LV/Prabhupada 1038 - Tīģera Ēdiens ir Cits Dzīvnieks. Cilvēka Ēdiens ir Augļi, Graudaugi, Piena Produkti

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Tīģera Ēdiens ir Cits Dzīvnieks. Cilvēka Ēdiens ir Augļi, Graudaugi, Piena Produkti
- Prabhupāda 1038


730809 - Conversation B with Cardinal Danielou - Paris

Kardināls Danielou: Esmuļoti priecīgs Jūs satikt...

Prabhupāda: Vai drīkstu uzdot vienu jautājumu? Jēzus saka: "Jums nebūs nokaut". Kāpēc kristieši nogalina?

Kardināls Danielou: (Pourquoi les chrétiens sont...?)

Jogēšvara: (Oui, ils tuent. Seigneur Jésus les a demander de n'est pas tuer)

Kardināls Danielou: Kristietībā aizliegts nokaut. Protams. Bet galvenokārt mēs domājam, ka ir atšķirība starp cilvēka un zvēru dzīvi. N'est ce pas? Jo cilvēka dzīve ir svēta - cilvēks ir Dzieva attēls. Bet pret dzīvniekiem mēs šādu pašu cieņu neizrādām, un domājam, ka dzīvnieki paredzēti cilvēka apkalpošanai, un ka likumīgi ir cilvēkam... Mums katra dzīvība nav tas pats. Pats svarīgākais ir cilvēka dzīvība, un cilvēks ir ļoti svēts, tādēļ aizliegts nogalināt cilvēku...

Prabhupāda: Nē, bet Jēzus nesaka "cilvēku". Viņš saka galvenokārt: "Tev nebūs nokaut."

Jogēšvara: (Il dit que la Seigneur Jésus n'a pas spécifier de n'est pas tue les etres humaine)

Kardināls Danielou: (Il n'a pas spécifier de n'est pas tuer l'etre humaine parce que il y a...) Bībelē mums ir daudzi piemēri dzīvnieku upurēšanai. Jūs zināt. Bībelē aprakstītas daudzas dzīvnieku upurēšanas. Tas nav aizliegts. Alors, ir liels grēks nogalināt cilvēku. Alors ir liels jautājums par karu, tautas karu. Un tas ir...

Prabhupāda: Vai domājat, ka dzīvnieka nogalināšana nav grēks?

Kardināls Danielou: Nē, nē. Nav grēks. Jo mēs domājam, ka vienkārša bioloģiska dzīvība nav svēta. Svēta ir cilvēka dzīve, bet ne dzīve kā...

Prabhupāda: Taču es domāja, ka tā ir interpretācija. Jēzus Kristus galvenokārt saka: "Tev nebūs nokaut."

Kardināls Danielou: Jā, Jēzus teica... Bet šī frāze nav Jēzus, tas nav Jēzus teiktais. Tas ir Vecās Derības teksts, un tas ir raksts...

Prabhupāda: Nē, tas ir arī Jaunajā Derībā.

Kardināls Danielou: Vecajā Darībā!

Prabhupāda: Nē, vai tas nav Jaunajā derībā?

Kardināls Danielou: Tas ir Levitu grāmatā. Tie nav Jēzus vārdi. Tie ir Levotu vārdi, un tie ir daļa no desmit baušļiem, tiem Dezmit Baušļiem, ko Dievs deva Mozum.

Prabhupāda: Tas ir ļoti labi. Bet Desmit Baušļi, viens no Desmit Baušļiem saka: "Tev nebūs nokaut."

Jogēšvara: (Une de dix...)

Kardināls Danielou: (Oui, dans les dix commandement, tu ne tuera pas) Mais, tas noteikti attiecas uz cilvēka nogalināšanu. Es domāju, ka man ir lielas problēmas saprast, kāpēc indiešu reliģijā... Jo tas ir neiespējami... Piemēram, tas nepieciešams pour la nourriture.

Jogēšvara: Ēdienam.

Kardināls Danielou: Oui. Cilvēka ēdienam...

Prabhupāda: Cilvēks var ēst graudaugus, augļus, pienu, cukuru, kviešus...

Kardināls Danielou: Nē, nē, (Pas de chair)?

Jogēšvara: Ne gaļu?

Kardināls Danielou: Ne gaļu?

Prabhupāda: Nē. Kāpēc? Tāpat kā augļi. Augļi domāti cilvēkam. Tīģeris neēdīs jūsu augļus. Tīģera ēdiens ir cits dzīvnieks. Cilvēka ēdiens ir augļi, graudaugi, piena produkti. Tāpat kā augļi...

Kardināls Danielou: Oui. Tieši tādēļ kāpēc, jo graudaugi un augļi arī ir dzīvās būtnes.

Prabhupāda: Tas ir labi. To saprotam arī mēs. Bet ja jūs varat dzīvot... Tāpat kā galvenokārt, ja es varu pārtikt no augļiem, graudiem un piena, kāpēc man jānogalina cits dzīvnieks?