LV/Prabhupada 1022 - Pirmais, Kas Mums Jāiemācās, ir Mīlēt. Tā ir Pirmšķirīga Reliģija

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Pirmais, Kas Mums Jāiemācās, ir Mīlēt. Tā ir Pirmšķirīga Reliģija
- Prabhupāda 1022


730408 - Lecture SB 01.14.44 - New York

Pirmais ir, ka mums jāiemācās mīlēt. Sa vai puṁsāṁ paro dharmo (ŠB 1.2.6). Tā ir pirmšķirīga reliģija. Sekojiet reliģiskai sistēmai, yato bhaktir adhokṣaje. Ja zināt, kā mīlēt Adhokšadžu... Tad ir runa par mīlestību, pēc tam nākamais jautājums ir, ko mīlēt. Tādēļ vēl viens Krišnas vārds ir Adhokšadža. Adhokšadža nozīmē "pāri jutekļu uztverei". Mēs mīlam kādu, kas ir šajā kategorijā, jurisprudencē, manā jutekļu uztverē. Es mīlu meiteni, zēnu, kādu, savu valsti, sabiedrību, suni, jebko. Bet tas ir mūsu jutekļu uztveres robežās. Bet Dievs ir pārāks par mūsu jutekļu uztveri. Tomēr jums ir jāmīl, un tā ir reliģija. Dievs ir pārāks par jutekļu uztveri, bet, ka jūs mīlat, lai gan tas ir, Viņš ir pārāks par jutekļu uztveri, tad jūs apzināsieties Dievu. Sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphurat adaḥ (Brs. 1.2.234.). Tāpat kā mēs godinām Rādhu-Krišnu. Tie, kas nemīl Kiršnu, domās, ka "Šie muļķi atnesuši marmora lelli, vienkārši tērē laiku." Redzat? Jo viņam nav mīlestības. Viņam nav mīlestības, tādēļ viņš nespēj novērtēt šo Krišnas godināšanu, vēloties mīlestību. Tas, kurš ir Krišnas mīlētājs, kā Čaitanja Mahāprabhu, tiklīdz Viņš ienāca Džaganāthas templī, "Viņš ir Mans Kungs", Viņš tūdaļ noģība.

Kāda ir atšķirīna starp... Tāda ir atšķirība: Dieva mīlētājs, viņš visur redz Dieva klātbūtni.

premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti
(Bs. 5.38)

Ja jūs patiesi mīlat Dievu, tad jūs Dievu redzēsiet uz katra soļa. Uz katra soļa. Tāpat kā Prahlāda Mahārādža. Prahlāda Mahārādžs, kad viņam uzbruka tēvs, viņš skatījās uz kolonnu, pīlāru, un tēvs domāja, ka šis Dievs varētu būt pīlārā, tādēļ tūdaļ prasīja, vai viņa Dievs ir tajā pīlārā. "Jā, mans tēvs." "Ak." Tūdaļ sasita. Lai piepildītu Sava bhakta teikto, Dievs iznāca no pīlāra.

Dieva parādīšanās un aiziešana ir bhaktas dēļ.

paritrāṇāya sādhūnāṁ
vināśāya ca duṣkṛtām
(BG 4.8)