LV/Prabhupada 1008 - Mans Guru Mahārādžš Man Pavēlēja Doties un Sludināt Rietumvalstīs

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Previous Page - Video 1007
Next Page - Video 1009 Go-next.png

Mans Guru Mahārādžš Man Pavēlēja Doties un Sludināt Rietumvalstīs
- Prabhupāda 1008


750713 - Conversation B - Philadelphia

Sendija Niksone: Kā jūs tiekat galā ar negatīvismu? Ārējā pasaulē... Bhaktas saskaras ar negativitāti katru dienu, cilvēki, kas nav ieinteresēti. Kā ar to tikt galā ne tikai ārēji, bet arī ieksē'ji? Kā atbrīvoties no šī negatīvisma?

Prabhupāda: Negativitāte nozīmē, tāpat kā mēs sakām, nekāda aizliegta seksa. Mēs mācām saviem mācekļiem "nekāda aizliegta seksa". Vai domājat, ka tas ir negatīvi? (sānis:) Ko viņa domā ar...?

Džajatīrtha: Situācija ir tāda, ka citi cilvēki uztver kaut ko kā negatīvu, tādēļ izturas pret mums noraidoši. Kā mums uz to reaģēt, viņa prasa.

Sendija Niksone: Kā jūs ar to tiekat galā ieksēji?

Ravindra-svarūpa: Ko jūs domājat ar negatīvismu iekšēji?

Sendija Niksone: Nē, nē, ne kritika, bet... Ja sastopaties ar daudziem cilvēkiem, kas darbojas pret jums visu laiku... Šeit jūs esat cilvēkos, kas ir pozitīvi un tas tiek pastiprināts. Bet kad nokļūstat ārpasaulē, stāvoklī, kur cilvēki jūs nogurdina, atņem jūsu enerģiju, kā jūs atjaunojat enerģiju?

Ravindra-Svarūpa: Kā mēs paliekam stingri, kad apkārt ir tik daudz pret mums noskaņotu cilvēku?

Prabhupāda: Huh?

Ravindra-svarūpa: Viņa vēlas zināt, kā mēs paliekam nosvērti, ja apkārt ir tik daudz pret mums vērstu cilvēku.

Prabhupāda: Neviens nav pret jums? Vai domājat, ka neviens nav pret jums? Es jums jautāju.

Sendija Niksone: Vai es domāju, ka neviens nav pret mani? Ak, protams, ir cilvēki, kas ir pret mani, kam es nerūpu.

Prabhupāda: Tātad ir par un pret. Kāpēc raizēties par tiem, kas pret. Ir cilvēki, kas ir pret mums, ir daudzi cilvēki, kas ir par mums. Tāds ir katras darbības stāvoklis. Ja kāds ir pret mums, kāpēc mums par to raizēties? Turpināsim darboties pozitīvi.

Sendija Niksone: Piemēram, ka iet dienas, un bhakta satiek tikai tos, kas ir pret viņu, sastopas ar negatīviem paziņām, jūtas iztukšots, kā viņš...?

Prabhupāda: Mūsu bhakta nav tik svārstīgs. Viņi dodas pie cilvēka, kas ir pret mums un aicina viņu iegādāties grāmatu. Mēs ik dienas pārdodam grāmatas, lielā daudzumā. Nav runas par tiem, kas pret mums. Pat tas, kurš ir pret mums, tiek pārliecināts iegādāties vienu grāmatu. Kā gan viņš ir pret mums? Viņš pērk mūsu grāmatu. (sānis:) Kādi ir dienas ienākumi, pārdodot mūsu grāmatas?

Džajatīrtha: Mēs pārdodam apmēram divdesmit piecas grāmatas un žurnālus dienā.

Prabhupāda: Kāda ir cena?

Džajatīrtha: Kopā būtu apmēram trīsdesmit pieci līdz četrdesmit tūkstoši dienā.

Prabhupāda: Mēs savācam četrdesmit tūkstošus dienā, pārdodot grāmatas. Kā gan var teikt, ka viņi ir pret mums? Sendija Niksone? Jūs esat ļoti pozitīvs. Man tas patīk.

