LV/Prabhupada 1037 - Šajā Materiālajā Pasaulē Gandrīz Ikviens ir Aizmirsis Dievu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Šajā Materiālajā Pasaulē Gandrīz Ikviens ir Aizmirsis Dievu
- Prabhupāda 1037


730809 - Conversation B with Cardinal Danielou - Paris

Prabhupāda: ...pirksts ir neatņemama mana ķermeņa daļa, bet tam jākalpo ķermenim. Es prasu prikstam: "Esi šeit." Tas tā tara. Es prasu pirkstam būt kaut kur, tas tā dara... Pirksta darbs ir kalpot veselumam. Tas ir daļa. Un ķermenis ir veselums. Tādēļ neatņemamas daļiņas darbs ir kalpot veselumam. Tāds ir dabisks stāvoklis. Jogēšvara: (C'est la condition naturel de partie de rendre service au gros.)

Kardināls Danielou: Es tam piekrītu...

Prabhupāda: Ļaujiet man pabeigt.

Kardināls Danielou: Jā. Un es domāju, ka katras radības aicinājums ir kalpošana Dievam, jā. Kalpošana Dievam.

Prabhupāda: Jā. Kad dzīvā būtne aizmirst savu darbu, tā ir materiālā dzīve.

Kardināls Danielou: Tā ir...? (Quand il n'ya pas ce service...?)

Jogēšvara: (Quand l'etre vivant oublie.)

Kardināls Danielou: (Alors c'est ca, alors c'est ca.)

Prabhupāda: Tādēļ šajā materiālajā pasaulē gandrīz visi aizmirsuši Dievu.

Jogēšvara: (Donc dans le monde materiel on trouve que c'est tout le monde qui a oublié Dieu)

Kardināls Danielou: (C'est ce la.)

Prabhupāda: Secinājumā var teikt, ka šī materiālā pasaule radīta...

Kardināls Danielou: Radīta...

Prabhupāda: Radīta aizmirsušajām dvēselēm. Jogēšvara: (La conclusion est que ce monde materiel existe seulement pour les ames qui a oublié Dieu)

Kardināls Danielou: Jā

Prabhupāda: Un darbs ir atkal atdzīvināt viņos Dieva apziņu.

Jogēšvara: (Donc notre devoir c'est de retablir cet conscience.)

Kardināls Danielou: Yes.

Prabhupāda: Dzīvo būtņu apgaismošanas process ir īpaši cilvēka, jo dzīvnieka veidolā būtne nevar tikt apgaismota. Dzīvnieks nespēj saprast, kas ir Dievs.

Kardināls Danielou: Jā, jā.

Prabhupāda: Tikai cilvēks var saprast. Ja viņš ir mācīts, tad var atgriezties Dieva apziņā:

Kardināls Danielou: Jā, jā, tā ir taisnība.

Prabhupāda: Tātad šis radītais domāts aizmāršīgajām dvēselēm, lai dotu tām iespēju atdzīvināt savu Dieva apziņu. Jogēšvara: Vai ir skaidrs?

Kardināls Danielou: Jā, skaidrs. ļoti, ļoti skaidrs.

Prabhupāda: Un dažkārt tādēļ Dievs ierodas personīgi. Dažkārt Viņš atsīta Savu pārstāvi, Savu dēlu, Savu kalpu, Savu bhaktu. Tā tas notiek. Dievs vēlas, lai šīs aimzāršīgās dvēseles atgrieztos mājās pie Dieva.

Kardināls Danielou: Jā, atgrieztos.

Prabhupāda: Tādēļ no Viņa puses ir pastāvīgas pūles atdzīvināt viņu Dieva apziņu.

Kardināls Danielou: Jā.

Prabhupāda: Nu šī Dieva apziņa var tikt atmodināta cilvēka dzīves formā, nekādā citā dzīves formā.

Kardināls Danielou: Ne citā, jā.

Prabhupāda: Varbūt ļoti reti, bet cilvēks... (sānis:) Kur ir ūdens?

Jogēšvara: Viņa teica, ka atnesīs to...

Prabhupāda: Āčā. Cilvēkam ir priekšnoteikums atmodināt savu snaudošo Dieva apziņu.

Jogēšvara: (C'est le droit exclusif de l'etre humaine.)

Kardināls Danielou: Jā.

Prabhupāda: labākā kalpošana cilvēcei ir atmodināt Dieva apziņu.

Kardināls Danielou: Jā, tā ir taisnība.

Prabhupāda: Labākā kalpošana.