LV/Prabhupada 1023 - Ja Dievs ir Visvarens, Kāpēc Jūs Samazināt Viņa Spēju, lai Viņš Neierastos?

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ja Dievs ir Visvarens, Kāpēc Jūs Samazināt Viņa Spēju, lai Viņš Neierastos?
- Prabhupāda 1023


730408 - Lecture SB 01.14.44 - New York

Dievs ierodas divu iemeslu dēļ: lai aizsargātu bhaktu un nogalinātu dēmonus. Dēmonu nogalināšabai viņam nav vajadzīgs ierasties. Viņam ir neierobežota vara. Vienkārši ar Viņa norādi var tikt nogalināts jebkurš. Ir gana liels spējs, Durgadēvī. Bet Viņš ierodas Sava bhaktas dēļ, Viņš par to ļoti raizējas. Viņš vienmēr meklē Visaugstākā aizsardzību. Tā kā bhakta būs apmierināts, Viņu ieraugot, Viņš ierodas. Tas ir (neskaidri). Tā kā bhaktas vienmēr jūt atšķirtību, lai dotu atvieglinājumu,ierodas Dieva inkarnācija. Pralaya-payodhi jale dhṛtavān asi vedam (Šrī Dašāvatāra Stotra 1.). Dažādas inkarnācijas ierodas, lai dotu bhaktām atvieglinājumu. Indijā ir hindu kārta, ko pazīst kā Arya-samaj. Arya-samaj viedoklis ir "Kāpēc Dievam vajadzētu ierasties? Viņš ir tik varens, kāpēc Viņam ierasties?" Viņi netic inkarnācijām. Arī musulmaņi netic inkarnācijām. Viņi arī uzstāj, "kāpēc Dievam vajadzētu ierasties? Kāpēc Viņam vajadzētu parādīties kā cilvēkam?" Bet viņi nezina, ne arī spēj atbildēt uz jautājumu "Kāpēc Dievam vajadzētu ierasties?"

Viņi saka, ka Dievs nespēj ierasties. Bet ja es jautāju, kāpēc Dievs nevar ierasties, kāda ir atbilde? Ja Dievs ir visvarens, kāpēc samazināt Viņa spēku, ka Viņš nevar ierasties? Kas gan Viņš ir par Dievu? Dievs ir pakļauts jūsu likumam? Vai arī jūs - Viņa likumam? Tāda ir atšķirība starp Dieva mīlētāju un dēmoniem. Dēmoni nespēj domāt. Viņi uzskata, ka varbīt ir kāds Dievs. Viņš ir bezveidīgs. Tā kā viņam ir šis veidols, ierobežots. Tādēļ Mājāvādī filozofi saka, ka tad, kad ierodas Dievs, bezpersoniskais - Viņš pienem maijas veidolu. To sauc par Mājāvādī. Viņi patiesībā netic Dievam. Bezpersonisms, šūnjavāda. Nirviśeṣa-śūnyavādi. Daži no viņiem ir nirvišēša: "Jā, Dievs varbūt ir, bet Viņam nav veidola." Un Mājāvādī... Tie abi ir Mājāvādī, šūnjavādi. Budisti un šankarīti netic. Bet mēs, vaišnavi, zinām, ka ateisti tiek apkrāpti. Sammohāya sura-dviṣām (ŠB 1.3.24). Kungs Buda ieradās, lai krāptu ateistus. Ateisti netic Dievam, tādēļ Kungs Budha saka: "Jā, jums taisnība. Dieva nav. Bet tikai mēģiniet mani uzklausīt." Bet viņš ir Dievs. Tātad tā ir krāpšana. "Neticiet Dievam, bet ticiet man." "Jā, kungs, es ticēšu." Un mēs zinām, ka viņš ir Dievs. Keśava dhṛta-buddha-śarīra jaya jagadīśa hare (Gīta Govinda, Šrī Dašāvatāra Stotra 9.). Tikai paskat (neskaidri).