatām Vienlīdzīgi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 1006
Next Page - Video 1008 Go-next.png

Kas Attiecas uz Krišnas Apziņu, Mēs To Izplatām Vienlīdzīgi
- Prabhupāda 1007


750713 - Conversation B - Philadelphia

Sendija Niksone: Šeit ir vēl viens par to pašu. Ko jūs domājat par sieviešu vienlīdzību ar vīriešiem? Džajatīrtha: Viņa vēlas zināt par sieviešu brīvību. Ko jūs par to domājat?

Prabhupāda: To es nevēlos apspriest, jo... Tā kā jūs jautājāt, es varu paskaidrot, cik gan muļķīgi sievietes apkrāpj viltīgi vīrieši. Vai redzat?

Sieviete bhakta: Šrīla Prabhupāda atbrīvo visus, kuri skaita Harē Krišna.

Prabhupāda: Jūsu valstī viņi devuši jums brīvību. Brīvība nozīmē vienādas tuesības, vai ne? Vīriešiem un sievietēm ir vienādas tiesības.

Sendija Niksone: Viņi šajā valstī mēģina.

Prabhupāda: Labi, mēģina. Bet jūs, sievietes, nespējat saskatīt, ka tā sauktās vienlīzīgās tiesības krāpj sievietes. Precīzāk sakot, sieviete un vīrietis tiekas. Viņi kļūst par mīlētājiem. Viņiem ir dzimumattiecības, sieviete paliek grūta, vīrietis aiziet. Vienkāršai sievietei jāuzņemas atbildība par bērnu, jāprasa no valdības pabalsti, "Lūdzu, dodiet man naudu". Tā ir jūsu neatkarība. Vai atzīstat, ka tā ir neatkarība? Ka vīrietis padara sievieti grūtu un aiziet bez nekādas atbilsības, sieviete nevar atteikties no bērna, viņa to uztur, lūdz no valdības vai mēģina nogalināt bērnu. Vai domājat, ka tā ir ļoti laba neatkarība? Kāda ir jūsu atbilde?

Anna Džeksone: Vai tas ir labi nogalināt bērnu? Vai tāds ir jautājums?

Prabhupāda: Jā, viņi nogalina govis, ir aborti.

Ravīndra-svarūpa: Viņš vēlas zināt par tāda veida neatkarību. Anna Džeksone: Bērnam? Ravīndra-svarūpa: Par sievieti.

Prabhupāda: Par sievieti.

Ravīndra-svarūpa: Tā ir atbrīve. Viņai ir afēra ar vīrieti, viņa paliek stāvoklī. Vīrietis aiziet. Viņai jālūdz pabalsts no valdības, lai uzturētu bērnu...

Prabhupāda: Vai nogalinātu.

Ravīndra-svarūpa: Vai viņa nogalina bērnu. Vai tas ir labi vai slikti? Anna Džeksone: Nu, viņa izdarījusi izvēli...

Prabhupāda: Tas nozīmē, ka tā is ir trīsdesmit četras unces. Jūs esat nogalinājusi savu pašas bērnu. Vai tā ir laba izvēle?

Sendija Niksone: Tas ir sliktākais noziegums, ko iespējams paveikt. Džajatīrtha: Viņas smadzenes palielinās.

Prabhupāda: Vai domājat, ka tas ir ļoti labs darbs? Huh?

Anna Džeksone: Es domāju, ka tas ir sarežģīts jautājums.

Prabhupāda: Tādēļ es saku, ka viņi krāpj jūs neatkraības vārdā. To jūs nesaprotat. Tādēļ trīsdesmit-četras unces. Viņu jūs krāpj, jūs domājat, ka esat neatkarīgas.

Sendija Niksone: Viņas aizmirst atbildību, kas nāk ar brīvību.

Prabhupāda: Jā, viņas neuzņemas šo atbildību. Viņi aiziet. Bauda un aiziet. Un sievietei jāuzņemas atbildība, vai nu nogalināt, vai uzturēt, lūgt. Vei domājat, ka lūgšana ir ļoti laba? Indijā, lai gan nabadzīgas, viņas zina, kā palikt neatkarīgas. Viņas paliek vīra pakļautībā, un vīrs uzņemas visu atbildību. Viņai nav ne jānogalina bērns, ne arī jālūdz bērna uzturēšanai. Kāda ir neatkarība? Palikt vīra aizgādnībā vai arī atbrīvoties un būt visu baudas avotam?

Sendija Niksone: Tā nav vieta, kur rodama brīvība. Ne jau tur ir brīvība.

Prabhupāda: Tur nav brīvības, tomēr viņas domā, ka tām ier brīvība. Tas nozīmē, ka pēc lūguma vīrieši krāpj sievietes, tas arī viss. Neatkarības vārdā viņas piekritušas tikt apkrāptas. Tāda ir situācija.

Sendija Niksone: Tomēr vai sievietes var iepazīt Krišnu kā...

Prabhupāda: Mums nav tāda iedalījuma.

Sendija Niksone: Nav iedalījuma...

Prabhupāda: Mēs dodam Krišnas apziņu gan vīriešiem, gan sievietēm. Mēs nešķirojam. Bet aizsargājam, lai vīrieši tās neizmantotu, mēs mācām: "Dari šādi, dari tā. Apprecies. Nostiprinies. Neatkarīgi neblandies apkārt." Tā mēs viņas mācām. Bet kas attiecas uz Krišnas apziņu, mēs to izplatām vienlīdzīgi. Nav tā, ka "ak, tu esi sieviete, mazāk vai vairāk saprātīga. Tādēļ tu nevari nākt." Mēs tā nesakām. Mēs aicinām sievietes, vīriešus, nabagus, bagātos, visus, jo tajā ziņā ir vienlīdzība.

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śvapāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
(BG 5.18)

Mēs nevienam neatsakām. Tā ir vienlīdzība.