Prabhupāda: Kur gan ir vēl kāda iestāde, kas var iegūt dienā četrdesmit tūsktošus dolāru? Kā gan var teikt, ka viņi ir pret mums?

Sendija Niksone: Mans pēdējais jautājums. Vai varat pastāstīt par Harē Krišna mantru, jo tā ir tik svarīga Krišnas apziņā, un es vēlētos, lai jūs saviem vārdiem...

Prabhupāda: Tas ir ļoti vienkārši. Harē nozīmē Ak, Kunga enerģija, Krišna nozīmē Ak, kungs.' Esiet tik laipni un laipni iesaistiet mani kalpošanā Jums. Tas arī viss. Abi, Krišna un Viņa enerģija. Tāpat kā mums ir uztvere par vīrieti un sievieti. Līdzīgi, sākotnēji,Dievs un Viņa enerģija. Dievs ir vīrietis, enerģija ir sieviete, prakriti un puruša. Ideja par vīrieti un sievieti - no kurienes tā radusies? Dievs rada tik daudz vīriešu un sieviešu. No kurienes gan rodas ideja par vīrieti un sievieti? Tā rodas no Dieva. Viņš ir visa sākums. Sieviete, prakriti, Dieva enerģija, Pats Dievs... Viņu sauc par Purušu. Mēs lūdzam gan Dievu, gan Viņa enerģiju kopā, lai Viņi iesaista mūs garīgajā kalpošanā Sev. Tas ir Harē Krišna. O, Harē nozīmē, ak Dieva enerģija, O, Krišna, Ak, Kungs, lūdzu abi iesaistiet mani garīgajā kalpošanā Sev. Tas arī viss. Tāda ir nozīme.

Sendija Niksone: Labi, paldies. Un es zaudēju kaut ko pa ceļam, man šķiet.

Prabhupāda: Liels paldies.

Sendija Niksone: Kas es ievācom ājā, tur bija tie... Tikko iznācu uz ielas, un viņus redzēt bija tik skaisti.

Prabhupāda: Vai uz jūsu jautājumiem ir atbildēts?

Anna Džeksone: Vai es varu uzdot pāris jautājumus? Vai jūs, lūdzu, nepastāstītu mazliet par savu dzīvi, kā jūs zinājāt, ka jūs esat garīgais skolotājs Krišnas apziņas kustībā?

Prabhupāda: Mana dzīve ir vienkārša. Es biju mājsaimnieks. Man joprojām ir mana sieva, bērni, mazbērni. Tā mans Guru Mahārādžs man pavēlēja doties un sludināt par šo kultu Rietumvalstīs. Es visu atstāju pēc sava Gurumahārādža pavēles, un nu mēģinu izpildīt pavēli. Tas arī viss.

Anna Džeksone: Un vai tā ir bilde ar to vīru?

Prabhupāda: Jā, viņš ir mans Guru Mahārādžš.

Anna Dzēksone: Un viņš vairs nav starp dzīvajiem.

Prabhupāda: Nē.

Anna Džeksone: Vai viņš ar jums runāja garīgi?

Prabhupāda: Tas ir mans (neskaidri). Tas arī viss.

Anna Džeksone: Kurā brīdī viņš jums to teica? Vai tas bija vēlu jūsu dzīvē, kad jūs...?

Prabhupāda: Jā. Kad man bija divdesmit pieci gadi, es viņu sastapu pirmo reizi. Pirmajā tikšanās reizē viņš man to pavēlēja. Tolaik es biju precēts cilvēks. Man bija divi bērni. Es domāju, ka to darīšu vēlāk. Bet es mēģināju izkļūt no ģimenes dzīves. Tas aizņēma laiku. Tomēr es mēģināju pēc labākās sirdsapziņas izpildīt viņa pavēli. 1944.gadā izveidoju avīzi, Atpakaļ pie Dieva, kad biju grihastha. Tad 1958 vai 59-tajā sāku rakstīt grāmatas. Tādā veidā, 1955.gadā es ierados jūsu valstī.