LV/Prabhupada 1020 - Sirds ir Mīlestībai, Bet Kāpēc Jūs Esat tik Cietsirdīgi?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sirds ir Mīlestībai, Bet Kāpēc Jūs Esat tik Cietsirdīgi?
- Prabhupāda 1020


730408 - Lecture SB 01.14.44 - New York

Šie Pāndavi arī mīl Krišnu. Visi ir kādā līmenī, bet ir dažādas pakāpes. Tā pati mīlestība. Kāds mīl savu ģimeni, kāds - savu sievu. Kāds mīl savu sabiedrību vai draudzību. Viņi tiek iedalīti. Bet augstākais mīlestības punkts ir vēršanās pie Krišnas. Sa vai puṁsāṁ paro dharmo (ŠB 1.2.6). Dharma nozīmē pienākums. Vai īpašības. Dharma nenozīmē reliģisku fanātismu. Nē. Tā nav sanskrita nozīme. Dharma nozīmē īstās raksturīpašības. Es vairākas reizes esmu izskaidrojis, ka ūdens ir šķidrs, tā ir mūžīgā ūdens īpašība. Kad ūdens sacietē, tā nav mūžīga ūdens īpašība. Pēc dabas ūdens ir šķidrs. Pat tad, kad ūdens sacietē kā ledus, tā tieksme ir atkal kļūt šķidram. Atkal šķidram.

Tā musu īstais stāvoklis, sākotnējais stāvoklis, ir mīlēt Krišnu. Bet nu mēs esam kļuvuši tik cietsirdīgi, ka nemīlam Krišnu. Tāpat kā ūdens kļšut ciets noteiktos apstākļos. Kad temperatūra ir ļoti zema, ūdens sacietē. Līdzīgi, ja mēs nemīlam Krišnu, mūsu sirdis kļūs arvien cietākas. Sirds domāta mīlestībai, bet kāpēc jūs esat tik cietsirdīgi? Kāpēc jūs esat tik cietsirdīgi, ka mēs nogalinām citas dzīvās būtnes, dzīvniekus - mums tas nerūp - savas mēles apmierināšanai? Jo mēs esam kļuvuši cietsirdīgi. Cietsirdīgi. Ja nemīlam Krišnu, esam visi cietsirdīgi. Tādēļ visa pasaule ir nelaimīga. Bet ja jūs, hridayena... Tādēļ tiek teikts, preṣṭhatamenātha hṛdayenātma-bandhunā. Ja mīlat Krišnu, Kas ir mūsu īstais draugs, kā Krišna Bhagavad-gītā saka, suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ (BG 5.29). Kad jūs patiesi kļūsiet par Krišnas bhaktām, jo jums piemitīs Krišnas īpašības, lai gan nelielā daudzumā, arī jūs kļūsiet par suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ. Suhṛdaṁ sarva-bhūtānāṁ nozīmē visu dzīvo būtņu draugs. Suhṛdaṁ. Kāds ir vaišnava pienākums? Vaišnava pienākums ir būt līdzjūtīgam pret materiālajā pasaulē esošajiem, ciešanu pārņemtajiem cilvēkiem. Tas ir vaišnavisms. Tādēļ vaišnava apraksts ir

vāñchā-kalpatarubhyaś ca
kṛpā-sindhubhya eva ca
patitānāṁ pāvanebhyo
vaiṣṇavebhyo namo namaḥ
(Šrī Vaišnava Pranāma)

Patitānāṁ pāvanebhyo. Patita nozīmē "kritušais".